ล็อกที่ 'นักเลือกตั้ง' ขังตัวเอง

 • Tuesday, October 31, 2017 - 00:00


  ออกทุกข์ "วันแรก" ปุ๊บ "เสียงแรก" ที่ได้ยินปั๊บ คือ

  "เสียงนักการเมือง".............

  รุกเร้าให้รัฐบาลปลดล็อก ทำกิจกรรมทางการเมืองได้

  อ้างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองประกาศใช้แล้ว มีเวลาแค่ ๖ เดือน ที่แต่ละพรรคต้องแต่งตัวให้ถูกกติกา ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

  ฉะนั้น ถ้ายังไม่ปลดล็อก ที่นายกฯ บอก จะให้เลือกตั้งราวๆ พฤศจิกา ๖๑

  พวกเขาอาจแต่งตัวพรรคไม่ทัน!

  ครับ...ก็ไม่ว่าอะไร เพราะเขาพูดในด้านเหตุผลของเขา ซึ่งเขามีผลประโยชน์ได้-เสียโดยตรง

  แต่ถ้าพูดถึงกาละ-เทศะ............

  ประเทศเพิ่ง "ออกทุกข์" เป็นทางการ แต่ทางใจประชาชน ยังไม่อยู่ในอารมณ์กระสันการเมืองฉับพลันเหมือนนักเลือกตั้ง

  ดังนั้น พอได้ยินเสียงลากหาง เกือบทุกคนมีความรู้สึก

  "อยากเหยียบ"!

  ปลดล็อกน่ะ รัฐบาล คสช.เขาปลดแน่ เพียงแต่ช่วงนี้ ยังไม่ปลดโซ่เท่านั้น

  เลือกตั้งนั้น หัวเด็ด-ตีนขาด ยังไงๆ ก็ต้องได้เลือกแน่ เพราะฉะนั้น อย่าดิ้นกันมากนัก

  เดี๋ยวโซ่ตึง มันรัดคอเอาน่ะ!

  เรื่องต้องใช้เวลาจัดระบบพรรคตามกติกาใหม่นั่น มันแค่ข้ออ้าง ซึ่งตอนนี้ เขาห้ามกิจกรรมทางการเมืองก็จริง

  แต่ในทางพฤตินัย กล้าปฏิเสธมั้ย ว่าแต่ละพรรค "เปล่าเคลื่อนไหว" ในทางร่างพิมพ์เขียวกันมาตลอด

  ข้อเท็จจริงก็คือ.............

  ที่ต้องการให้ปลดล็อกนั้น ก็ในความหมาย "ประชาธิปไตย กูจะทำอะไรก็ได้" ประมาณนั้นซะละมากกว่า

  และอยากออกหาเสียง โชว์ตัว-โชว์บทบาท ในแต่ละพื้นที่ ด้วย "ชุดความคิดปฏิปักษ์" นั่นแหละหลักใหญ่

  ของอย่างนี้ อ้าปากก็เห็นถึงรูตูด...........

  นักการเมืองจริงๆ ที่มีคุณภาพนั้นน่ะ สังเกตดูเถอะ เขามีกาลเทศะ

  ไม่ทำอะไรโฉ่งฉ่าง ไม่ทำตัวเป็นขยะสังคมชาติ

  เขาจะดูอารมณ์ประชาชน เคารพทิศทางสังคม และเอื้อเฟื้อต่อปัญหาบ้าน-สถานการณ์เมือง

  และที่สำคัญ...........

  นักการเมืองอาชีพ (คนละประเภทกับนักเลือกตั้ง) ก็เหมือนนักฟุตบอล เขารู้ และมีแท็กติก

  คือรู้ ทั้งตอนลูกอยู่ในตีนเราและในตีนเขา ว่าควรเตะแบบไหน แย่งตอนไหน จึงจะไม่ฟาวล์ เกิดประสิทธิภาพ-ประสิทธิผลทางบวก

  ไม่ใช่มั่วไปเรื่อย แหย่ตีนไม่มีจังหวะ วิ่งพล่านไปทั่ว โดยไม่ดูว่า ลูกอยู่ไหน และในสถานการณ์อะไร?

  ฉะนั้น จะเห็นว่า นักการเมือง "ของแท้" และมีประสบการณ์ เขาไม่เดือดร้อนเลย เรื่องล็อก-ไม่ล็อก

  เพราะ "ล็อก" มีสำหรับพวกคิดแหก

  และ "โซ่" มีสำหรับตรึงพวกดิ้น!

  ผมดูอยู่ข้างนอก มองเข้าไปจึงค่อนข้างเห็นชัด คือเห็นความต่างระหว่าง "นักการเมือง" กับ "นักเลือกตั้ง" ในแต่ละพรรค

  นักการเมืองจริงๆ นั้น เป็นผู้สร้างสรรค์ อยู่เหนือคำว่า "ล็อก"

  จะเห็นว่า ตั้งแต่ ๒๒ พ.ค.๕๗ จนถึงวันนี้ บริหาร-ปกครองด้วยรัฐบาลเผด็จการ

  แต่นักการเมืองจริงๆ เขาไม่เดือดร้อน เพราะเขารู้หลัก "หิโตปเทศ"

  และโดยแท้จริงแล้ว เขาเคลื่อนไหวด้วยรู้ "ชั่ว-ดี" ในความเป็นนักการเมืองอยู่ตลอด

  แม้วินาทีนี้ นักการเมืองแท้หลายคน ก็เคลื่อนไหว

  ยกตัวอย่างให้เห็นก็ได้..........

  อย่างอดีตนายกฯ "นายชวน หลีกภัย" นั่นปะไร!

  ความเป็นสัปปุรุษ และความเป็นรัตตัญญูชนของท่าน

  ในสถานการณ์หนึ่งๆ............

  ท่านแยกแยะ "ประชาธิปไตย-เผด็จการ" โดยยึดคุณธรรม-คุณประโยชน์ ที่สังคมชาติได้ เป็นบทสรุปที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ

  ไม่ใช่ยึดแค่ตัวหนังสือที่เขียน "ประชาธิปไตย-เผด็จการ" ก็หัวทิ่มตามคำ โดยไม่แยกแยะ "ผิด-ถูก" ในโลกเป็นจริง

  ว่าเกิดคุณ-เกิดโทษ, ประโยชน์ตัว-ประโยชน์รวม เป็นสาระหลักทางชี้ขาด

  ใครก็ตาม จะนักการเมือง นักเลือกตั้ง หรือนักไหนๆ ก็ตาม ถ้าทำอะไรยึดหลักหิโตปเทศ

  จะอยู่เหนือคำว่าเคลื่อนไหวทางการเมือง, ติดล็อกทางการเมือง

  เพราะ "ทุกเรื่อง"............

  เขาจะทำและไม่ทำ บนฐานเกิดประโยชน์-ไม่เกิดประโยชน์ ต่อสังคมรวมเป็นหลักใหญ่

  เมื่อเป็นเช่นนี้ ย่อมอยู่เหนือคำว่าล็อกทางการเมือง!

  ดังเช่น..........

  รัฐบาลเผด็จการประยุทธ์ ปกครองประเทศมา เข้าปีที่ ๔

  ผมก็เห็นอดีตนายกฯ ชวน "เคลื่อนไหว" มาตลอดเข้าปีที่ ๔ เหมือนกัน!

  รูปธรรมที่เห็นชัด............

  ทางการประกาศรับ "อาสาสมัคร" ไปเป็นลูกมือช่างในงานศิลป์ เพื่อการก่อสร้างพระเมรุมาศ

  อดีตนายกฯ ชวน ถ้าจำไม่ผิด ท่านเป็นศิษย์เก่าช่างศิลป์ ท่านก็ใช้ความเป็นนายชวน ไม่ใช่นักการเมืองชื่อชวน

  ไปเป็นอาสาสมัคร!

  เป็นลูกมือทำตามเขาสั่ง เขาสั่งทำหน้าที่ลงสีจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม ก็ครับ..ครับ..ก้มหน้า-ก้มตาทำ

  เขามอบงานให้วาด ให้ลงสีตัวเทวดานางฟ้า-นางสวรรค์บนฉากบังเพลิง ท่านก็เป็น ฒ.เฒ่า หน้าชิดอยู่กับฉากเป็นเดือนๆ

  คุณชวนเคยออกมาคุยอวด-คุยอ้าง ขึ้นหลังคารถ ตระเวน-ตะโกนบอกชาวบ้านมั้ย?

  ไม่มี......

  มีแต่คนรู้ ก็แอบไปถ่ายรูป มาโพนทะนากันเอง เรียกว่า เป็นข่าวเงียบๆ ตามธรรมชาติ

  ถามว่า นี่อดีตนายกฯ ชวนทำกิจกรรมทางการเมืองมั้ย?

  คำตอบ คือ ใช่และไม่ใช่

  คือมันเป็นกิจกรรมเพื่อบ้าน-เพื่อเมือง แต่ชาวบ้าน-ชาวเมือง มีทัศนคติสนองตอบโดยชอบในมุม "ทางการเมือง" กันเอง

  ไม่มีใครบังคับขับไส หรือไปสร้างภาพให้เป็น!

  นี่คือตัวอย่าง ขอให้บริสุทธิ์ในการทำเสียอย่าง อย่าบกพร่องโดยสุจริต และการทำนั้น

  กอปรด้วยกาละ-เทศะ และคุณประโยชน์

  จะไม่มีใครว่า นี่คือการเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ขัดคำสั่งใดๆ ของใครเลย!

  ขนาด ผบ.ทบ.ยังสมัครเป็น "จิตอาสา" ไปกวาดถนนแกรกๆ ซึ่งระดับท่าน ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพ-หาเสียง

  แต่ด้วย "บริสุทธิ์แห่งจิต" ท่านทำ ก็ไม่มีใครมองท่านไปทางอื่น นอกจากทาง ชื่นชมยินดี

  คนทั้ง "สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" เป็นจิตอาสา ลงไปลุยน้ำครำ "ลอกคู-ลอกคลอง" รอบเกาะรัตนโกสินทร์

  เขาทำกันเงียบๆ ไม่ได้โพนทะนาบอกใคร แต่ความบริสุทธิ์แห่งจิตในการทำ ผมอยู่ในรูนี่ ยังมีคนนำมายกย่อง-สรรเสริญให้ฟัง

  แล้วนักเลือกตั้ง-พรรคการเมืองทั้งหลาย

  ..........ไปมุดอยู่ที่ไหนล่ะ?

  ทำไมไม่ใช้ความบริสุทธิ์แห่งจิตในการทำ ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมือง ในรูปกิจกรรมเพื่อบ้าน-เพื่อเมือง อย่างคนอื่นๆ เขาทำกันบ้างล่ะ?

  น้ำท่วมโครมๆ เป็นเดือนๆ ใน ๒๓-๒๔ จังหวัด นอกจากไม่ออกไปช่วยชาวบ้าน ซึ่งน่าละอายมากแล้ว

  ยังคอยเอาแต่ปั้นข่าวหลอกให้ชาวบ้านระส่ำ ให้ชาวบ้านขัดแย้งกัน วันๆ หวังผลแต่ทางให้รัฐบาลวิบัติ

  เนี่ย....ทำได้ ไม่เกี่ยวล็อก-ไม่ล็อก ก็ทำเหมือนกัน แต่ทำแบบ "เอาตีนราน้ำ"

  ตรงข้ามกับชาวบ้านแท้ๆ ไม่มีผลประโยชน์อะไรกันเลยในทาง "ได้" เพื่อตน

  แต่ด้วยจิตสำนึก-จิตกตัญญู ในงานออกพระเมรุ เขากลับช่วยกัน เสียสละกัน ด้วยความบริสุทธิ์แห่งจิต

  เกิดเป็น "ความงาม" ประดับสังคมชาติ ขจายไปทั้งโลก!

  พ่อค้าจนๆ พาลูกเมีย ขี่มอเตอร์ไซค์โกโรโกโส จากสระบุรี มาทอดปาท่องโก๋ "ช่วยงานพ่อ" ที่ราชดำเนิน

  ชาวเขา-ชาวดอย กระเตงลูกไว้ข้างหลัง มือถือถุงเดินร้องทั่วสนามหลวง

  "มีคาหยะทิงมายคะ คายมีคาหยะทิง บาคะ...."

  นี่คือกิจกรรมเพื่อบ้าน-เพื่อเมือง ที่ทำได้ทันที ไม่ต้องรอและร้องให้ใครปลดล็อก!

  เห็นมั้ย.......

  ในสังคมมนุษย์ ทุกพฤติกรรมคือ "การเมือง-เพื่อบ้านเพื่อเมือง" ทั้งนั้น

  มีแต่นักเลือกตั้งเท่านั้น ด้วยความไม่บริสุทธิ์แห่งจิต จึงมุ่งแต่ "ทางเอา" ไม่เคยคิดใน "ทางให้"

  จึงใช้ความโมหะแห่งจิต จำกัดความคำว่า "การเมือง" คือกิจกรรมเพื่อการเลือกตั้งตะพึด-ตะพือ!

  ผมไม่ใช่คนปฏิเสธการเลือกตั้ง เท่ากับไม่เคยศรัทธาว่าต้องประชาธิปไตยเท่านั้น ชาติจึงเจริญ

  จึงอยากบอกด้วยหวังดี อย่าว่าแต่รัฐบาล คสช.เลย ต่อให้ฟ้าก็ห้ามบ่ได้

  ถ้าทำอะไรด้วย "บริสุทธิ์แห่งจิต"........

  อย่างที่อดีตนายกฯ ชวน อย่างที่จิตอาสา อย่างที่ชาวบ้าน "สามัญชนผู้ต่ำศักดิ์" ทั้งหลาย เขาทำ

  ทำไปเลย......

  ใครล็อกไว้ตรงไหน ผมไปจะปลดให้เอง!

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น