"พ่อไม่ได้จากไปไหน" นิทรรศการประติมากรรมในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งแรกมากที่สุดในประเทศไทย

 • Tuesday, October 31, 2017 - 09:07


  His Majesty King Rama 9 (องค์ทรงครุย)

  เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ในทั่วทุกเขตขัณฑ์ที่ทุรกันดาร เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยได้มีความผาสุก ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นร่มเย็นภายใต้พระบารมีและพระบรมราโชบาย “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่รักและเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นเอกอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะพระปรีชาสามารถในด้านศิลปะทั้งการวาดภาพ การถ่ายภาพ งานประติมากรรม เป็นต้น ในการนี้ บริษัท ณ สยามแกลเลอรี จำกัด จึงถือโอกาสอันดีที่สำคัญยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการนำผลงานประติมากรรมที่แสดงออกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ท่านผ่านสื่อประติมากรรมของศิลปินที่มีมากกว่า 30 ท่านที่สร้างสรรค์ผลงาน มีทั้งศิลปินรุ่นใหญ่มากด้วยฝีมือและประสบการณ์ รวมถึงศิลปินทั้งรุ่นใหม่และหน้าใหม่ไฟแรง ได้พร้อมใจกันสร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่า จากผลงานนับร้อยกว่าชิ้น เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้ชมและรำลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิรันดร์ ณ สยามแกลเลอรี จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ด้วยการเก็บรวบรวมงานประติมากรรมอันทรงคุณค่านี้ ออกมาจัดแสดงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาชมเมื่อยามคิดถึงพระองค์ท่าน


  คิดถึงพ่อ-ชนชัย บัวกล่ำ

  คุณมัญชุสา อุดมวิทย์ กรรมการบริหารบริษัท ณ สยามแกลเลอรี จำกัด เปิดเผยว่า “งานนิทรรศการ ‘พ่อไม่ได้จากไปไหน’ เป็นนิทรรศการแสดงประติมากรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 150 ชิ้น จากผลงานการสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปิน 30 ท่าน ได้แก่ กิตติชัย ตรีรัตน์วิชชา, โกเมศ กาญจนพายัพ, โกวิทย์ นามแก้ว, จริยวดี มะราชลี, จุมพลภัทร์ มั่นเกษวิทย์, เจริญ มาบุตร, ชนชัย บัวกล่ำ, อติ กองสุข, ชูศักดิ์ แก้วประพล, ณัฐเลิศ สุภัทร์อกนิษฐ์, ทรงศักดิ์ นามโพธิ์, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, ธุดงค์ สุขเกษม, ปัทม์ บุณยรังค, เปี่ยมจันทร์ บุญไตร, พีระศิลป์ ดวงอิน, มานพ สุวรรณปินฑะยศจรินทร์ กุลอุบล, ยุทธกิจ ประสมผล, ลิขิต นิสีทนาการ, วัชระ ประยูรคำ, วิษณุพงษ์ หนูนันท์, วีระพงษ์ อินทรพานิช, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, สตีเวน มุตธิกุลโจนส์ (Steven Muthikul Jones), สมชาย เกตุกูล, สยามรัตน์ อักษรศักดิ์, สราวุฒิ คำมูลชัย, สุริยา นามวงศ์, เอก กระจ่างช่วย ฯลฯ


  ภูมิธรรม ภูมิพโลภิกขุ

  ที่ ณ สยามแกลเลอรีได้รวบรวมเอาไว้และครั้งนี้ได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรก และถือว่าเป็นงานนิทรรศการประติมากรรม รัชกาลที่ 9 ที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ และเปิดโอกาสให้นักศิลปะศิลปินใหม่ๆ ที่มีฝีมือชั้นเยี่ยมในด้านงานศิลปะได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงานออกเผยแพร่สู่สาธารณชนได้โดยง่าย”


  สายฝน

  โดยงานนิทรรศการจะแบ่งเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เป็นวีดิทัศน์ที่จัดทำขึ้นใหม่สำหรับงานนี้ มีความยาวประมาณ 5 นาที เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจของการจัดนิทรรศการครั้งสำคัญนี้ จัดแสดงวีดิทัศน์ชุด “มหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ นาม ภูมิพล” จัดแสดงงานเป็น 2 ชุด ส่วนโซนที่ 2 “ยุวกษัตริย์แห่งสยาม สายใยแห่งความผูกพัน” โซนที่ 3 “ผู้ทรงธรรมแห่งแผ่นดิน” โซนที่ 4 “พระบารมีแผ่ทั่วหล้า ชาวประชาเปรมปรีดิ์” โซนที่ 5 “มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่” จัดแสดงในรูปแบบงานประติมากรรมเกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆ และโซนที่ 6 “ธ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา” แสดงรูปแบบงานประติมากรรมพระองค์ท่านกับสุนัขทรงเลี้ยงกับช้างเผือกคู่พระบารมี นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ Passport Book เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ แสตมป์ให้ครบทั้ง 6 โซน เพื่อรับสายรัดข้อมือที่ระลึกจากงานด้วย


  ทรงพระเมตตา ทองเหลือง

  ภายในงานยังมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ได้แก่ มุมแสดงดนตรี “เพลงของพ่อ” ที่จะมีการแสดงทั้งวัน สลับกับ การแสดงจากน้องๆ ตัวแทนโรงเรียนในเขตใกล้เคียง หมุนเวียนมาวันละ 2 รอบ มุมศิลปะ Art for all “พาพ่อกลับบ้าน” ได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษาเพาะช่างในการหล่อปูนปลาสเตอร์ และให้คนที่มาชมนิทรรศการลงสีและนำกลับบ้าน มุมเสวนาจากศิลปินชื่อดังที่นำผลมางานโชว์ 9 วัน 9 ศิลปิน “ปฏิมากรของพระราชา” (เวลา 15.30 น.ของทุกวัน) และมุมขายของที่ระลึก เสื้อยืด, Photo Book, นาฬิกา

  นิทรรศการประติมากรรม “พ่อไม่ได้จากไปไหน” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-18.00 น. ณ สยามแกลเลอรี ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ซ.ลาดพร้าว 122-124 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจะนำมอบให้องค์กรการกุศลต่อไป.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น