ข้าราชการกับพระราชา

 • Thursday, November 2, 2017 - 00:00


  เท่าที่เห็นภาพผู้คนเข้าคิวคดไป-เคี้ยวมา ปานประดุจพญางูยักษ์ขดหัว ขดหาง ชนิดไม่รู้กี่ขดต่อกี่ขด ขณะที่ท่านข้าราชการนั่งเอ้เต้อยู่ภายในเต็นท์ มีฉากดอกดาวเรืองบนแผ่นไวนิลประดับอยู่ข้างๆ ก็พอเข้าใจได้ว่า เหตุใดคนเมืองชลฯ นับร้อย นับพัน ถึงได้ออกอาการนอตหลุด นอตหลวม เอาง่ายๆ ลุกขึ้นมาขับไล่ท่านผู้ว่าฯ ชนิดเสียงขรมไปหมด...
  ----------------------------------------------
  ดังนั้น...แม้ว่า การให้อภัยแก่กันและกัน ถือเป็นสิ่งที่พึงกระทำ เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่าง จบลงที่ความสวยงามของคนทั้งชาติที่ร่วมถวายความจงรักภักดี โดยไม่ควรนำเอา เรื่องพระราชพิธีมาเป็นประเด็นความขัดแย้ง ก็แล้วแต่ แต่จะปล่อยให้ ทัศนคติข้าราชการ แบบประเภท ตามประเพณีแล้ว ต้องเชิญแขกชุดขาวก่อน เรียงตามลำดับสายสะพาย แล้วถึงค่อยเป็นพี่น้องประชาชน ดำเนินต่อไปแบบเรื่อยๆ เฉยๆ อันนี้...ย่อมถือเป็นสิ่ง ไม่เข้าท่า ด้วยประการทั้งพวง!!! เพราะด้วยไอ้ทัศนคติแบบนี้นี่แหละ ที่มันถึงทำให้ ระบบราชการ กลายเป็นศูนย์รวมแห่งความขัดแย้ง หรือเป็นตัวดึงดูดความขัดแย้งเข้ามาสู่ศูนย์กลาง จนไม่ว่ารัฐบาลเผด็จการ หรือรัฐบาลประชาธิปไตยก็ตาม ไปไม่ได้-ไปไม่เป็น มาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ไม่รู้จะต่อกี่ยุคกี่สมัย...
  -------------------------------------------------
  ภายใต้ความพยายามปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบราชการ มันถึงได้มีการเรียกร้องให้ เลือกตั้งผู้ว่าฯ โผล่ให้เห็นซะทุกทีไป แม้ว่าในทางปฏิบัติมันอาจมีอะไรต้องพูดกันอีกเยอะ ถึงความสอดคล้อง เหมาะสม ความเป็นไปได้ การหาทางเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ฯลฯ แต่อย่างน้อย...มันก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความอึดอัด ขัดข้องใจ ความแปลกแยก ระหว่างปุถุชนคนธรรมดาโดยทั่วไป กับ ระบบราชการ หรือ กลไกข้าราชการ ที่คงต้องเก็บมาคิดให้หนักๆ ถือเป็นโจทย์สำคัญที่จะต้องเร่งหาคำตอบกันให้ได้ โดยเฉพาะถ้าหากต้องการ เดินหน้าประเทศไทย ไปสู่ แผ่นดินอันงดงาม อย่างที่ได้เรียงร้อยไว้ในบทเพลงอันสุดแสนจะไพเราะเพราะพริ้ง...
  -------------------------------------------------
  แต่ก็นั่นแหละ...ด้วยเหตุที่บรรดา ทหาร ท่านก็ถือเป็น ข้าราชการ ในอีกรูปแบบหนึ่ง เมื่อท่านมีโอกาสเข้ามารับบทบาททำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศไทย ไม่เพียงแต่ท่านไม่ได้แสดงอาการที่คิดจะตอบโจทย์ทำนองนี้ ท่านกลับหันไปอาศัยกลไกราชการและระบบราชการเป็น ตัวนำ ทุกสิ่งทุกอย่างซะเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างหวนกลับไปสู่การอาศัยกลไกและระบบราชการเป็นตัวชี้นำ ดังนั้น...แม้จะเพียรพยายาม มุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเทเพียงใดก็ตาม แต่ด้วยระบบ ด้วยทัศนคติแบบข้าราชการนั่นเอง ที่ทำให้สุดท้าย...มันเลยดึงดูดเอาความขัดแย้งนานาชนิด ไหลกลับมาสู่ศูนย์กลาง สู่รัฐบาลที่แม้จะรวมศูนย์อำนาจเอาไว้ในมือกันในระดับไหนก็แล้วแต่...
  ---------------------------------------------------
  และด้วยความขัดแย้งในลักษณะทำนองนี้นี่เอง...ที่ทำให้ผู้คิดร้าย ประสงค์ร้าย ต่อชาติบ้านเมือง มันเลยฉวยโอกาสเอาไปขยายผล ให้กลายเป็นความขัดแย้ง แตกต่าง ระหว่าง ไพร่กับอำมาตย์ ไปโน่น ก่อให้เกิดความแตกแยกที่ซึมลึกลงไปในแต่ละระดับของสังคม ชนิดกว่าจะแก้ไข เยียวยา ลงไปได้บ้าง ก็ต้องอาศัยเวลานับเป็นทศวรรษๆ เอาเลยก็ว่าได้ ถึงจะผ่าน ทศวรรษแห่งความมืดมน มาได้ในทุกวันนี้ และสิ่งที่สามารถนำมาใช้เป็นตัวสลายความขัดแย้ง แตกแยก ในแต่ละครั้ง แต่ละช่วง แต่ละระยะ ก็คือความรัก ความศรัทธา ความเทิดทูน บูชา ต่อองค์พระมหากษัตริย์ผู้ยึดมั่นใน ธรรม นั่นเอง...
  -------------------------------------------------------
  พระมหากษัตริย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็น เทวดาเดินดิน ไม่ว่าจะทรงสถานะอยู่ในระดับไหน ชั้นไหน แต่สามารถกลมกลืนไปกับพสกนิกรในทุกๆ ชนชั้น ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และทุกๆ พื้นที่ ผู้ทรงพร้อมที่จะรับฟังผู้อื่น ไม่ได้มุ่งแต่จะชี้นำ ควบคุม บังคับ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการแต่เพียงเท่านั้น ด้วย ธรรมะ หรือ ทศพิธราชธรรม ที่เหนือไปกว่าระเบียบ ระบบใดๆ ทั้งสิ้น จึงก่อให้เกิดความรัก ความศรัทธา เป็นสายใยเชื่อมโยงผู้คนทุกระดับ ทุกชนชั้น ไม่ว่าจะมีสายสะพาย ไม่มีสายสะพายใดๆ ก็แล้วแต่ จนกลายเป็น ศูนย์รวมจิตวิญญาณ ของคนไทยทั้งชาติ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัย อำนาจ ใดๆ เอาเลยแม้แต่น้อย อาศัยเพียงแค่ บารมีแห่งธรรม เท่านั้นเอง...
  ---------------------------------------------------------
  แน่ล่ะว่า...ถ้าหาก ข้าราชการ ทั้งหลาย เป็น ข้าของพระเจ้าอยู่หัว กันจริงๆ ความขัดแย้ง แปลกแยกทั้งหลาย มันคงไม่เกิดขึ้นเอาง่ายๆ มีแต่จะนำมาซึ่งความกลมกลืน ความเป็นอันหนึ่ง-อันเดียวกัน ความรู้-รัก-สามัคคียิ่งๆ ขึ้นไป แต่ภายใต้ความสวยงามของคนทั้งชาติที่ร่วมใจถวายความจงรักภักดี ยังดันเกิด ตำหนิ ขึ้นมาอย่างน่าเสียดาย และผู้ที่ควรหันมาตรวจสอบทบทวนรอยตำหนิที่ว่านี้ ก็คือบรรดาผู้ซึ่งยังมีทัศนคติแบบข้าราชการทั้งหลาย ไม่ว่าตั้งแต่ระดับผู้ว่าฯ ไปถึงระดับรัฐมนตรีเอาเลยนั่นแหละ ที่ทำให้การแสดงออกถึงความรัก ความศรัทธาของผู้คน ที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ ต้องกลายเป็น ปัญหา ขึ้นมาจนได้ ทั้งๆ ที่พระองค์ได้ทรงทิ้งแบบอย่าง แนวทาง ไว้ให้แบบชัดเจนแจ่มแจ้ง แต่ถ้าสิ่งทั้งหลาย ทั้งปวงเหล่านี้ ยังไม่อาจทำให้กลไกราชการหรือระบบราชการ สามารถ เข้าถึง-เข้าใจ ต่อความรู้สึกนึกคิดของผู้คน โอกาสที่จะนำไปสู่การ พัฒนา แบบจริงๆ จังๆ น่าจะยากซ์ซ์ซ์ยิ่งขึ้นเท่านั้น...
  ------------------------------------------------------------
  ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ จาก Froude (อีกครั้ง)... The upward sweep of excellence is proportioned, with strictest accuracy, to oblivion of self which is ascending.- การก้าวขึ้นสู่เบื้องสูงของคุณธรรมความดี มีส่วนสมดุลกับการลด-ละ-เลิก...อัตตา...ซึ่งมักจะทวีขึ้นไปตามลำดับ...
  ----------------------------------------------------------

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น