ชมนิทรรศการ"พระเมรุมาศ"รัชกาลที่ 9 เรียนรู้ภูมิปัญญาล้ำค่าไทย

 • Thursday, November 2, 2017 - 10:40


  พระเมรุมาศที่งดงามและอลังการ

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชานุญาตให้จัดนิทรรศการเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เปิดให้พสกนิกรไทยเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานประติมากรรม จิตรกรรมที่ใช้ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่ผ่านมา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-30 พ.ย.

  นิทรรศการครั้งนี้ประชาชนเฝ้าคอยจะเดินทางมาเข้าชมอย่างใกล้ชิดเพื่อเก็บเกี่ยวความทรงจำครั้งประวัติศาสตร์และเรียนรู้ การจัดสร้างพระเมรุมาศตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติ ขณะที่ชาวต่างจังหวัดส่วนหนึ่ง แม้เสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้วยังคงปักหลักอยู่ต่อเพื่อรอชมความยิ่งใหญ่พระเมรุมาศบุษบก 9 ยอดของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ที่เปรียบดั่งสรวงสวรรค์


  นิทรรศการจัดแสดงโต๊ะทรงงานในหลวง ร.9

  นอกจากประชาชนทั่วไป นิทรรศการจัดเตรียมไว้เป็นพิเศษให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสสัมผัสพระเมรุมาศจำลองเพื่อเข้าถึงความงดงามแม้มองไม่เห็นด้วยตา มีอักษรเบรลล์ให้ข้อมูล อนุญาตให้จับสัมผัสลูบคลำประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ที่นำมาจัแสดงในโซนนี้ โดยวันที่ 2 พ.ย.นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวลา 07.00 น. ภายหลังเสด็จฯ จะเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการวันแรก


  ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระราชกรณียกิจ

  การชมนิทรรศการใช้เวลารอบละ 45 นาที แต่ละรอบจะมีประชาชนเข้าชมนิทรรศการ 5,500 คน ความประทับใจเริ่มตั้งแต่ทางเข้าทิศเหนือของพระเมรุมาศ จัดเตรียมนิทรรศการมีชีวิตผ่านงานภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการพระราชดำรินานัปการ ทั้งพันธุ์ข้าวพระราชทาน หญ้าแฝก ต้นยางนา มะม่วงมหาชนก กังหันชัยพัฒนา ฝายน้ำล้น มุมมองจากตรงนี้ที่ได้เห็นเป็นนาข้าวเขียวขจี มีขอบคันนารูปเลขเก้าไทยสีทอง ชวนให้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์


  เครื่องสดที่สวยงาม

  จากนั้นเข้าสู่นิทรรศการชื่อ "พระเมรุมาศพิมานนฤมิต สรรพศาสตร์ ศิลป์พร้อม น้อมถวายพระราชาผู้ทรงธรรม" หรือการสร้างสรรค์พระเมรุทองอันเหมือนพระวิมานที่ยิ่งใหญ่ จัดแสดงภายในศาลาลูกขุน 6 หลัง และทับเกษตร 1 หลัง เนื้อหาเล่าเรื่องราวเบื้องหลังและขั้นตอนการทำงานจัดสร้างพระเมรุมาศทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ จำลองโรงขยายแบบเท่าจริง ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนามว่า "วิธานสถาปกศาลา" โชว์ชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์ งานตกแต่ง ไล่เรียงลำดับการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มวางฐานรากจนแล้วเสร็จเป็นพระเมรุทองในสนามหลวง

  ถัดมาเป็นนิทรรศการส่วนงานประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ ซึ่งในครั้งนี้สร้างสรรค์เกินคำบรรยายต้องมาชมด้วยตาตัวเอง สำนักช่างสิบหมู่ ช่างปั้นปูนสดเมืองเพชร ทีมคณาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง หรือราวบันไดนาคประดับพระเมรุมาศฝีมือนักเรียนศิลปาชีพ จะได้ความรู้กันเต็มๆ


  รูปปั่นคุณโจโฉ และคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง

  นอกจากนี้ จะได้รับรู้ถึงการจัดสร้างจิตรกรรมฉากบังเพลิงนารายณ์อวตารทั้งสี่ด้านของพระเมรุมาศ เพราะกลุ่มจิตรกรรมช่างสิบหมู่จำลองภาพจิตรกรรมทั้งด้านนอกและด้านในมาติดตั้งเพื่อให้ชื่นชมรายละเอียดอย่างใกล้ชิด รวมถึงการสร้างจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบนผนังใหญ่ 3 ผนังบนพระที่นั่งทรงธรรม เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่างเขียนทำงานยกมาจัดแสดงให้ชม

  ในช่วงงานพระราชพิธีซึ่งอัญเชิญพระบรมโกศโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระเมรุมาศ มีการฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถ ทหารปืนใหญ่ฉุดชักราชรถปืนใหญ่อัญเชิญพระบรมโกศเวียนพระเมรุมาศ การอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ล้วนมีราชรถ ราชยานที่ได้รับการบูรณะ รวมทั้งที่สร้างใหม่ ในนิทรรศการจึงจัดแสดงเรื่องราวส่วนนี้ด้วย

  ประติมากรรมรูปปั้นครุฑ และรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ

  เรื่องราวการจัดสร้างพระโกศจันทน์ ฟืนไม้จันทน์ ช่อไม้จันทน์ รวมถึงพระโกศทองคำลงยาทรงพระบรมอัฐิจำนวน 6 องค์ อันสุดวิจิตรตระการ ซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นสูง นิทรรศการนี้มีรายละเอียดทุกอย่าง แล้วยังมีงานเครื่องสดประดับพระจิตกาธาน ทั้งงานแทงหยวก งานแกะสลักของอ่อน และงานดอกไม้ เครื่องประกอบพระอิสริยยศสุดสร้างสรรค์ อย่างงานแทงหยวกใช้กล้วยตานี 108 ต้น ระดมช่างราชสำนักและช่างแทงหยวกทั่วทุกภาค ชั้นเรือนไฟแกะสลักเป็นรูปเลข ๙ อยู่ในวงลายเถาไขว้ สื่อในหลวงรัชกาลที่ 9


  ประติมากรรมฐานพระเมรุมาศ

  พระที่นั่งทรงธรรม อาคารที่ประทับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ และมีที่สำหรับพระราชอาคันตุกะ ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีใบระกา แบบฝักเพกาที่เรียบคม ดาวเพดานเป็นงานซ้อนไม้อย่างประณีต ก็จัดเตรียมนิทรรศการ ชื่อ “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” แบ่งเป็น 5 ส่วนสำคัญ 1.เมื่อเสด็จอวตาร แสดงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร 2.รัชกาลที่ร่มเย็น จำลองห้องทรงงาน อุปกรณ์หลากหลายชนิด สะท้อนทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา แก้ปัญหาปากท้องชาวไทย 3.เพ็ญพระราชธรรม เนื้อหาครอบคลุมทศพิธราชธรรม 10 ประการ 4.นำพระราชไมตรี ถ่ายทอดการเสด็จฯ ทรงงานต่างประเทศนับแต่ทรงครองสิริราชสมบัติ และ 5.พระจักรีนิวัตฟ้า หลายคมชมแล้วน้ำตาซึมเพราะประมวลภาพความสูญเสีย และการแสดงความอาลัยนับแต่ประกาศเสด็จสวรรคต


  ส่วนนิทรรศการให้ผู้พิการทางสายตาได้สัมผัสประติมากรรม

  ภายในพระที่นั่งทรงธรรมยังสามารถชมจิตรกรรมฝาผนังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3 ด้านของพระที่นั่งทรงธรรม ร้อยเรียงการทรงงานทั่วทุกตารางนิ้วของไทยตลอด 70 ปี การครองราชย์ของในหลวง ร.9 รวมทั้งมีการจัดแสดงเครื่องสังเค็ดต่างๆ ที่สมเด็จฯ พระราชทานไปพระอารามหลวงเนื่องในการงานออกพระเมรุครั้งนี้ เช่น ธรรมาสน์พระปาติโมกข์ ตู้พระปาติโมกข์ พร้อมหนังสือ หรือโคมไฟ พระราชทานไปโบสถ์พราหมณ์ มัสยิด และโบสถ์คริสต์ ล้วนแต่เป็นงานสร้างสรรค์อย่างสมพระเกียรติ ภายในอาคารยังมีมุมที่สามารถมองผ่านกระจกเห็นพระเมรุมาศ


  พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ ที่เข้าตรวจการทดสอบชมนิทรรศการ

  สำหรับนิทรรศการส่วนต่างๆ สามารถเดินชมในหลายส่วน อย่างไรก็ตาม ในส่วนพระเมรุมาศประชาชนสามารถขึ้นชมชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ซึ่งมีประติมากรรมพระพิเนก พินาย ครุฑยืน ติดตั้ง ผู้เข้าชมไม่ควรแตะต้องหรือสัมผัสพระเมรุมาศ สิ่งที่นำมาจัดแสดง ถ่ายรูปในพื้นที่กำหนดไว้ แต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย นอกจากเปิดให้ชมนิทรรศการพระเมรุมาศในท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น.ของทุกวันแล้ว ยังเชิญชวนประชาชนเข้าชมโรงราชรถและพระยานมาศที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งจัดแสดงราชรถ ราชยาน และพระยานมาศ อีกด้วย.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น