กม.คดีนักการเมืองฉบับใหม่ ลุ้นฟัน 4 คดี "ทักษิณ"

 • Wednesday, November 8, 2017 - 10:55

  หลังจากที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่ประกาศใช้ ซึ่งมีมาตรา 28 กำหนดให้ศาลสามารถพิจารณาลับหลังจำเลยที่หลบหนีคดีได้ และมาตรา 69 ที่กำหนดให้บทบัญญัติใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่กระทบต่อการดำเนินการใดในคดีที่ยื่นฟ้องไว้และได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับนั้น

  ส่งผลคดีของ "ทักษิณ ชินวัตร" อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งหลบหนีคดีไป ทำให้ไม่สามารถพิจารณาคดีทุจริตที่เหลือของเขาต่อไปได้ก่อนหน้านี้

  อาจนำกลับมาพิจารณาคดีลับหลังได้อีกครั้ง

  โดยสำนักงานอัยการสูงสุดมีคำสั่งที่ 1621/2560 ลงวันที่ 27 ต.ค.2560 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสำนวนคดี ที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และสำนวนคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่ดำเนินการต่อจาก คตส.แล้วส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด หรืออัยการสูงสุดพิจารณา

  คำสั่งดังกล่าวมี "พรศักดิ์ ศรีณรงค์" รองอัยการสูงสุด เป็นประธานคณะทำงาน, "วิรุฬห์ ฉันท์ธนนันท์" อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และมี "วินัย ดำรงค์มงคลกุล" อัยการอาวุโส เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน

  ย้อนไปเมื่อปี 2549 คตส. คือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกตั้งขึ้นเป็นพิเศษ ในการตรวจสอบ รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) หรือชื่อภายหลังว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ลงวันที่ 30 ก.ย.2549 หลังการรัฐประหาร 19 ก.ย.2549 มี "นาม ยิ้มแย้ม" เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ "แก้วสรร อติโพธิ" เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ "สัก กอแสงเรือง" เป็นโฆษกคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นอีก 8 คน มีอายุการทำงานจนหมดวาระของรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

  ให้อำนาจหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือบุคคลใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริต หรือร่ำรวยผิดปกติ ให้ส่งรายงานเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อให้อัยการสูงสุดดำเนินการต่อไปตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542 ซึ่งหลังจากนั้น คตส.สามารถพิจารณาตรวจสอบคดีทุจริตในช่วงรัฐบาลทักษิณได้หลายสิบคดี ก่อนสิ้นอายุการทำงานและส่งต่อให้อัยการสูงสุดและ ป.ป.ช.ดำเนินการต่อไป

  คดีของ "ทักษิณ" ที่ถูกจำหน่ายออกจากสารบบรวม 4 คดี ที่อาจนำมาพิจารณาใหม่ได้ คือ 1.คดีทุจริตการปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กับ บมจ.กฤษฎามหานคร ที่อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายทักษิณและผู้เกี่ยวข้องเป็นจำเลยที่ 1-27 กรณีผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้สินเชื่อกลุ่ม บมจ.กฤษดามหานคร ที่มีสถานะอยู่ในกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร เนื่องจาก ผอ.ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจนครหลวง เคยจัดอันดับความเสี่ยงของกลุ่มกฤษดามหานครในอันดับ 5 คือไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อให้ได้

  แต่ได้มีการอนุมัติสินเชื่อให้บริษัทในกลุ่มกฤษดามหานคร ซึ่งต่อมาศาลฎีกาฯ ตัดสินจำคุกผู้เกี่ยวข้อง เช่น นายวิโรจน์ นวลแข อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย กับพวก ขณะที่นายทักษิณ จำเลยที่ 1 หลบหนีคดี ศาลฎีกาฯ จึงให้ออกหมายจับติดตามตัวมาดำเนินคดี โดยให้จำหน่ายคดีเฉพาะส่วนของนายทักษิณไว้เป็นการชั่วคราว

  2.คดีแปลงสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมให้เป็นภาษีสรรพสามิต เอื้อธุรกิจในเครือชินคอร์ป ส่งผลให้รัฐเสียหาย จำนวน 41,951.68 ล้านบาท และจำนวน 25,992.08 ล้านบาท ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายทักษิณเป็นจำเลย

  3.คดีปล่อยกู้ของเอ็กซิมแบงก์ ที่ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายทักษิณเป็นจำเลย กรณีอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กซิมแบงก์ให้กับรัฐบาลพม่า วงเงิน 4,000 ล้านบาท ในโครงการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศพม่า เพื่อเอื้อประโยชน์ในธุรกิจดาวเทียม ให้สั่งซื้ออุปกรณ์จากบริษัท ชิน แซทเทิลไลท์ และบริษัทในเครือตระกูลชินวัตร

  และ 4.คดีหวยบนดิน หรือทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว 2 ตัว ที่ ป.ป.ช.เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายทักษิณและผู้เกี่ยวข้องเป็นจำเลยที่ 1-47 ซึ่งต่อมาศาลฎีกาฯ ตัดสินจำคุกผู้เกี่ยวข้อง 3 คน คือ นายวราเทพ รัตนากร อดีต รมช.คลัง, นายสมใจนึก เองตระกูล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และนายชัยวัฒน์ พสกภักดี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่ให้รอลงอาญา 2 ปี

  ตอนนี้คณะทำงานของอัยการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมด เตรียมสรุปเรื่องเสนอต่ออัยการสูงสุดกลางเดือน พ.ย.นี้ ว่าอัยการสามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ เพื่อพิจารณาคดีลับหลังได้ในคดีใดบ้าง

  ถึงแม้ “ทักษิณ” จะหนีไปนานแล้ว แต่ก็อาจหนีไม่พ้นการพิสูจน์ถูก-ผิด ในคดีที่ยังค้างเอาไว้ได้!!!.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น