วิศวฯมทร.พระนครร้อง "จบ4รุ่น"แป้กหางาน สภาวิศวกรไม่รับรอง

 • Wednesday, November 15, 2017 - 00:00

  สุภัทรา โกไศยกานนท์

  กลุ่มศิษย์เก่า-ปัจจุบัน วิศวะโยธา มทร.พระนคร ร้อง “รมว.ศธ.” หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร ด้านอธิการบดีฯ ยอมรับ แจงเพราะเปลี่ยนหลักสูตรตามหลักเกณฑ์สภาวิศวกรลั่น ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเยียวยาให้เรียนเพิ่มเติม

  ที่กระทรวงศึกษาธิการ-กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ประมาณ 60 คน เดินทางยื่นหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อร้องเรียนกรณีหลักสูตรวิศวกรรมโยธาของ มทร. พระนคร ไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร โดยนายอนุศักดิ์ พรเกียรติศักดิ์ ตัวแทนศิษย์เก่าฯ กล่าวว่า มทร.พระนคร ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาตั้งแต่ปี 2553 เป็นรุ่นแรก แต่นักศึกษาที่จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาดังกล่าว ไม่สามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรจากสภาวิศวกรได้ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวได้เปิดสอนก่อนได้รับการอนุมัติจากสภาวิศวกร ซึ่งนับตั้งแต่เปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าวมา 8 ปี หลักสูตรก็ยังไม่ผ่านการรับรองจากทางสภาวิศวกรทำให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรดังกล่าวได้รับผลกระทบทั้งหมด ทั้งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยก็ได้ประชาสัมพันธ์ว่า เมื่อจบการศึกษาแล้วก็สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรได้ แต่จนถึงขณะนี้มีนักศึกษาจบไปแล้ว 4 รุ่น แต่ก็ยังไม่มีคนใด ที่สามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพฯ กับสภาวิศวกรได้เลยสักคน เมื่อสอบถามไปยังอธิการบดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้เมินเฉยและผลัดผ่อนเรื่องมาตลอด แจ้งเพียงว่า กำลังดำเนินการให้อยู่ ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยอื่นมีการเยียวยาด้วยการให้นักศึกษามาเรียนเพิ่มเติมอีก 2-3 ปี ซึ่งถือว่าเสียเวลามาก อย่างไรก็ตาม ขอให้ รมว.ศธ. ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุด เพราะได้รับความเดือดร้อนไปสมัครงานที่ไหนไม่ได้ และมีหลายคนที่สอบข้าราชการแต่ไม่สามารถบรรจุ เนื่องจากขาดใบประกอบวิชาชีพฯ

  ด้านนางสาวสุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยทราบมาตลอด ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามหาทางช่วยเหลือ ยอมรับว่าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรจริง เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากปีการศึกษา 2553 มาเป็นหลักสูตรปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สภาวิศวกรกำลังพิจารณาเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาส่วนการเยียวยา ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้นักศึกษาที่จบไปแล้ว 3 รุ่น มาเรียนเพิ่มเติมในบางวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น