ขอถาม 6 คำถามบ้าง

 • Sunday, November 19, 2017 - 00:00

  อีกหนึ่งปีกว่าๆ ถ้าหากไม่มีอุบัติเหตุใดๆ เราก็จะมีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรกัน บอกจริงๆ ว่ารู้สึกห่วงว่าผลของการเลือกตั้งจะออกมาน่ากลัว เพราะอาจจะทำให้การเมืองของประเทศกลับเข้าสูวงจรเดิม ที่หลายคนเรียกว่าวงจรอุบาทว์ กล่าวคือนักการเมืองบางคนเข้ามาบริหารประเทศโดยไม่มีธรรมาภิบาล ใช้อำนาจฉ้อฉลโกงกิน จนประชาชนต้องออกมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลกันอีก และเมื่อการเมืองเจอเงื่อนตายไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ทหารก็จะต้องออกมาทำรัฐประหารอีก รัฐธรรมนูญก็จะถูกฉีกอีก แล้วก็จะต้องเสียเงินเสียเวลาร่างใหม่อีก ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2475 ลองนับดูว่าประเทศไทยมีรัฐประหารกี่ครั้ง และสาเหตุแต่ละครั้งนั้นมีเรื่องของการโกงกินของคณะรัฐมนตรีกี่ครั้ง เราฉีกรัฐธรรมนูญกันไปกี่ครั้งแล้ว เราร่างรัฐธรรมนูญมากี่ฉบับแล้ว และรัฐธรรมนูญที่เราร่างมาแต่ละครั้งนั้นแก้ปัญหาบ้านเมืองได้จริงหรือไม่

  ล่าสุดเราได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คณะร่างวางจุดยืนว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง และประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นตามนั้น แต่ก็ยังวิตกว่าสาระสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดนี้จะปราบโกงได้จริงหรือเปล่า เพราะนักการเมืองที่ร่ำรวยมักจะมีทนายที่เก่ง ให้คำปรึกษาจนสามารถหาช่องโหว่ของกฎหมาย จนสามารถโกงได้โดยไม่มีความผิด อย่างไรก็ตาม การที่นักการเมืองหลายคนออกมาดิ้นพล่านคัดค้านรัฐธรรมนูญกันเป็นแถว ก็ทำให้เกิดความหวังได้บ้างว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าจะปราบโกงได้จริงๆ และก็อดคิดไม่ได้ว่านักการเมืองบางคนที่ออกมาต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เขามีเจตนาอะไรในการเข้ามาทำงานการเมือง เขาตั้งใจมาโกงกระนั้นหรือ จึงกลัวรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ในขณะที่นักการเมืองบางคนก็กล่าวหาคณะร่างรัฐธรรมนูญว่าเขียนกฎหมายเพื่อจัดการกับใครบางคน ก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าพวกคุณทำอะไรไว้หรือ จึงคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อจัดการกับพวกคุณ ถ้าหากพวกคุณไม่เคยโกง หรือไม่คิดที่จะเข้ามาโกง หากคุณชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไป คุณจะกลัวทำไมกับรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง

  เมื่อช่วงเวลาแห่งการเลือกตั้งใกล้เข้ามา เหลือเวลาอีกเพียงปีเดียวเท่านั้น พวกเราประชาชนคนไทยผู้มีความรักชาติทั้งหลาย ควรจะมาช่วยกันหาคำตอบสำหรับคำถามที่จำเป็นต้องถาม เพราะหากเรามีคำตอบสำหรับคำถามที่ว่านี้ พวกเราคงจะได้ช่วยกันทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า ถ้าหากเรายังหาคำตอบสำหรับคำถามที่กำลังจะถามนี้ไม่ได้ ก็อย่าหวังว่าประเทศไทยจะเดินหน้าได้ เพราะจะมีปัจจัยที่เป็นตัวถ่วง เป็นอุปสรรคมากมาย ประเทศไทยเราเสียโอกาสมามากกว่าทศวรรษแล้ว ถ้าหากประเทศไทยเราไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพียงพอ ป่านนี้เราอาจจะเป็นประเทศที่ล้มเหลวไปแล้วก็ได้ แม้ว่าเราจะผ่านวิกฤติมาหลายครั้งหลายครา เราก็ไม่อาจจะประมาทได้ เพราะความชั่วร้ายที่เรากำลังเผชิญนั้นเป็นเหมือนมะเร็งที่บางครั้งผ่าตัดออกไปแล้วก็ยังสามารถกลับมาเป็นได้อีก และถ้าหากเรายอมให้เกิดอีก มะเร็งร้ายก็จะกัดกินประเทศจนกร่อนเกินกว่าที่รักษาได้ เวลานี้เรากำลังเผชิญกับความโลภและความเห็นแก่ตัวของคนบางกลุ่มบางพวก ที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่คิดถึงประโยชน์หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมือง เรามีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่มีจิตสาธารณะ

  เรามีนักการเมืองบางคนที่เข้ามาทำงานการเมืองเพื่อกอบโกย โกงกิน แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองและพวกพ้อง เพราะฉะนั้นคำถามแรกที่พวกเราต้องช่วยกันตอบก็คือ จะทำอย่างไรให้เราได้นักการเมืองที่เข้ามาทำงานการเมือง เพื่อใช้ความรู้ความสามารถของตนในการพัฒนาประเทศ ไม่ได้เข้ามาแสวงประโยชน์ ไม่คิดที่จะเข้ามากอบโกยโกงกิน เราต้องใช้เครื่องมืออะไรจึงจะทำให้เราได้นักการเมืองที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าว

  เรามีนักการเมืองที่กระสันอยากเป็นรัฐมนตรี โดยไม่เคยประเมินตนเองว่ามีความสามารถพอที่จะบริหารประเทศในตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่หรือไม่ และคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ แต่งตั้งคนเป็นรัฐมนตรีตามโควตาบ้าง ตามเงินที่ช่วยในการหาเสียงบ้าง คำถามข้อนี้คือ ทำอย่างไรเราจะได้รัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถในการกำกับนโยบายและการทำงานในกระทรวงที่ตนเองรับผิดชอบ โดยไม่ได้มาเพราะความเป็นถุงเงิน เป็นแกนนำในการหาเสียง หรือเป็นคนที่ช่วยทำให้หัวหน้าพรรคได้อำนาจเลยได้รับการตอบแทน

  เรามีประชาชนที่ลงคะแนนเสียงให้นักการเมืองที่มีนโยบายประชานิยมที่ถูกใจตน เวลาลงคะแนนเสียงคิดแต่ว่าตนเองจะได้อะไร แต่ไม่เคยคิดว่าประเทศชาติจะเสียหายอย่างไร และคนที่นำเอานโยบายประชานิยมมาใช้นั้นเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่างไร ดังนั้นคำถามสำหรับกรณีนี้คือ ทำอย่างไรเราจะทำให้ประชาชนของเรามีจิตสาธารณะในการตัดสินใจลงคะแนนเสียง ไม่คิดแต่เพียงว่าตนเองจะได้อะไร แต่จะต้องหาข้อมูลว่าคนที่ตนเองจะลงคะแนนเสียงให้นั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร และนโยบายของเขานั้นจะทำให้ประเทศชาติเสียหายอย่างไรหรือไม่

  เรามีข้าราชการบางคนที่ไม่ได้ทำงานรับใช้ประชาชน ไม่คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติ แต่กลับทำงานเพื่อนักการเมือง ช่วยหาทางให้นักการเมืองโกงบ้านโกงเมือง เพื่อตนเองจะได้ทรัพย์ ได้ตำแหน่ง ได้อำนาจ ดังนั้นคำถามในกรณีนี้คือ ทำอย่างไรเราจะทำให้ข้าราชการทำงานเพื่อบ้านเมือง เป็นข้าราชการของพระราชา ที่ช่วยให้พระราชาทรงสามารถบริบาลประชาชนให้มีความสุขดั่งเนื้อเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ว่า “เย็นศิระเพราะพระบริบาล”

  เรามีนักการเมืองบางคนชอบสร้างวาทกรรมโกหก หลอกลวง บิดเบือนความจริง ยุยง ปลุกปั่น ครอบงำประชาชน สร้างปัญหาให้บ้านเมือง ก่อให้เกิดความแตกแยกกับคนที่รู้เท่าทัน คำถามในกรณีนี้คือ เราจะจัดการอย่างไรกับคนที่พูดความเท็จ ใส่ความ ใส่ร้าย บิดเบือนความจริง เพื่อยุยง ปลุกปั่นให้ประชาชนชิงชังผู้บริหารบ้านเมือง และมุ่งทำลายสถาบันสำคัญๆ ของประเทศ

  เรามีสื่อมวลชนบางรายที่ทำหน้าที่โดยไม่มีธรรมาภิบาล ไม่จรรยาบรรณ เห็นแก่อามิสสินจ้างรางวัล ลงข่าวที่เป็นเท็จเพื่อช่วยส่งเสริมนักการเมืองชั่วๆ โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย คำถามสำหรับกรณีนี้คือ เราจะทำอย่างไรกับสื่อมวลชนที่ไม่จรรยาบรรณ ส่งเสริมนักการเมืองชั่วๆ ใช้ความเป็นสื่อสารมวลชนเสนอข่าวที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติ ลองมาช่วยกันตอบคำถามทั้ง 6 ข้อนี้นะคะ หากมีคำตอบที่ใช่ เราคงแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศไทยให้ลุล่วงไปได้ ประเทศไทยคงพัฒนาเดินหน้าสู่ความรุ่งเรืองได้.

  หมายเหตุ : ขอถาม 6 คำถามบ้าง เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น