จัดติวธรรมาภิบาลสภามหา'ลัย

 • Friday, November 24, 2017 - 00:00

  สกอ.จับมือ KNIT จัดหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ให้นายกฯ กรรมการสภามหา’ลัย เข้าอบรม ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน สร้างความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ ให้ความรู้เกี่ยวข้องประเด็นข้อพิพาทและข้อกฎหมาย คาดเริ่มต้นปี 2561

  นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) กล่าวว่า จากที่ผ่านมาวงการอุดมศึกษาพบกับปัญหาธรรมาภิบาลต่างๆ ได้แก่ การร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการ การได้มาของผู้บริหารระดับสูงในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการขาดผู้รับผิดชอบหลักในการกำกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเรื่องเหล่านี้สะท้อนถึงการกำกับที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย และขณะนี้ได้มีการใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) ออกคำสั่งที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) จึงเห็นว่าหลักการสำคัญในแก้ปัญหาระยะยาวคือ การสร้างธรรมภิบาลให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง จึงเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) จัดทำหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา โดยเป้าหมายอยู่ที่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้องในสภามหาวิทยาลัยที่จะเข้าอบรม ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน รวมถึงการศึกษาดูงานด้วย

  “ประเด็นสำคัญในการอบรมครั้งนี้ สกอ.ได้รวบรวมบทเรียนที่พบในมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ศึกษา ซึ่งจะทำให้ทุกคนในสภามหาวิทยาลัยได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวข้องประเด็นข้อพิพาทและข้อกฎหมายต่างๆ มากขึ้น คาดว่าจะดำเนินการอบรมได้ต้นปี 2561” เลขาฯ กกอ.กล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น