อุบัติเหตุที่ไม่อยากให้เกิด

 • Thursday, November 30, 2017 - 00:00


  ดูเหมือนว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากรถตู้โดยสารสาธารณะ ที่ผ่านมาภายในไม่กี่สัปดาห์ พบว่ามีผู้เสียชีวิตหลายราย และได้มีการโพสต์ การแชร์ภาพไปตามสื่อต่างๆ จนเกิดคำถามว่า ทำไมอุบัติเหตุแบบนี้ยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลายชีวิตต้องมาจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุอย่างไม่คาดคิด แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงมาแก้ไขปัญหา ออกกฎระเบียบ หวังที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ที่สุดแล้วก็ไม่สามารถยับยั้งการเกิดอุบัติเหตุได้

  ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการเกิดอุบัติเหตุแต่แรกเริ่ม ผู้โดยสารก็จำเป็นที่จะต้องช่วยสอดส่องดูพนักงานรถว่าเขามีอาการปกติหรือไม่ เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้งเราไม่ทราบเลยว่าพนักงานขับรถมีการง่วงนอน หรือดื่มเครื่องดื่มมึนเมาหรือไม่ และดูว่ามีการยัดที่นั่งผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ คือไม่เกิน 13 ที่นั่งนั้นเอง

  มาที่กรมขนส่งทางบก หลังจากที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ได้สั่งให้ผู้ประกอบการวินรถตู้ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถในสังกัดอย่างเคร่งครัด และต้องกำชับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ไม่ให้ใช้ความเร็วหรือมีชั่วโมงการทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พนักงานขับรถต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณจราจรและเงื่อนไขการเดินรถ ต้องใช้ผู้ขับรถที่มีความชำนาญในเส้นทาง โดยต้องเข้มงวดตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถในสังกัดอย่างเข้มงวด

  นอกจากนี้แล้ว ผู้ประกอบการต้องจัดทำมาตรฐาน Checklist เพื่อการตรวจสอบความพร้อมของรถและผู้ขับรถ ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจากสภาพตัวรถหรือการละเลยการปฏิบัติตามเงื่อนไข ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในทุกกรณี โดยในส่วนของกรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาขั้นสูงสุดในทุกกรณีความผิด

  ส่วนมาตรการของกรมขนส่งฯ นั้น ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กรมขนส่งทางบกได้เริ่มบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการและเจ้าของรถตู้โดยสารทุกคันในการปรับปรุงแก้ไขการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารในรถตู้โดยสารสาธารณะทุกประเภทให้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง และต้องจัดวางรูปแบบที่นั่งแถวหลังสุดให้มีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นทางเดินออกประตูด้านท้ายของรถได้สะดวกขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และประตูทางเข้าไม่สามารถเปิดได้

  ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ในรถตู้สาธารณะต้องมีข้อความ “ทางออกฉุกเฉิน” เป็นตัวอักษรภาษาไทยสีแดงสะท้อนแสง มีความสูงไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ติดอยู่เหนือบริเวณที่เปิด-ปิดประตู หรือบริเวณขอบประตูด้านบนทางออกฉุกเฉินให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หากพบการฝ่าฝืนจะพิจารณาอัตราโทษปรับเบื้องต้น ควบคู่กับการแนะนำและตักเตือน สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ พร้อมชี้แจงมาตรการการบังคับใช้กฎหมายซึ่งจะมีความเข้มข้นขึ้น หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณี

  จะเห็นได้ว่า ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบก หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการดูแล ควบคุมรถตู้โดยสารสาธารณะ ก็ไม่ได้ละเลยการดูแล จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมามีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุโดยสารสาธารณะทุกคัน รวมถึงพนักงานขับรถทุกคน เช่นรถตู้โดยสารสาธารณะทุกคันต้องทำขึ้น (Checklist) เช่น ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยต้องมีครบทุกที่นั่งและสามารถใช้งานได้ จำนวนที่นั่งไม่เกินตามที่กำหนด สภาพยางและล้อต้องอยู่ในสภาพปลอดภัย มีค้อนทุบกระจก ติดตั้งถังดับเพลิงครบถ้วน เป็นต้น

  เมื่อจับต้นชนปลายแล้ว หลายคนก็ยังคงจะเกิดข้อสงสัยว่า สรุปแล้วอุบัติเหตุเกิดจากอะไร เกิดจากพนักงานขับรถ เกิดจากตัวรถ หรือเกิดจากสภาพถนน ในการเกิดอุบัติแต่ละเคส แต่ละครั้ง ก็ต้องมีการพิสูจน์และตรวจสอบสาเหตุเกิดจากอะไร ในส่วนพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง สภาพร่างกายมีความพร้อม ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ 100% พร้อมแนะนำผู้โดยสารและประชาชนเห็นรถตู้ไม่ปลอดภัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

  กัลยา ยืนยง

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น