ธีรยุทธมิติ "เทศกาลข้าวใหม่"

 • Saturday, December 2, 2017 - 00:01

  อาจารย์ "ธีรยุทธ บุญมี"

  การปรากฏร่างแต่ละครั้ง...........

  จะปรากฏในปาง "เทพอสูรเสื้อกั๊กปราบมาร" ให้สังคมบ้าน-สังคมเมือง

  แต่ล่าสุด.......

  ถือเป็นปรากฏการณ์พิเศษในรอบ ๔ ทศวรรษ

  อาจารย์ธีรยุทธ ปรากฏร่างในปางเทพผู้เทิด "พระแม่โพสพ"!

  ครับ..ผมปลื้มมาก

  ด้วยคิดไม่ถึง นอกจากเป็นผู้เฝ้าระวัง "สังคมบ้าน-การเมือง" แล้ว ในอีกมิติหนึ่ง บนความเป็นธีรยุทธ

  ยังมีจิตวิญญาณฐานราก "ลึกซึ้ง" ซ่อนซุกเป็นรูปธรรมให้จับต้องได้อย่างอ่อนละเอียด

  มีคำไหน.......?

  ที่พูดออกไปแล้ว บ่งบอกตัวตนความเป็นชาติไทย-คนไทยชนิดถึง "รากแก้ว" ได้ครบถ้วนบ้าง?

  มีคำเดียว

  คือ คำว่า "ข้าวไทย"!

  วันก่อน ที่อ่านจากบทคิด ธีรยุทธเป็นตัวนำ จุดประกายให้คนรู้จักข้าวไทย ด้วยสำนึกที่เหนือกว่า "นกรู้จักฟ้า-ปลารู้จักน้ำ"

  ผมสัมผัสความคิดท่านแล้ว...ซาบซึ้ง

  บอกตรงๆ อบอุ่น-ดีใจ ปรารถนาให้อาจารย์เป็นตัว "นำคิด-นำทำ" เรื่องถึงรากฐานชีวิตไทยนี้ก่อน

  มากกว่าปรากฏด้วย "บทวิพากษ์" ให้พวกกากคิด นำไปดัดแปลงเป็นอาวุธแยงประเทศที่ยอบแยบ ให้ย่ำแย่ลงไปอีก

  คือการเมืองนั้น.........

  เป็นเรื่องจินตนาการสร้างสำเร็จทางคิดให้คนพวกหนึ่งเท่านั้น คิดได้-ฝันได้ แต่นำบ้านเมืองไปถึงจุดหมายด้วยคิด-ด้วยฝันไม่ได้

  ที่อาจารย์จุดประกาย "วัฒนธรรมข้าวใหม่" เป็นเรื่อง-เป็นราวขึ้นช่วงนี้ นั่นแหละ

  เป็นคิดที่ช่วยกันทำ นำบ้านเมืองไปถึงจุดหมายได้

  มีคุณูปการไม่เพียงกับทุกคนในวงจรชาวนา ยังเอิบอาบซาบซ่าน "ซึมลึก" ลงไปหล่อเลี้ยงถึง "รากไทย" แท้จริง

  เท่าที่ผมอ่าน "บทคิด" ของอาจารย์ ตามที่ไทยโพสต์เผยแพร่หลายวันก่อน

  แนวทางของอาจารย์ ไม่เพียงรณรงค์ให้มี "ประเพณีข้าวใหม่" ตอนเก็บเกี่ยวปลายปีของทุกปีเท่านั้น

  ยังมุ่งเน้น ให้คนไทย-คนโลก ได้รู้ว่า ข้าวไทย นอกจากที่กิน-ที่ขายในตลาดไทย-ตลาดโลก ทุกวันนี้แล้ว

  ไทยยังมีของดีดุจ "แทนทาเนียม" แต่อยู่ในสภาพ "ขี้ตะกรัน" อีกมากมายหลายชนิด

  ทั้งหอม ทั้งมากด้วยคุณค่าทางโภชนาการและราคา เพียงแต่ไม่แพร่หลายเชิงพาณิชย์ และไม่คุ้นลิ้นกันเท่านั้น

  เช่น ข้าวพญาลืมแกง ข้าวพม่าแหกคุก ข้าวหอมทุ่ง ข้าวหอมดง ข้าวมงคล ข้าวก่ำใหญ่ ข้าวนางคง ข้าวลืมผัว ฯลฯ

  ข้าว...........

  เป็นทั้งชีวิต เป็นทั้งขวัญ เป็นทั้งมงคล เป็นทั้งเศรษฐกิจ เป็นทั้งความมั่นคง เป็นทั้งวัฒนธรรม-ประเพณี เป็นทั้งสินทรัพย์และทรัพย์สิน

  เป็นทั้งหมดของคำว่า "ไทย"!

  อาจารย์ธีรยุทธ ได้ขุดข้าว ชนิดต่างๆ ของไทย หลากหลายชื่อ ตามพื้นถิ่น-พื้นภาคขึ้นมาในเทศกาลข้าวใหม่

  ควบคู่กับรณรงค์ให้คนไทย ตักบาตรข้าวใหม่ มอบของขวัญปีใหม่ด้วยข้าวใหม่

  รวมทั้งให้มี "เทศกาลกินข้าวใหม่"!

  อาจารย์กล่าวไว้ตอนหนึ่งน่าประทับใจ ผมจะยกมาให้อ่านกันอีกครั้ง

  "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็น “กษัตริย์แห่งเกษตร” พระผู้ยังคุณประเสริฐแก่ชาวไร่ชาวนาและพสกนิกร

  ในโอกาส "วันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม" ซึ่งประกอบอยู่ในช่วง "เทศกาลข้าวใหม่"

  จึงสมควรจะยึดถือวันนี้เป็น "วันบุญข้าวใหม่"

  เพื่อสิริมงคลแก่ประเทศไทยและเพื่อเพิ่มพระกุศลบารมีของพระองค์ในสรวงสวรรค์ด้วย"

  พระราชดำรัส ร.๙

  “ข้าวที่ออกเป็นสีลักษณะนี้ เป็นข้าวที่มีประโยชน์ อย่างข้าวกล้อง คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินกัน เพราะเห็นว่าเป็นข้าวของคนจน ข้าวกล้องมีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรง ข้าวขาวเม็ดสวย แต่เขาเอาของดีออกไปหมดแล้ว มีคนบอกว่าคนจนกินข้าวกล้อง เรากินข้าวกล้องทุกวัน เรานี่ก็คนจน”

  พระราชดำรัส "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทยฯ ได้เปิดเผยว่า

  "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" รัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดข้าว เนื่องจากว่าข้าวมีกลิ่นหอม

  ทรงเคยรับสั่งว่า กลิ่นของข้าวถือว่าหอมที่สุด และหอมแบบธรรมะ และขอให้คนไทยนึกถึงชาวนาทุกครั้งที่กินข้าว

  และทรงตอกย้ำให้คนไทยช่วยกันสร้างนวัตกรรมข้าวใหม่ เพื่อให้แข่งขันกับต่างชาติ"

  ก็พอดี วันก่อน ผมไปเจียดยา "คุณหมอเดชา สุขารมณ์" เผื่อไว้ เพราะพรุ่งนี้ (๒ ธ.ค.๖๐) จะไปกราบรอยบาทพระพุทธองค์ที่อินเดีย

  ก็พบกับอาจารย์ พร้อมอาจารย์แก้ว-อาจารย์ขวัญ และเพื่อนฝูงหลายคน ได้คุยกันถึงเรื่องนี้

  ก็ปลื้มหนักขึ้น เมื่อทราบว่า.........

  แนวคิดอาจารย์มีผู้สนองตอบมากมาย ไปถึงขั้นตั้งเป็น "เครือข่ายวัฒนธรรมข้าว" ทำกันให้เกิดเป็นรูปธรรมจับต้องได้แต่เดี๋ยวนี้เลย

  ทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตรฯ รังสิต รามฯ กระทรวงวัฒนธรรม เกษตรฯ ปตท. ภัตตาคาร ร้านอาหาร อดีตนายกฯ อานันท์ ปันยารชุน ท่าน ว.วชิรเมธี พระไพศาล วิสาโร ฯลฯ

  ผมจำไม่หมดครับ อีกเยอะแยะที่รวมกันเป็น

  "เครือข่ายวัฒนธรรมข้าว"!

  รณรงค์ให้คนไทย "รู้จักข้าว" และปลายฤดูเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนา อย่างช่วงนี้ จะจัดให้มี "เทศกาลกินข้าวใหม่" ให้กว้างขวางออกไปเรื่อยๆ

  จนที่สุด.........

  ในทุกปลายปีของฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ประเทศไทยจะมี "เทศกาลกินข้าวใหม่" เกิดขึ้นเป็น "ประเพณี" ประจำชาติ!

  ทำบุญตักบาตรด้วยข้าวใหม่

  ซื้อข้าวใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ และกินข้าวใหม่

  จะกินเอง ชวนทั้งครอบครัว ทั้งพรรคพวกเพื่อนฝูงกิน พาแฟนไปกิน ให้เรียกหาแต่ข้าวใหม่

  ๕ ธันวา.วันพระราชสมภพ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" รัชกาลที่ ๙

  อาจารย์ธีรยุทธบอก เพื่อความเป็นมงคลชัยแห่งชาติ แห่งขวัญข้าว-ขวัญชาวนาไทย รับขวัญข้าวใหม่แห่งปี ๒๕๖๐

  ๕ ธันวา.นี้

  เครือข่ายวัฒนธรรมข้าวใหม่ ประกอบด้วย อดีตนายกฯ อานันท์ ท่าน ว.วชิรเมธี พระไพศาล วิสาโร และอีกเยอะ รวมทั้งอาจารย์ธีรยุทธ

  จะทำพิธี "ตักบาตรข้าวใหม่ถวายพ่อหลวง"

  ที่ "วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร" โดยมี "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)

  ทรงรับบาตร

  ไปร่วมกันได้เลยครับ ต่อจากนั้น เครือข่ายวัฒนธรรม ก็จะรณรงค์ให้เกิด "เทศกาลกินข้าวใหม่" ไปตามภาค-ตามจังหวัดต่างๆ

  มีการออกร้าน-ออกรวง มีข้าวใหม่ และข้าวแปลก-ใหม่ชนิดต่างๆ ให้รู้จัก ให้ได้กินกัน เรียกว่าทำกันเรื่อยไป ตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยวนาปีนี่เลย

  ครับ...ที่คุยมากกว่านี้ แต่ผมจำได้แค่นี้

  และจากวันนี้ ผมก็จะลาท่านไปยาวครึ่งเดือน จึงรวบรัดเอาเท่าที่รู้มาบอกกัน รายละเอียด ทีมงานเครือข่ายวัฒนธรรมเขาคงกระจายข่าวให้รู้กันทั่วเอง

  "เทศกาลข้าวใหม่" ที่ต้องสนับสนุน นอกเหนือเจตนารมณ์เสริมสร้าง-จรรโลง รากแก้วสังคมชาติแล้ว

  ยังถูกกาละ-เทศะ เป็นตัวหนุน "อาชีพชาวนา" หล่อเลี้ยงรากแก้วประเทศแท้จริง

  ข้าวนาปีออกตลาด เราช่วยกันกิน ช่วยกันซื้อ การช่วยกันนั้นจะทำให้ราคาข้าว "สะท้อนราคาคน" ในวิถีชาวนา

  จำได้มั้ย ปีที่แล้ว การช่วยกันซื้อ ทำให้ชาวนามีขวัญกำลังใจเกิดตลาดข้าว "มิติใหม่"

  พ่อค้า-คนกลาง "กดราคา" ช่างหัวมัน!

  "ชาวบ้าน-ชาวนา" ก็มีหัวเหมือนกัน มึงกดราคา กูจับใส่ถุงขายเองริมถนนก็ได้ ทำเว็บไซต์ประกาศขายตรงก็ดี

  แฮปปี้กันตลอดปี และนี่...ตอนนี้ ก็ชนปี ข้าวใหม่ออกตลาดอีกแล้ว

  โครงการ "กินข้าวใหม่" ของอาจารย์ นอกจากเป็นภูมิคุ้มกันราคาข้าวแล้ว ยังทำให้ชาวไร่-ชาวนา "แตกแขนงคิด" สร้างตลาดขายเองได้ต่อเนื่องอีกด้วย

  พูดประเด็นนี้ นึกขึ้นได้ อ่านข่าววันก่อน พบ "นายเทวินทร์ วงศ์วานิช" กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.ป่าวประกาศถึงชาวนา

  บอกว่า ปั๊มน้ำมัน ปตท.มีเป็นพันแห่ง ชาวนารายใดสนใจ จะใช้พื้นที่ปั๊ม ปตท.ขายข้าว ให้ติดต่อกับปั๊มได้เลย

  ก็รีบไปจับจองกันนะครับ ขออย่างเดียว ต้องซื่อสัตย์ในคุณภาพ ซื่อสัตย์ต่อคำว่า "ชาวนาผลิตเอง-ขายเอง"

  ยิ่ง "ปลอดสารพิษ" เป็นเกษตรอินทรีย์ ยิ่งประเสริฐ!

  แถมท้ายนิด.......

  ยังไม่เคยไปสังเวชนียสถานที่อินเดีย บุญเพิ่งถึง ตอน "เจ๊ฟองสนาน" มาบอก "น้าต้องไปนะ" นั่นแหละ

  เมื่อได้ไป เหมือนคนไปเมืองนอกตอน ๗๐-๘๐ ปีที่แล้ว ญาติโยมมาอนุโมทนากันเพียบ

  ทั้ง "ฝากใจ-ฝากเงิน" ไปบูชารอยบาท "พระพุทธองค์"

  คุณหมอเดชา-คุณแต๋ว ก็ฝาก ยี่เจ๊-ซาเจ๊-เจ๊สุ แห่งแกรนด์สปอร์ต กับเจ๊รุ่ง แห่งเพรส ก็เอามากองให้

  และนี่ "คุณวิเชียร อภิชาตการ" ผู้ผลิตถั่วทอดสมุนไพร "เฮิร์บนัท" เป็นสแน็กบนเครื่องบิน ฝากคนมาหลายพัน

  พอดีจะไป ก็เลยยัดกระเป๋า เอาไปกระจายทำบุญซะที่โน่นเลย!

  ไปหนนี้ กับทุกกราบ "ผู้อ่านไทยโพสต์" ทุกท่านอยู่ในกราบนั้น

  ขอทุกท่าน น้อมรำลึกใน "พระพุทธคุณ-พระธรรมคุณ-พระสังฆคุณ" ค้ำจุนสังคมชาติไทย และตัวท่านทั้งหลาย-ทั้งปวง ถ้วนทั่วเทอญ.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น