รณรงค์อ่านหนังสือนิทาน พัฒนาทักษะ“เด็กปฐมวัย”

 • Friday, December 1, 2017 - 00:00


  ในยุคสมัยที่วิถีชีวิตแปรเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้สื่อดิจิทัลเข้ามาใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ ผลร้ายที่เกิดขึ้นก็คือทำให้พวกเขามีแนวโน้มรับข้อมูลมากมายที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่สามารถคัดกรองหรือแยกแยะสื่อสร้างสรรค์และสื่อที่ไม่เหมาะสมออกจากกันได้ ที่ล้วนแต่กระทบการใช้ชีวิตของพวกเขาในช่วงวัยกำลังเจริญเติบโต

  ด้วยเหตุนี้ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้เปิดตัวหนังสือนิทานภาพและการ์ตูนชุด “ฉลาดรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล” จำนวน 10 เล่ม ไป เมื่อเร็วๆ นี้ โดยหวังว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กยุคใหม่ได้คิดทันโลกที่เปลี่ยนไป ขณะที่ผู้ปกครองก็เข้าใจผลดีและผลเสียของสื่อในยุคออนไลน์ได้อีกด้วย

  นางเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวย้ำว่า ทาง สสย.และภาคีร่วมจัดได้เห็นความสำคัญในการสร้างสรรค์สื่อดี เพื่อให้เด็กเยาวชนและครอบครัวได้เข้าถึงและเท่าทันการใช้สื่อในยุคดิจิทัล เพราะทุกวันนี้เข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม สื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาความรู้ การเข้าถึงความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตเพียงปลายนิ้วได้อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วของการรับสื่อ ทำให้ยากที่จะคัดกรองหรือแยกแยะสื่อสร้างสรรค์และสื่อที่ไม่เหมาะสมออกจากกัน

  สถานการณ์เหล่านี้จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดังกล่าว สื่ออ่านถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน ผ่านหนังสือนิทานภาพและหนังสือการ์ตูน ซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน

  ผู้จัดการ สสย.เล่าต่อว่า ได้รับข้อมูลที่น่าตกใจจากสถาบันวิจัยด้านเด็กและวัยรุ่นในประเทศอังกฤษ พบว่าเด็กและเยาวชนใช้ชีวิตอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลวันละ 6-8 ชั่วโมง ส่งผลให้เด็กสายตาสั้นเพิ่มขึ้น 30% ร่างกายไม่แข็งแรง มีโอกาสเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อาทิ โรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันสูง มากขึ้นด้วย

  “ก่อนที่ผู้ปกครองจะพาเข้าสู่สื่อดิจิทัล เมื่อลูกมีทักษะการอ่านที่เข้มแข็ง เขาจะรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะ ว่าอะไรดี หรือไม่ดี อะไรเชื่อได้หรือไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อกระแสของโลกที่เปลี่ยนไปเร็วได้นำสื่อใหม่ๆ เข้ามา ก็จะทำให้เด็กสามารถแยกแยะได้จากพื้นฐานที่เข้มแข็งและรู้ทันสื่อ รวมถึงนำสื่อไปใช้อย่างสร้างสรรค์” ผู้จัดการ สสย.กล่าว

  นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เสริมว่า ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถบ่มเพาะปลูกฝังการอ่านไปได้เรื่อยๆ ก่อน 6 ขวบ เด็กจะถอดรหัสและอ่านหนังสือออกได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ต้องบังคับ ซึ่งจะทำให้เด็กแนบเนียนไปกับคำสอน หนังสือเด็กเหมือนวรรณกรรมชั้นดีที่อยู่ใกล้ตัว เด็กจะเสพหนังสือด้วยความอิ่มเอมอย่างรื่นรมย์ และมีความลึกซึ้งในเรื่องของสุนทรียะ

  "การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง พออายุสัก 6-7 เดือนก็เริ่มได้แล้ว แต่บางทีพ่อแม่หลายคนพอลูกเข้าอนุบาลก็หยุดอ่านให้ลูกฟัง ซึ่งจะเสียดายมากเลย ต้องอ่านไปถึงประถมเลยด้วยซ้ำ เพื่อให้เด็กมีรากฐานที่แข็งแรง เด็กจะรักการอ่านโดยอัตโนมัติ ก็จะมีการอ่านเป็นงานอดิเรก หรือไม่ก็เข้าสู่นิสัยและพฤติกรรมการอ่าน เพราะฉะนั้นอย่าหยุดการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง" ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านกล่าว

  สำหรับหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” จำนวน 10 เรื่อง จากการสร้างสรรค์ของนักเขียนการ์ตูนชื่อดัง ที่อยากให้ผู้ปกครองนำไปอ่านให้เด็กๆ ฟัง ประกอบด้วย

  1.นิทานภาพเรื่อง กระต่ายน้อยไม่ตื่นตูม / เรื่องและภาพโดย: พาณี อิทธิบำรุงรักษ์ ๐ กระต่ายน้อยเพิ่งรู้จักสื่อจอใสเป็นครั้งแรก เมื่อคุณแม่เลือกหานิทานแล้วนั่งดูด้วยกัน แต่กลับมีโฆษณาที่เร้าใจเข้ามาแทรกเป็นระยะๆ ทำให้กระต่ายน้อยอยากได้สินค้าตามโฆษณา คุณแม่จะมีวิธีอธิบายให้กระต่ายน้อยเข้าใจและรู้ทันได้อย่างไร มาติดตามกัน

  2.นิทานภาพเรื่อง หมาป่ากับลูกแกะ / เรื่องและภาพโดย: โอม รัชเวทย์ ๐ แม้แต่ในป่าใหญ่ สื่อออนไลน์ก็ยังเป็นที่นิยมของบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เมื่อหมาป่าเกเรมาเจอลูกแกะเข้า และอยากกินลูกแกะ จึงคิดหาอุบายต่างๆ นานา โดยใช้สื่อออนไลน์ทั้งการตกแต่งภาพ การปลอมโพสต์ด่าว่า ฯลฯ ลูกแกะจะสามารถเอาตัวรอดได้หรือไม่ ติดตามความฉลาดรู้ทันสื่อของลูกแกะและเพื่อนสัตว์ในป่าจากเล่มนี้

  3.นิทานภาพเรื่อง หนูมาลีกับสีฝุ่น / เรื่องและภาพโดย: สุดใจ พรหมเกิด, สมบัติ คิ้วฮก ๐ สีฝุ่นเป็นแมวที่มีความสุขมาก เพราะได้เล่นกับหนูมาลีทุกวัน แต่แล้ววันหนึ่ง เมื่อหนูมาลีได้ของชิ้นใหม่เป็นจอใสๆ ตั้งแต่นั้นเป็นมา หนูมาลีก็ไม่เล่น ไม่ให้ข้าวให้น้ำแก่สีฝุ่นอีกเลย ชีวิตของสีฝุ่นจะเป็นอย่างไรหนอ อยากรู้จัง

  4.นิทานภาพเรื่อง ดีลีท / เรื่องและภาพโดย: สละ นาคบำรุง ๐ โทรศัพท์มือถือของน้องตาลตกแตกจนพัง เพราะความตกใจเสียงเพื่อนๆ น้องตาลจึงหาทางแกล้งเพื่อนเพื่อเอาคืน โดยถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมของเพื่อนๆ และโพสต์ลงในสื่อออนไลน์ สร้างความวุ่นวายให้กับทุกคนในโรงเรียน แม้ว่าน้องตาลจะดีลีทภาพทุกภาพ และเข้าใจว่าภาพจะหายไปแล้วก็ตาม แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเช่นนั้น...เกิดอะไรขึ้นกับน้องตาล

  5.นิทานภาพเรื่อง วัยปั่นป่วน ก๊วนสาวแชร์ / เรื่องและภาพโดย: จีรพงษ์ ศรนคร ๐ เรื่องราวของสามสาวที่ชอบแชร์ชอบโพสต์ในสื่อออนไลน์ แล้ววันหนึ่งก็แชร์เรื่องราวของ “ป้อง” เด็กชายในซอยบ้านเดียวกัน ที่กำลังดึงเชือกที่มัดคล้องกับสุนัขตัวหนึ่ง ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเด็กชายป้องทรมานสัตว์ จนกลายเป็นเรื่องราวป่วนๆ ของก๊วนสาวแชร์

  6.นิทานภาพเรื่อง ไซเบอร์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ / เรื่องและภาพโดย: เรืองศักดิ์ ดวงพลา ๐ เฟิร์น เดอะแมสค์ เป็นคู่อริกับ คีย์บอร์ดแมน หลุดเข้าไปในโลกไซเบอร์ เผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ นานา ตั้งแต่ภาพสะท้อนของเด็กติดเกม คนติดกับดักของโฆษณาต่างๆ และการผจญภัยในโลกยุคดึกดำบรรพ์ แต่เพราะพบกุญแจสำคัญจึงทำให้ทั้ง 3 คนได้ทบทวนชีวิตในปัจจุบันที่ผูกพันกับโลกโซเชียล

  7.นิทานภาพเรื่อง ยอดมนุษย์พลังโซเชียล / เรื่องและภาพโดย: วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ ๐ ชนเผ่ามนุษย์ “อุนด้า” อาศัยอยู่บน “ดาวน้อยผ่อนนาน” ทุกคนรักการเล่น เทคโนโลยีและโซเชียลเป็นชีวิตจิตใจ วันหนึ่ง “เจ๊าะแจ๊ะ” ประสบอุบัติเหตุ เสียเลือดมาก และเป็นกรุ๊ปเลือดที่หายาก เพื่อนๆ ต้องไปขอความช่วยเหลือจากเพจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนั้น ทำให้มีการเปิดเผยเรื่องราวที่พลิกผันที่ใครๆ ก็คาดไม่ถึง

  8.นิทานภาพเรื่อง กระต่ายอวกาศ / เรื่องและภาพโดย: อินทรายุธ เทพคุณ ๐ ปี 2030 ดวงจันทร์กลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และศูนย์กลางการค้าของกาแล็กซี มีสินค้า โฆษณาบนลูนาออนไลน์มากมาย แม้คนในครอบครัวกระต่ายอวกาศจะคอยติดตาม และระมัดระวังการสั่งสินค้าผ่านออนไลน์ แต่เพราะตั้งใจจะมอบให้เป็นของขวัญทันวันเกิดแก่ลูกสาว และเห็นเป็นโฆษณาที่ใช้ดาราชื่อดังมาพูดชี้ชวน คุณพ่อจึงรีบสั่งชื้อ และเมื่อสินค้ามาถึงก็ก่อให้เกิดความโกลาหลจนแทบเอาชีวิตกันไม่รอด

  9.นิทานภาพเรื่อง มองบน / เรื่องและภาพโดย: ณรงค์ จรุงธรรมโชติ ๐ มนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกเพื่อเก็บโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบ เพื่อค้นหาความจริง ระหว่างมนุษย์กับการใช้สื่อเทคโนโลยี และพบเรื่องราวต่างๆ เช่น แม้มีเพื่อนมากบนโซเชียล แต่มนุษย์ก็ยังคงมีความเหงา มนุษย์มีอุบัติเหตุจากการใช้มือถืออย่างไม่ระมัดระวัง มนุษย์มีภาพลักษณ์ใหม่จากการโพสต์ความคิดเห็นต่างๆ บนโซเชียล ฯลฯ ก่อนเดินทางกลับ มนุษย์ต่างดาวได้ปฏิบัติภารกิจคืนมือถือด้วยสถานการณ์ที่แสนประทับใจ

  10.นิทานภาพเรื่อง จงกลม / เรื่องและภาพโดย: อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ ๐ เด็กชายจงกลมได้ช่วยเหลือคนตกน้ำ ทำให้คนที่พบเห็นประทับใจและขอเป็น “ผู้ติดตาม” แม้แรกๆ จะรู้สึกขัดเขินและวางตัวไม่ถูก เมื่อมีคนมาขอเป็น “ผู้ติดตาม” มากขึ้น แต่สุดท้ายเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เด็กชายจงกลมเข้าใจถึง “ภาระที่ต้องแบก” กับ “ความสุขส่วนตัว” ของผู้ติดตามโดยขอให้เปลี่ยน “ผู้ติดตาม” เป็น “ผู้ร่วมทางแทน”

  เชื่อว่าการสนับสนุนด้วยการอ่านหนังสือนิทานภาพดังกล่าวบนรากฐานจากสื่อดี จะเป็นเกราะป้องกันให้รอดพ้นจากภัยของสื่อดิจิทัลได้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดนิทานภาพทั้ง 10 เล่มได้ที่เว็บไซต์สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน www.cclickthailand.com และเว็บไซต์แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน www.happyreading.in.th.

  LEAVE A REPLY

  0 Comments

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น