สหรัฐทิ้งข้อตกลงสากล ว่าด้วยการย้ายถิ่นฐาน

 • Monday, December 4, 2017 - 00:00


  นิกกี เฮลีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติ ภาพ AFP

  รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถอนตัวจากความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานอีกฉบับ ทูตสหรัฐแจ้งยูเอ็น ข้อตกลงเพื่อพัฒนาการจัดการสถานการณ์ย้ายถิ่นและลี้ภัยฉบับนี้ "ไม่สอดคล้อง" กับนโยบายของสหรัฐ

  แถลงการณ์ของรัฐบาลสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมากล่าวว่า คณะผู้แทนของสหรัฐประจำสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ได้แจ้งต่อเลขาธิการองค์การสหประชาชาติแล้วว่า สหรัฐขอยุติการมีส่วนร่วมกับความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน

  รายงานของเอเอฟพีเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 กล่าวว่า ปฏิญญานิวยอร์กด้านผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ ผ่านมติรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ของสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติที่มีสมาชิก 193 ชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2559 ข้อตกลงที่ไม่มีผลผูกพันนี้เป็นการให้คำมั่นสัญญาว่าจะธำรงสิทธิของผู้ลี้ภัย ช่วยพวกเขาในการตั้งถิ่นฐานใหม่ และรับประกันการเข้าถึงการศึกษาและการทำงาน

  คำแถลงของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่า ปฏิญญานิวยอร์กฉบับนี้มีข้อกำหนดมากมายที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายด้านคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัยของรัฐบาลสหรัฐ และไม่สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยคนเข้าเมืองของรัฐบาลทรัมป์ ประธานาธิบดีทรัมป์จึงตัดสินใจว่าสหรัฐจะยุติการมีส่วนร่วมกับกระบวนการตามข้อตกลงฉบับนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อบรรลุฉันทามติระหว่างประเทศที่ยูเอ็นภายในปี 2561

  นิกกี เฮลีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำยูเอ็น กล่าวว่า สหรัฐยังคงสนับสนุนผู้ย้ายถิ่นฐานและผู้ลี้ภัยทั่วโลกด้วย "ความโอบอ้อมอารี" ต่อไป แต่การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายคนเข้าเมืองของสหรัฐก็ต้องเป็นการตัดสินใจโดยอเมริกาและโดยคนอเมริกันแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

  ตามนโยบาย "อเมริกาต้องมาก่อน" ของทรัมป์ สหรัฐได้ถอนตัวจากพันธสัญญาสากลแล้วหลายฉบับ รวมถึงความตกลงปารีสว่าด้วยการลดภาวะโลกร้อน และไม่นานมานี้ ก็เพิ่งถอนตัวจากยูเนสโก โดยอ้างว่าองค์การด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของยูเอ็นแห่งนี้อคติต่อต้านอิสราเอล.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น