จี้รัฐลดคลุมเครือพ.ร.บ.แอลกอฮอล์

 • Thursday, December 7, 2017 - 00:00

  สมาคมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วอนรัฐแก้ปัญหากฎหมายคลุมเครือ พร้อมส่งเสริมการใช้ พ.ร.บ. อย่างจริงจัง แนะนำหลักสูตรบรรจุเข้าชั้นเรียน เพื่อให้ความรู้กับเยาวชน

  นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีบางประเด็นที่ภาครัฐและเอกชนควรหารือร่วมกัน เนื่องจากยังไม่มีความคลุมเครือในบางประเด็น ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดเรื่องฉลากและคำเตือน วันและเวลาที่ห้ามขาย วิธีการขายลักษณะการขาย การส่งเสริมการขายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งพึ่งพิงการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานมากเกินไป จึงขาดแนวทางในการปฏิบัติที่แน่นอน

  สมาคมจึงอยากให้เกิดความชัดเจนในด้านของตัวบทกฎหมาย การปฏิบัติ และการตีความ หากมีการบังคับใช้จริงจัง เท่าเทียม และชัดเจน มองว่าการกำหนดโซนนิ่ง หรือเวลาขาย ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการแต่อย่างใด อยากขอให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้พิจารณาประเด็นดังกล่าว เพื่อปรับปรุง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับหลักสากล บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

  นอกจากนี้ สมาคมยังอยากให้รัฐบาลช่วยกันผลักดัน หลักสูตรแก้ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืนบรรจุเข้าไปอยู่ในชั้นเรียน เพื่อให้ความรู้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์

  นายธนากรกล่าวว่า รัฐบาลควรดำเนินการควบคุมมากกว่ากำจัดแอลกอฮอล์ เพราะแม้จะควบคุมการดื่ม แต่จากตัวเลขกรมสรรพาสามิต ระบุว่า ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น