ตั้ง"เฉลิมชัย-ศิริเดช"เป็นกรรมการอิสระฯ

 • Thursday, December 7, 2017 - 00:00

  นพ.จรัส สุวรรณเวลา

  บอร์ดอิสระฯ ตั้ง “เฉลิมชัย” นั่งประธานคณะอนุฯ โครงสร้าง “ศิริเดช” ประธานคณะอนุฯ ครู หมอจรัสเผยเหลือเวลาอีกปีครึ่งต้องรีบเดินหน้าขับเคลื่อนงานปฏิรูป โดยวาง 4 เป้าหมาย ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวดารณี อุทัยรัตนกิจ เป็นรองประธานคนที่ 1 และให้ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคนที่ 2 รวมถึงดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วย สำหรับประธานอนุกรรมการครู ที่ประชุมได้มีมติให้ นายศิริเดช สุชีวะ เป็นประธาน พร้อมทั้งให้ นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นอกจากนี้ที่ประชุมได้นำข้อสรุปที่ได้จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ มาวางแผนเดินหน้าการปฏิรูปในภาพรวม ซึ่งจะต้องนำไปรวมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปด้านอื่นๆ ซึ่งมีระยะเวลาในการทำงาน 5 ปี แต่เนื่องจากคณะกรรมการอิสระฯ มีระยะเวลาในการทำงาน 2 ปี ปัจจุบันทำงานมาแล้วราว 6 เดือน ดังนั้นการทำงานจะต้องเห็นผลทั้งในช่วงเวลาที่เหลืออีก 1 ปีครึ่ง และในอีก 5 ปีข้างหน้า

  นพ.จรัสกล่าวว่า ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนการปฏิรูปไว้ 4 เป้าหมายหลัก คือ 1.ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทั้งเรื่องโอกาสการเข้าถึง, โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษา ในการเรียนรู้ได้ตามความถนัด แต่ที่คืบหน้าในขณะนี้คือ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคาดว่าเร็วๆ นี้จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และน่าจะประกาศใช้ในเดือนเมษายน 2561 ตามกรอบเวลาที่กำหนด 2.คุณภาพการศึกษาดีขึ้น ทั้งการยกระดับให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของตนเองและของประเทศ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3.มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะเน้นกลุ่มอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และ 4.การปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากรเพิ่มความคล่องตัว นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอในการนำสื่อดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วย.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น