สมคิดอัด2แสนล้านอุ้มSME ชงครม.คลอดแพ็กเกจหนุนสู่เวทีโลกฟุ้งมอบของขวัญปีใหม่

 • Friday, December 8, 2017 - 00:00


  'สมคิด' ชง ครม.ออกแพ็กเกจช่วย SMEs มอบเป็นของขวัญปีใหม่ อัดงบ 2 แสนล้านบาท พัฒนาเอสเอ็มอีฐานรากสูเวทีโลก มอบเป็นของขวัญปีใหม่ หวังเกิดเงินหมุนเวียนในระบบ 1 ล้านล้าน

  นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุม “มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SME สู่ยุค 4.0” ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธาน ว่าได้เตรียมมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือเอสเอ็มอี 10 มาตรการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือน ธ.ค.2560 เพื่อให้สามารถเริ่มใช้ต้นปี 2561 ได้ ซึ่งถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเอสเอ็มอี โดยให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากแบงก์รัฐรวมประมาณ 2 แสนล้านบาท เมื่อรวมแบงก์พาณิชย์อยู่ที่ประมาณ 3 แสนล้านบาท

  "วงเงินรวมกว่า 200,000 ล้านบาท นั้นจะเน้นให้การสนับสนุนเอสเอ็มอีในระดับฐานรากมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป พัฒนาการผลิตสินค้าระดับชุมชน ให้ปรับปรุงรูปแบบและขยายตลาด หวังเกิดเงินหมุนเวียนในระบบ 1 ล้านล้านบาท "นายอุตตมกล่าว

  ทั้งนี้ วงเงินช่วยเหลือนั้นมาจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 90,000 ล้านบาท, ธนาคารกรุงไทย 50,000 ล้านบาท, ธนาคารออมสิน 40,000 ล้านบาท และธนาคารอื่นๆ อีก อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) อีก 20,000 ล้านบาท โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบภายในเดือน ธ.ค.60 นี้

  นายอุตตมกล่าวว่า นอกจากมาตรการทางการเงินแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าจังหวัด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นต้น ผ่าน 9 แผนงาน ได้แก่ ยกระดับนวัตกรรมเอสเอ็มอีสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ไอทีซี), การเชื่อมโยงศูนย์สนับสนุนเอสเอ็มอี 248 แห่งทั่วประเทศผ่านระบบดิจิทัล, พัฒนาโค้ชเพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีปรับตัวสู่ยุค 4.0, เปิด SME One Portal แหล่งรวมความรู้และบริการให้เอสเอ็มอีสามารถเข้าได้ง่าย

  นอกจากนี้ยังดึงผู้เอกชนขนาดใหญ่ของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงเอสเอ็มอี, ผลักดันเอสเอ็มอีสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ผ่านรูปแบบดิจิทัลของไทย, ผลักดันสู่ระบบบัญชีเดียว, ยกระดับสู่มาตรฐานเฉพาะ (มอก.S) และ 9.ดึงธุรกิจรายใหญ่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ

  นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่าวงเงิน 90,000 ล้านบาทที่อยู่ในความดูแลของธนาคารนั้นเพื่อมาดำเนินการพัฒนาเอสเอ็มอีผ่าน 3 โครงการ โดยคาดว่าจะเข้าถึงเอสเอ็มอีในระบบกว่า 75,000 ราย มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท ซึ่ง 3 โครงการดังกล่าวแบ่งเป็น 1.กองทุนฟื้นฟู ไมโคร เอสเอ็มอี ที่ไม่มีหลักประกัน ให้กูสูงสุด 1 ล้านบาท 2.สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ให้กู้สูงสุด 5 ล้านบาท และ 3.สินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้กู้สูงสุด 15 ล้านบาท.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น