คดีความเดินหน้า ทักษิณหนักใจสำนวนไหน?

 • Monday, December 11, 2017 - 13:24

  เวลานี้คาดได้ว่า ทักษิณ ชินวัตร คงมีการหารือกับทนายความ ฝ่ายกฎหมายไว้แล้ว สำหรับเตรียมสู้คดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หลังอัยการสูงสุด (อสส.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เดินหน้าทำตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับปัจจุบัน ที่ให้โจทก์คือ ป.ป.ช.และ อสส.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯ ในคดีที่จำเลยหลบหนีไม่มาสู้คดีจนศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบชั่วคราว

  คดีของ ทักษิณ ที่ถูกจำหน่ายออกจากสารบบชั่วคราวมีทั้งสิ้น 4 คดี คือ คดีหวยบนดิน, คดีปล่อยเงินกู้ของเอ็กซิมแบงก์, คดีปล่อยเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย และคดีทำความผิดกรณีใช้อำนาจหน้าที่ทางการเมืองขณะดำรงตำแหน่งนายกฯ เอื้อประโยชน์ให้บริษัทเครือชินคอร์ปผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมผ่านการแปลงสัญญาสัมปทานธุรกิจโทรคมนาคม

  โดยเส้นทางแต่ละคดีมีความคืบหน้าไปตามลำดับ ล่าสุด การประชุมใหญ่ศาลฎีกาเมื่อ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ลงมติเลือกองค์คณะผู้พิพากษาครบ 9 คน เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีหมายเลขดำ อม.9/2551 ที่อัยการสูงสุดเป็นโจทก์ยื่นฟ้องทักษิณ ในคดีแปลงสัญญาสัมปทานโทรคมนาคม หลัง อสส.ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลยกเลิกคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว พร้อมทั้งขอให้มีคำสั่งดำเนินกระบวนพิจารณา ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560

  ที่ผลการลงคะแนนของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาฯ ได้องค์คณะเพิ่มอีก 6 คนจากเดิม 3 คน เพื่อมาทดแทนองค์คณะเดิมที่เคยรับคำร้องคดีดังกล่าวไว้ แต่ปัจจุบันเกษียณอายุหรือพ้นจากการเป็นผู้พิพากษาไปแล้ว โดยมีชื่อดังนี้ 1.นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ รองประธานศาลฎีกา 2.นายโสภณ โรจน์อนนท์ รองประธานศาลฎีกา 3.นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง รองประธานศาลฎีกา 4.นายวิชัย เอื้ออังคณากุล รองประธานศาลฎีกา 5.นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย รองประธานศาลฎีกา 6.นายพิศล พิรุณ ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
  ซึ่งจะเห็นได้ว่าองค์คณะทั้ง 6 คนล้วนแล้วแต่เป็นระดับรองประธานศาลฎีกา และประธานแผนกคดีในศาลฎีกาแทบทั้งสิ้น

  แต่กระบวนการพิจารณาคำร้องดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านขั้นตอนตามลำดับ คือเมื่อประธานศาลฎีกาได้ลงนามรับรองแล้ว จะติดประกาศรายชื่อองค์คณะผู้พิพากษาไว้ที่ศาลฎีกาภายใน 5 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่เพื่อให้คู่ความทราบ และเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านผู้พิพากษาที่ได้รับเลือก

  หากไม่มีการคัดค้านใดๆ องค์คณะทั้งหมดก็จะร่วมกันพิจารณาคำร้องของอัยการสูงสุดดังกล่าวว่า ศาลฎีกาฯ จะดำเนินการพิจารณาต่อจากที่เคยมีคำสั่งจำหน่ายคดีได้หรือไม่ โดยหากองค์คณะมีมติว่าสามารถพิจารณาคำร้องดังกล่าวได้ ก็เท่ากับ

  “คดีแปลงสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมในสมัยทักษิณเป็นนายกฯ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจของครอบครัวชินวัตรในบริษัทเครือชินคอร์ป ที่ตระกูลชินวัตรเคยถือหุ้นใหญ่”

  จะเป็นคดีแรกที่ถูกนำมาไต่สวนคดีลับหลังจำเลยตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีอาญาฯ และจะเป็นคดีแรกที่ทำให้ชื่อ "ทักษิณ" ต้องกลับมาตกเป็นจำเลยในศาลฎีกาฯ อีกครั้ง หลังก่อนหน้านี้ชื่อของทักษิณ เป็นจำเลยในห้องพิจารณาคดีของศาลฎีกาฯ เมื่อปี 2553 ในคดียึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านบาท

  ขณะที่คดีอื่นๆ อีก 3 คดีของทักษิณก็มีความคืบหน้าตามลำดับ ไล่ตั้งแต่คดีปล่อยกู้ของธนาคารกรุงไทยให้กลุ่มกฤษดามหานคร ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาฯ ก็จะมีการพิจารณาเลือกองค์คณะเช่นเดียวกับคดีแปลงสัญญาสัมปทานในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้

  ส่วนคดีทักษิณในชั้น ป.ป.ช. ก็เช่นกัน หลัง วรวิทย์ สุขบุญ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ช. เปิดเผยภายหลังการประชุม ป.ป.ช.เมื่อ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า ได้มีมติให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาฯ ในคดีที่ ป.ป.ช.เคยยื่นฟ้องทักษิณเป็นจำเลย คือคดีหวยบนดินและคดีเอ็กซิมแบงก์ เพื่อให้มีการพิจารณาคดีใหม่ ซึ่งหมายถึงอีกไม่นาน ป.ป.ช.จะยื่นคำร้องไปยังศาลฎีกาแบบเดียวกับอัยการสูงสุด

  หากสุดท้ายมีการยื่นคำร้องครบหมดทุกคดี และศาลตั้งองค์คณะพิจารณาคำร้องทั้ง 4 คดี จนคดีกลับเข้าสู่สารบบอีกรอบ หากให้ประเมินว่าทักษิณหนักใจคดีไหนมากที่สุด มองว่าคงไม่มากเท่าไหร่ เพราะคงรู้ชะตากรรมตัวเองอยู่แล้วว่าโอกาสกลับประเทศไทยแทบไม่มีให้ลุ้น
  ดังนั้นหากจะมีคดีความเพิ่มขึ้นอีก ก็แค่สู้ไปตามกระบวนการ แต่ที่หนักใจมากกว่าคงเป็นเรื่องผลข้างเคียงที่จะตามมา โดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดหากมีการขยายผลทางคดีออกไป

  ซึ่งจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ นอกจาก คดีปล่อยเงินกู้ของกรุงไทย ที่ทักษิณอาจเกรงว่าปริศนา บิ๊กบอส สั่งบอร์ดกรุงไทยปล่อยเงินกู้ให้กลุ่มกฤษดามหานครที่เคยปรากฏในสำนวนคดีนี้ สุดท้ายแล้วผลแห่งคดีอาจเกี่ยวโยงไปถึง พานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายที่กำลังถูกดีเอสไอสอบสวนและเตรียมสั่งฟ้องในคดีกรุงไทย ในฐานความผิดฟอกเงิน จนต้องเผชิญวิบากกรรมทางคดีแบบเดียวกับตนและน้องสาว

  สิ่งนี้แหละที่ทักษิณคงห่วงมากกว่าตัวเอง.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น