จุฬาฯรุกออโตเมชั่น-หุ่นยนต์รับ4.0

 • Wednesday, December 13, 2017 - 00:00


  จุฬาฯ ผนึกเดลต้าเปิด 'สมาร์ทแล็บอัจฉริยะ' สร้างทางลัด นศ.เรียนรู้ระบบออโตเมชั่น-หุ่นยนต์ หวังผลิตวิศวกรป้อน EEC และไทยแลนด์ 4.0 เผยไทยนำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากอันดับ 8 ของโลกแก้ขาดแคลนแรงงาน
  เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่อาคาร 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) รวมถึงเปิดสมาร์ทแล็บอัจฉริยะ (Delta Industrial Automation Smart Laboratory) บริเวณชั้น 5 อาคาร 100 ปี โดยเดลต้ามอบอุปกรณ์ชุด Industrial Automation Demo, Short Throw Projecter และ Novo connect ให้กับจุฬาลงกรณ์ฯ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนในแล็บดังกล่าว

  รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ครั้งนี้เป็นการผนึกความเชี่ยวชาญและความรู้ความสามารถเพื่อส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สนับสนุนวิจัยและพัฒนโดยเดลต้าสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในการทำวิจัยและพัฒนาสมาร์ทแล็บ จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนช่วยให้คนรุ่นใหม่มีทักษะความเชี่ยวชาญในระบบออโตเมชั่น นอกจากนี้ เดลต้ายังสนับสนุนการเปิดเมกเกอร์สเปซ พื้นที่สำหรับเมกเกอร์ นักวิจัย สตาร์ทอัพ มาพบปะและสร้างผลงานร่วมกัน คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2561 "ยอมรับว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ช้าไปเรื่องออโตเมชั่นหุ่นยนต์ ซึ่งเทคโนโลยีระบบออโตเมชั่นถือเป็นอนาคตของโลก จึงต้องมองหาทางลัดเพื่อมีส่วนช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ป้อนอุตสาหกรรมด้านนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเดลต้า ซึ่งอาจไม่ได้เปิดเป็นรายวิชาหรือหลักสูตร แต่มีการเรียนรู้และกิจกรรมนอกหลักสูตรปูพรมพื้นฐานที่ดี ต่อยอดในอุตสาหกรรมที่หลากหลายต่อไป "รศ.ดร.สุพจน์กล่าว

  นายเซีย เชน เยน ประธาน บริหาร บมจ.เดลต้าฯ กล่าวว่า การพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 นั้น ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ลดต้นทุน ขณะนี้อุตสาหกรรมมีความต้องการวิศวกรและแรงงานทักษะออโตเมชั่นและหุ่นยนต์จำนวนมาก รองรับความต้องการในอีกในปี 5-10 ปีข้างหน้า ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ช่วยขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 อย่าคิดว่าหุ่นยนต์อยู่แต่ในโรงงาน ปัจจุบันระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ได้เชื่อมการสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์ มีการใช้หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยตามคอนโดแทนการจ้าง รปภ.จำนวนมาก หุ่นยนต์ใช้งานด้านเกษตรกรรม เป็นโดรนสำรวจพื้นที่เกษตรนำข้อมูลมาบริหารจัดการบินพ่นปุ๋ยอย่างเหมาะสม พบว่าในปี 2557 ไทยมีปริมาณนำเข้าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากเป็นอันดับที่ 8 ของโลกเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนและจากความต้องการใช้ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ แล้วยังมีแนวโน้มของการใช้หุ่นยนต์ในภาคบริการ สุขภาพการแพทย์และในบ้านมากขึ้นเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคต ตลาดหุ่นยนต์จะเติบโตต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ในปีนี้ปริมาณซัพพลายของหุ่นยนต์เติบโตขึ้นถึง 18% ขณะที่มีการคาดการณ์ว่า การติดตั้งหุ่นยนต์จะเพิ่มขึ้น 15% โดยจีนเป็นตลาดหลักดันให้ตลาดหุ่นยนต์โลกโต ทุกวันนั้นโลกเปลี่ยนไปเร็วมาก ต้องการทุนมนุษย์ที่มีความสามารถรองรับเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม

  ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า แล็บอัฉริยะจะเป็นห้องเรียนที่มีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มขึ้นในแต่ละปี สำหรับปีหน้าเดลต้าจะมอบอุปกรณ์ชุดแขนกลหุ่นยนต์ ช่วยส่งเสริมการเรียนเกี่ยวกับหุ่นยนต์มากขึ้น เป็นการพัฒนาบุคลากรป้อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งรัฐบาลลงทุนไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านล้านบาท โดยเทรนด์จะใช้ระบบออโตเมชั่นเพื่อลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพการผลิตแทนแรงงานเพื่อนบ้านที่ไม่มั่นคง มีทักษะฝีมือปานกลาง ไม่สอดรับการปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม 4.0.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น