เล็งคุมเครื่องกดเหล้าร้านสะดวกซื้อ

 • Thursday, December 14, 2017 - 00:00


  คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประชุมหาวิธีห้ามขายเหล้าผ่านเครื่องจ่ายกดทีละแก้ว เพื่อคุมนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะผู้หญิง แต่ยังไม่ได้ข้อยุติ เหตุติดขัดในเรื่องเทคนิค วิธีการ วางกรอบภายใน 3 เดือนต้องสรุปก่อนออกเป็นประกาศ

  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการใช้อุปกรณ์จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้าปลีก พ.ศ....โดย นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันทุกชนิดมีแนวโน้มว่าวัยรุ่นจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันมากขึ้น โดยเฉพาะในเพศหญิง ซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการคุยกันในมาตรการที่สำคัญเพื่อให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ โดยในเรื่องนี้มีรูปในตัวกฎหมายอยู่แล้ว แต่ในการประชุมมีเป้าหมายไปที่การควบคุมการขายเหล้าเบียร์ในร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ว่าจะมีการควบคุมแบบไหนอย่างไร เพื่อไม่ให้วัยรุ่นสามารถซื้อได้โดยการกดจากเครื่องจ่ายทีละแก้ว ซึ่งในวันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ

  ทั้งนี้ ในแง่ของเนื้อหามีอยู่แล้ว แต่ยังติดขัดในเรื่องเทคนิคว่าจะมีการดำเนินการควบคุมอย่างไร ทั้งในการแยกประเภท สถานที่ การควบคุมเชิงกฎหมายและต้องง่ายต่อการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่ด้วย เวลาจะใช้ไม่ต้องเปิดคู่มือ ว่ากรณีไหนจับได้ จับไม่ได้ อย่างไรก็ตาม มีกำหนดว่าภายใน 3 เดือนจะต้องแล้วเสร็จ ได้ข้อยุติประกาศออกเป็นกฎกระทรวง

  นพ.ธวัชกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้คุยถึงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในเรื่องของผลพวงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆ หรือการก่อเหตุอาชญากรรม และในส่วนของเทศกาลปีใหม่ ก็มีมาตรการควบคุมใน 7 วันอันตราย ซึ่งต้องเน้นเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วถึงผลของการดื่มแอลกอฮอล์ว่ามีอันตรายอย่างไรแต่ก็ดื่ม ดังนั้นก็ต้องมีมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ควบคุมได้.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น