"แก้ปัญหา4สถาบัน" 2แห่งใกล้ลงตัวแล้ว อีกสองยังควบคุมต่อ

 • Monday, December 18, 2017 - 00:00

  “สุภัทร” เผยการแก้ไขปัญหา 4 มหา’ลัย ตามคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 39/2559 มรภ.ชัยภูมิ-มทร.ตะวันออก ใกล้ลงตัว ส่วน มบ.-มรภ.สุรินทร์ยังไม่เรียบร้อย เตรียมสรุปผลการดำเนินการเสนอ “รมว.ศธ.”

  นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.) กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้มีการรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลสถาบันอุดมศึกษา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สุรินทร์, มรภ.ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก ซึ่งได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไปได้เป็นจำนวนมากแล้ว อย่าง มรภ.ชัยภูมิ ก็อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครสรรหาอธิการบดีในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ คาดหวังเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ก็น่าจะได้รายชื่ออธิการบดี ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสรรหานายกสภาฯ และกรรมการสภาฯ ควบคู่ไปด้วย เพื่อเตรียมคืนอำนาจการบริหารให้แก่มหาวิทยาลัย คาดว่าจะคืนอำนาจได้เร็วสุดหลังเดือนเมษายน 2561 ส่วน มทร.ตะวันออก ก็สรรหาอธิการบดีเรียบร้อยแล้วคือนายสมชาย ปฐมศิริ ขณะอยู่ระหว่างเพื่อดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มทร.ตะวันออกต่อไป

  นายสุภัทรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สำหรับ มรภ.สุรินทร์ ในเรื่องคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนแต่ละระดับก็เป็นระบบและดีขึ้นมาก หลักสูตรไหนที่มีปัญหาก็ปิดหลักสูตรและยุติการรับนักศึกษาไปก่อนที่ ส่วนมีเรื่องร้องเรียนอยู่มากกว่า 50 เรื่องนั้น ได้มีแก้ไขปัญหาไปได้แล้วเกือบครึ่ง แต่ก็ยังคงมีปัญหาภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องเร่งแก้ไขให้เรียบร้อย ดังนั้นคงอีกนานกว่าจะมีการคืนอำนาจให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ และสุดท้าย มบ. ขณะนี้ยังมีปัญหาระบบการบริหารภายในที่ไม่ค่อยเป็นระบบ และมีปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องการบริหารการเงิน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป็นเวลา 1 ปีพอดีที่กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งได้เข้าไปควบคุมมหาวิทยาลัยและแก้ปัญหาต่างๆ ดังนั้น กกอ.จะต้องสรุปรายงานความคืบหน้าในการการแก้ปัญหานี้เสนอต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ์ศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อรับทราบต่อไป.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น