มอบนโยบายมหา'ลัย"เปลี่ยน"4ข้อ

 • Monday, December 18, 2017 - 00:00


  “หมออุดม” มอบนโยบาย 4 ข้อกลุ่ม ทปอ. ช่วยตอบโจทย์พัฒนาประเทศ เปิดหลักสูตรเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ มีความหลากหลาย การวิจัยต้องใช้งานได้จริง และหลักสูตรแต่ละภาควิชาต้องบูรณาการเรียนข้ามสาขาวิชาอื่นๆ ได้ ลั่นถ้าไม่ขยับ เปลี่ยนแปลงตัวเองขับเคลื่อนประเทศไม่ได้ ด้าน “สุชัชวีร์” เผย “รมช.ศธ.” รับปากดัน ก.การอุดมศึกษาเกิดภายในปี 2561

  ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวภายหลังการมอบนโยบายให้แก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามัญ ทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ 6/2560 ว่า เนื่องจาก ทปอ.ถือเป็นหน่วยที่ใหญ่ของอุดมศึกษาไทยในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ซึ่งตนได้มอบนโยบาย 4 ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยต้องช่วยตอบโจทย์พัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของชาติและไทยแลนด์ 4.0 ดูแลศักยภาพของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะอนาคตคนเรียนอาจจะไม่ต้องเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยโดยตรง 2.มหาวิทยาลัยต้องเปิดหลักสูตรผู้สูงอายุ เพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุ ที่จะเพิ่มจากร้อยละ 25 ในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลายศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่

  3.การวิจัย สามารถนำมาใช้ได้จริง มีองค์ความรู้ใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ซึ่งในฐานะ รมช.ศึกษาธิการ จะดำเนินการผลักดันของบวิจัยให้ได้ ร้อยละ 1 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศในปีงบประมาณ 2562 เพราะขณะนี้แม้งบวิจัยก้อนใหญ่จะอยู่ที่มหาวิทยาลัย แต่ภาพรวมยังกระจัดกระจายและไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรม ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ สนับสนุนงานวิจัย และ 4.มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องแลกเปลี่ยนบุคลากรร่วมกัน และต้องมีการปรับตัว ปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน เพราะการเรียนในอนาคตจะสอนให้เด็กเก่งศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง คณะใดคณะหนึ่ง อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ การเรียนการสอนต้องทำให้เด็กมีความเก่งครอบคลุมในหลายศาสตร์ เช่น เรียนคณะนิติศาสตร์ ก็ต้องมีความรู้ด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เพื่อบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง ในต่างประเทศมีหลายมหาวิทยาลัยกำลังปิดตัว มหาวิทยาลัยไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศได้

  ด้านนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ทปอ. กล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ.ได้รับทราบนโยบายของ รมช.ศธ. ซึ่งตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องดี โดย นพ.อุดมย้ำว่ามหาวิทยาลัยต้องทลายกำแพง สร้างความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการบูรณาการหลักสูตรระหว่างคณะ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถไปเรียนด้านบริหาร หรือคณะแพทยศาสตร์ สามารถมาเรียนวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดหลักสูตรที่ตอบโจทย์สังคมและตอบโจทย์โลก นอกจากนี้ รมช.ศธ.ยังรับปากจะผลักดันให้เกิดกระทรวงการอุดมศึกษาก่อนการเลือกตั้งหรือภายในปี 2561 ซึ่ง ทปอ.พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานในทุกเรื่อง.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น