แจกของขวัญทุกรร. มอบ"เน็ตไฮสปีด"ใช้ หวังเปิดโลกกว้างเด็ก

 • Wednesday, December 20, 2017 - 00:00

  ศธ.จัดของขวัญปีใหม่ มอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้สถานศึกษาทั่วประเทศ เปิดโลกกว้างค้นคว้า พร้อม จัด รร.กินนอน 1 อำเภอ 1 รร. พื้นที่ 3 จังหวัดใต้ และจัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา” ตั้งแต่ 28 ธ.ค.60-3 ม.ค.61

  นายพะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาฯ กช.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการแถลงข่าวเรื่องของขวัญและมาตรการของ ศธ. ช่วงวันหยุดปีใหม่ ว่า ในปี 2561 ศธ.ได้เตรียมของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน โดยของขวัญชิ้นแรกคือการจัดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีช่องทางในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อเปิดโลกกว้าง และให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มอบนโยบายให้แต่ละโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาเลือกเครือข่ายผู้ให้บริการเอง เพื่อให้ได้เครือข่ายที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับสถานศึกษา เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหลายเครือข่าย พร้อมกันนี้ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดกิจกรรม “อาชีวะอาสา” โดยร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ตั้งจุดบริการช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ทั้งบนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ จำนวน 189 จุด โดยให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ จักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ขณะกันเดียวนี้ สมาคมโรงเรียนนอกระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ยังจัดบริการประชาชน เช่น นวด เสริมสวย ตัดผมฟรีในหลายพื้นที่ด้วย

  นอกจากนี้ ศธ.ส่วนหน้ายังมีโครงการปรับปรุงโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นโรงเรียนประจำ แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาอย่างละ 1 โรงในทุกอำเภอ เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนลักษณะกินนอนส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งมีจังหวัดละ 1 โรง มีเพียงนราธิวาสที่มีทั้ง 2 โรง ถือว่าไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน รายได้ครอบครัวไม่เกิน 30,000 บาท ได้กินนอนอยู่ในโรงเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้รับอาหารที่ครบตามหลักโภชนาการ อย่างไรก็ตาม หากเด็กบ้านใกล้ต้องการเดินทางไป-กลับก็สามารถทำได้ตามความสมัครใจ โดยจะสามารถเปิดรับนักเรียนเข้าพักนอนได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น