"อานันท์"ยก"หมอหงวน"บุรุษรัตน์

 • Wednesday, December 20, 2017 - 00:00

  อดีตนายกฯ อานันท์ ย้ำ หมอสงวน คือ “บุรุษรัตน์ผู้สร้างหลักประกันสุขภาพของไทย” ​ชี้สังคมผู้สูงอายุ เทคโนโลยี โจทย์ใหม่ท้าทาย แนะใช้เศรษฐกิจพอเพียงช่วยบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “งานกับอุดมคติของชีวิต” ในโอกาสครบ 10 ปี การจากไปของ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ และมอบรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ที่ได้รับคัดเลือกเพราะมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยนายอานันท์ กล่าวเปิดงานว่า คุณหมอสงวน นิตยารัมภ์พงศ์ คือ “บุรุษรัตน์ ผู้สร้างหลักประกันสุขภาพของไทย” เพราะระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดจาก คุณหมอสงวน ได้ทุ่มเททั้งชีวิต ศึกษาวิจัย ออกแบบระบบ ผลักดันนโยบายอย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ จนเกิดเป็นกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2545 ทำให้คนไทยทุกคนมีสิทธิเข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน และมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยทำให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการเมื่อยามจำเป็น ครัวเรือนไม่ต้องล้มละลายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยรัฐบาลเป็นผู้ใช้เงินภาษีของประชาชน เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับคนไทยทุกคน ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 พึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ได้ส่งทีมงานเข้ามาเรียนรู้จากประเทศไทยอย่างมากในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา

  อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีความท้าทายที่สำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่คุณหมอสงวนได้วางรากฐานไว้แล้ว คือ เราจะสร้างความยั่งยืนให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้อย่างไรภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากหลายปัจจัย เช่น สังคมผู้สูงอายุที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่มีราคาแพง เป็นต้น

  “แนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาความท้าทาย ดังกล่าว คือ การนำแนวทางตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข้งของบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคลินิกชุมชนอบอุ่นของเอกชน เป็นต้น และที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการนำแนวคิดจิตอาสา มิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย".

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น