SME มีเฮใช้ซอฟต์แวร์ DEPA ลดภาษี200%

 • Wednesday, December 20, 2017 - 15:51

  20 ธ.ค.60-นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (DEPA)ได้ออกมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านซอฟแวร์ไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับสากล โดยประกาศมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ 100% สำหรับผู้ประกอบการ SME เมื่อซื้อหรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนักพัฒนาหรือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับ DEPA ซึ่งการหักภาษีต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยเพิ่มเติมถึงคำว่า "ลดภาษี 200%" ว่า "การหักภาษี 100% เป็นการหักจากค่าใช้จ่ายและจากค่าเสื่อมได้อีก 3 ปี รวมเป็น 200%"

  สำหรับเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีของ SME คือ 1. ต้องเลือกใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนักพัฒนาหรือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ขึ้นทะเบียนกับ DEPA หรือมีรายชื่ออยู่กับ DEPA เท่านั้น 2.ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย มีหุ้นเป็นทุนตั้งแต่ 51% ของนิติบุคคลและถือหุ้นโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย

  ทั้งนี้ ส่วนเงื่อนไขผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ต้องการขึ้นทะเบียนใน DEPA ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เป็นผู้ทำธุรกิจด้านพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ใช่ตัวแทนขายจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.ได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตหรือพัฒนาบริการซอฟต์แวร์ อาทิ ISO/IEC 29110 หรือ CMMI หรือมาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

  อย่างไรก็ตาม นโยบายส่งเสริมให้ SME และผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อยกระดับมาตรฐานและก้าวทันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0นี้ จะทำให้ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์คนไทย เกิดการกระตุ้นให้ผลิตซอฟต์แวร์รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมามีเพียงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการลงทุนระบบซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ แต่ปัจจุบันความเหลื่อมล้ำดังกล่าวได้ถูกทดแทนด้วยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ภายในประเทศที่มีศักยภาพ

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น