ดีป้าปลุกใช้ซอฟต์แวร์ไทย ให้สิทธิ์SMEลดภาษี200% BOIกระตุ้นลงทุนหุ่นยนต์

 • Thursday, December 21, 2017 - 00:00


  "ดีป้า" หนุน SME จัดหนักลดหย่อนภาษี 200% แค่ใช้ซอฟต์แวร์คนไทยที่ขึ้นทะเบียน ฟากบีโอไอชวนเอกชนปรับปรุงใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หวังยกระดับกระบวนการผลิต

  นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า (DEPA) ได้ออกมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับสากล โดยประกาศมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ 100% สำหรับผู้ประกอบการ SME เมื่อซื้อหรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนักพัฒนาหรือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับ DEPA ซึ่งการหักภาษีต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท โดยเพิ่มเติมถึงคำว่า "ลดภาษี 200%" ว่า "การหักภาษี 100% เป็นการหักจากค่าใช้จ่ายและจากค่าเสื่อมได้อีก 3 ปี รวมเป็น 200%"

  สำหรับเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีของ SME คือ 1.ต้องเลือกใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนักพัฒนาหรือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ขึ้นทะเบียนกับ DEPA หรือมีรายชื่ออยู่กับ DEPA เท่านั้น 2.ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย มีหุ้นเป็นทุนตั้งแต่ 51% ของนิติบุคคล และถือหุ้นโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย

  อย่างไรก็ตาม นโยบายส่งเสริมให้ SME และผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อยกระดับมาตรฐานและก้าวทันการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 นี้ จะทำให้ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์คนไทยเกิดการกระตุ้นให้ผลิตซอฟต์แวร์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการธุรกิจในไทยอย่างต่อเนื่อง

  ด้านนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานสัมมนา “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ว่าบีโอไอได้มีการแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ผลิตและผู้นำหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิต ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ที่จะช่วยสร้างความตื่นตัวในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้มากขึ้น

  “เป็นโอกาสสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความเห็นและนำเสนอมุมมองต่างๆ ทั้งด้านศักยภาพและโอกาสการพัฒนา การออกแบบ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0” นางสาวดวงใจกล่าว

  สำหรับมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบันบีโอไอได้อนุมัติให้การส่งเสริมภายใต้มาตรการดังกล่าวแล้ว 239 โครงการ รวมมูลค่าลงทุนกว่า 37,222 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด รองลงมาคือ การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เงินลงทุนรวม 11,436 ล้านบาท.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น