ปฏิรูปฯผุด'ก.รท.' รับร้องทุกข์สีกากี ชง'ตำรวจเกณฑ์'

 • Thursday, December 21, 2017 - 00:00


  "กก.ปฏิรูปตำรวจ" ชงแก้มาตรา 106/1 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ตั้ง ก.รท.รับเรื่องร้องทุกข์การโยกย้ายสีกากีไม่เป็นธรรม เตรียมเสนอรัฐบาล 28 ธ.ค.นี้ หวังใช้ทันแต่งตั้งวาระปี 2561 พร้อมปรับรูปแบบหาตำรวจเกณฑ์ดึงทหารเกณฑ์มาสมัครแทนการคัดเลือก "ทนายครูจอมทรัพย์" ขอมอบตัวสู้คดีปั้นแพะ "ยธ." สรุปผลสอบ จนท.ร่วมเอี่ยว อุบชี้แจงรอปลัดยุติธรรมพิจารณา

  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารสังคม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) แถลงความคืบหน้าการปฏิรูปตำรวจว่า ในการประชุมคณะกรรมการฯ ที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน มีมติให้แก้ไขร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่อนุกรรมการบริหารงานบุคคลที่พล.อ.บุญสร้างเป็นประธานเสนอ โดยให้เพิ่มเติมมาตรา 106/1 ให้มีคณะกรรมการพิจารณาร้องทุกข์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ก.ตร.คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า ก.รท. มีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจ

  นายมานิจกล่าวว่า ก.รท.จะประกอบด้วย คณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการจำนวน 8 คน มี รองเลขาธิการ ก.พ. ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์ ไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อน จำนวน 3 คน รวมทั้งผู้เคยเป็นข้าราชการตำรวจในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจำนวน 4 คน ให้ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเป็นเลขานุการ และผู้บังคับการหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของข้าราชการตำรวจเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

  “หากมีเรื่องเรียนจากข้าราชการตำรวจให้ถือคำวินิจฉัยของ ก.รท.เป็นที่สุด และให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ผู้มีอำนาจ ก.ตร. หรือ ก.ต.ช. แล้วแต่กรณีในการสั่งการเยียวยาและแก้ไขหรือดำเนินการตามสมควร เช่น หากมีการโยกย้ายไม่เป็นธรรม และตรวจสอบพบว่าเป็นเรื่องจริง ให้มีการเยียวยาหรือให้บุคคลนั้นกลับไปดำรงตำแหน่งเดิม หรือจัดหาตำแหน่งที่เหมาะสมต่อไป" นายมานิจกล่าว

  ประธานคณะอนุฯ กระบวนการยุติธรรมกล่าวว่า ในส่วนงานด้านบริหารงานบุคคล ที่ประชุมจะพิจารณาให้แล้วเสร็จในวันที่ 27 ธ.ค. และเสนอต่อรัฐบาลในวันที่ 28 ธ.ค. ตามกรอบระยะที่รัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อให้ทันต่อการแต่งตั้งโยกย้ายในปี 2561

  นายมานิจกล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงแนวคิดที่จะให้มีตำรวจเกณฑ์ โดยให้ทำในลักษณะเดียวกับทหารเกณฑ์ แต่เมื่อที่ประชุมตรวจสอบแล้วพบว่าเรื่องนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่าชายไทยต้องเกณฑ์ทหาร ไม่มีคำว่าตำรวจเกณฑ์ ดังนั้นที่ประชุมจึงพิจารณาทางออกโดยอาจจะให้ทหารเกณฑ์ที่ผ่านการเกณฑ์ทหารและฝึกอบรมมาแล้ว 2 ปี สามารถสมัครเข้าเป็นตำรวจต่อได้

  "ตำรวจเกณฑ์เหล่านี้จะไม่ได้ให้เกี่ยวข้องกับคดี ให้อยู่ในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยหรือควบคุมฝูงชน เพื่อแก้ปัญหาในขณะนี้ที่ตำรวจขาดแคลนถึง 7,000 นาย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้มีข้อยุติ ยังต้องพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมต่อไป" ประธานคณะอนุฯ กระบวนการยุติธรรมกล่าว

  ในส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบขบวนการรับจ้างสร้างพยานเท็จคดีครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครูชาว จ.สกลนครนั้น พล.ต.ต.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บังคับการศูนย์สืบสวนตำรวจภาค 4 (ผบก.สส.ภ.4) กล่าวว่า ชุดสืบสวนสอบสวนของ บช.ภ.4 ที่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการสอบสวน ได้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้กับพนักงานสอบสวนแล้วทั้งหมด โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดและเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ไม่ขอเปิดเผยข้อมูล ทั้งหมดเป็นหลักฐานตามแนวทางการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีได้มีการประสานการทำงานร่วมกันกับชุดสืบสวนของ บก.สส.ภ.4 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ บช.ภ.4 กำหนด และเป็นไปในทิศทางเดียว

  พล.ต.ต.ยรรยงกล่าวว่า ขั้นตอนจากนี้ไปคือการประชุมร่วมคณะกรรมการสอบสวนของ บช.ภ.4 ที่มี พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ รอง ผบช.ภ.4 เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ที่อยู่ในระหว่างการนัดประชุมพนักงานสอบสวนในคดีความการรื้อฟื้นคดีครูจอมทรัพย์ทั้งหมด ยืนยันการจับกุมผู้กระทำความผิดและผู้ที่ให้การซัดทอดและผู้ที่มีส่วนร่วมในคดีความนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครบทุกคนแล้ว

  “เราได้ส่งมอบพยานหลักฐานต่างๆ ให้กับทีมสอบสวนแล้ว และได้มีการตรวจสอบสำนวนของพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีตั้งแต่ต้น ซึ่งทั้งหมดก็เป็นไปตามขั้นตอนและตามระเบียบวิธีปฏิบัติ วันนี้มาถึงการรื้อฟื้นคดี ซึ่งศาลได้ตัดสินไปแล้ว ทำให้การกล่าวโทษผู้ต้องหาในคดีในการเบิกความเท็จนั้น ก็เป็นไปตามแนวทางของกฎหมาย และที่สำคัญ ในคดีนี้มีการเปิดเผยขบวนการในการรับจ้างติดคุกและการเชื่อมโยงคดี ทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้แล้ว ดังนั้นขอให้อดใจรอมติที่ประชุมร่วมคณะกรรมการพนักงานสอบสวนว่าจะมีมูลความผิดหรือมีความคืบหน้าทางคดีออกมาในรูปแบบใด เพราะทีมสืบสวนได้ทำหน้าที่ของนักสืบครบถ้วนและเสร็จสิ้นแล้ว” พล.ต.ต.ยรรยงกล่าว

  ผบก.สส.ภ.4 กล่าวว่า คดีนี้มีความเชื่อมโยงกันของกลุ่มผู้ต้องหา ซึ่งทั้งหมดถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ขณะที่แนวทางการสอบสวนจะออกมาในรูปแบบใดนั้นต้องรอมติจากที่ประชุม โดยเฉพาะกับกระแสสังคมว่าจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ ประเด็นนี้ต้องรอผลการสรุปสำนวนที่ชัดเจนจะดีกว่า

  "หากผลการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำไปแล้วทั้งหมดครบถ้วนทุกคนและทุกขั้น จะออกมาในรูปแบบใด หรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจริง ทั้งหมดก็จะต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และหากเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวจริง ก็จะถูกดำเนินคดีทางวินัย ม.157 เช่นกัน" ผบก.สส.ภ.4 กล่าว

  มีรายงานว่า นายธณัช สุขตลอดปี ทนายความครูจอมทรัพย์ ได้ติดต่อขอรายงานตัวเพื่อให้การต่อพนักงานสอบสวน หลังมีการขอเลื่อนนัดมาก่อนหน้านี้ ซึ่งถือเป็นผู้ถูกกล่าวหารายสุดท้าย จากผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 13 ราย ที่ตำรวจมีการออกหมายเรียก ซึ่งหากมีการสอบสวนแล้วเสร็จ จะมีการแจ้งข้อหาคือ ร่วมกันนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จขึ้นเบิกความต่อศาล และซ่องโจร ถือเป็นข้อหาหนัก มีโทษรวมสูงสุด 2 ข้อหา ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

  "หลังสอบปากคำเสร็จจะมีการแจ้งข้อกล่าวหา และควบคุมตัวไปยื่นคำร้องขอฝากขังต่อศาลจังหวัดนครพนม ส่วนการยื่นคำร้องขอประกันตัว ขอให้เป็นการพิจารณาของศาลจังหวัดนครพนม" แหล่งข่าวจากพนักงานสอบสวนกล่าว

  ขณะที่นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรับรื้อฟื้นคดีอาญาฯ กระทรวงยุติธรรม แถลงถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงการรื้อฟื้นคดีอาญาให้กับครูจอมทรัพย์ว่า วันที่ 20 ธ.ค. ได้ข้อสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอให้นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาและเป็นผู้ชี้แจงต่อไป

  "เนื่องจากผมไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้เอง โดยกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้มาร้องขอความเป็นธรรมและอำนวยความยุติธรรมให้เต็มที่ ให้สุด แต่ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ" ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรับรื้อฟื้นคดีอาญาฯ กล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น