สินค้าแพงอันดับ1ประชาชนโหวตรัฐบาลช่วยแก้

 • Thursday, December 21, 2017 - 15:43

  21 ธ.ค.60-นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 3 ปี (2557-2560) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการสำรวจครั้งที่ 3 พบว่า 5 อันดับปัญหาที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลชุดนี้แก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ อันดับ 1 ควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภคไม่ให้มีราคาแพง 63.6% อันดับ 2 แก้ปัญหายาเสพติด 40.3% อันดับ 3 แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 37.5% อันดับ 4 แก้ไขปัญหาหนี้สิน 29.3% และอันดับ 5 ปรับขึ้นค่าแรงให้เพียงพอกับค่าครองชีพ 23.1%

  ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารงาน/นโยบายของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาควบคุม ดูแล และแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐควรมีการทำงานเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งควรมีการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ

  ส่วนการรับทราบของประชาชนที่มีเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมา มีกว่า 90% ของประชาชนที่ทำการสำรวจรับทราบเป็นอย่างดี และกว่า 50% มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในระดับมากถึงมากที่สุด โดยให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของรัฐบาลที่ 7.01 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น