อย.ยันร่างพรบ.ยายังอยู่ช่วงฟังความเห็น

 • Monday, December 25, 2017 - 00:00


  อย.ชี้แจงการแก้ไข พ.ร.บ.ยา โดยตัดข้อกำหนดผู้ขึ้นทะเบียนต้องแจ้งข้อมูลโครงสร้างยาออก ก็เพื่อให้บทบัญญัติ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ สอดคล้องกับคำสั่ง คสช.ที่ 77/2559 ยันปัจจุบันประชาชนเข้าถึงยามากขึ้น และร่าง พ.ร.บ.ยังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง

  นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่บางฝ่ายแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับประเด็นการตัดบทบัญญัติให้ผู้ยื่นขึ้นทะเบียนตำรับยาต้องแจ้งข้อมูลโครงสร้างราคายาตามที่ภาคประชาสังคมมีความคิดเห็นออกไปจากร่างพระราชบัญญัติยา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงยานั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า การดำเนินการเพื่อขอแก้ไขพระราชบัญญัติยาในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้พระราชบัญญัติยาสอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เนื่องจากในคำสั่ง คสช.ที่ 77/2559 มีบทบัญญัติ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์หลายประการที่ไม่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติยาฉบับปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ มีผู้เสนอความเห็นขอแก้ไขพระราชบัญญัติยาในหลายประเด็นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในคำสั่ง คสช.ที่ 77/2559 รวมถึงประเด็นเรื่องการแจ้งโครงสร้างราคายาด้วย เรื่องดังกล่าวจึงมิได้นำมาพิจารณาในการแก้ไขพระราชบัญญัติยาในครั้งนี้

  อย่างไรก็ตาม การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติยายังคงอยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง อย.ยินดีรับฟังข้อเสนอทุกด้าน โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติใดๆ ในพระราชบัญญัติยาจะต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบ ว่าเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค และช่วยเพิ่มการเข้าถึงยาได้จริง

  "ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีการใช้มาตรการที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงยาได้มากขึ้นอยู่แล้ว ได้แก่ กลไกการต่อรองราคายา และการจัดทำราคากลางของยา ทำให้ได้ยาราคาถูก และสามารถนำยาหลายชนิดเข้าอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ช่วยให้ประชาชนได้ใช้ยาที่มีประสิทธิภาพในราคาที่สมเหตุผล" เลขาธิการ อย.กล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น