ลุยพัฒนาเกษตรแปรรูปภาคเหนือ จัดเอ็กซ์โปโชว์ศักยภาพปี 61

 • Monday, December 25, 2017 - 16:26

  25 ธ.ค. 2560 - นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยระหว่างการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)นอกสถานที่ จังหวัดสุโขทัย ว่ากระทรวงได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือตามข้อเสนอของภาคเอกขนที่ต้องการให้ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นฐานการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูง ผ่านโครงการที่สำคัญ อาทิโครงการ Northern Thailand food Valley (นอร์ทเทิร์น ไทยแลนด์ ฟู๊ด วัลเลย์) โดยให้มีการเข้าไปช่วยเชื่อมโยงผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปสมัยใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

  ขณะเดียวกัน ได้ส่งเสริมให้มีการจัดงาน Northern Thailand Food Valley Expo ขึ้นภายในปี 2561 เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าด้านเกษตรและอาหารแปรรูปของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งนี้ประเด็นปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิต ก็สามารถขอรับคำแนะนำได้จากศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (ไอทีซี) ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก และพิจิตร

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น