'ดีอี'เล็งของบ62 ทะลัก19,000ล้าน สร้างสังคมดิจิทัล

 • Tuesday, December 26, 2017 - 00:00

  กระทรวงดีอีเล็งของบประมาณปี 62 กว่า 1.9 หมื่นล้านบาท ดัน 5 เรื่องหลักหนุนดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 พร้อมดึงคน กสทช.-การคลังร่วมงาน

  นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอี เปิดเผยว่า กระทรวงได้เตรียมร่างแผนงานเพื่อของบประมาณประจำปี 2562 ในวงเงิน 19,000 ล้านบาท โดยใช้กรอบการทำงานที่สามารถวัดผลได้จริง และระบุให้ชัดเจนว่างบประมาณดังกล่าวนั้นใช้ในส่วนใด ซึ่งเป้าหมายการของบประมาณครั้งนี้มี 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.เพื่อใช้ในโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 2.เพื่อโครงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสังคมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่วน 3.เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาบุคลากรและยกระดับความสามารถบุคคล 4.พัฒนาในเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และ 5.เพื่อโครงการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BIG DATA

  อีกทั้งขณะนี้ได้เร่งพัฒนาบุคลากรและยกระดับการทำงานของกระทรวงดีอี ด้วยการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยการยืมตัวบุคคลที่มีศักยภาพในด้านที่กระทรวงยังไม่มีจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 4 คน และเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง จำนวน 1 คน เพื่อมาทำงานร่วมกับส่วนงานกระทรวงเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ทิ้งงานจากต้นสังกัด.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น