ยกร่างพรบ.ปฐมวัยแห่งชาติ

 • Wednesday, December 27, 2017 - 00:00

  "หมอจรัส" ชี้ทำหน้าที่กลไกกลาง วางทิศทางติดตามคุณภาพเด็กคาดเสร็จพ.ค.61

  คกก.อิสระฯ ตั้งต้นยกร่าง พ.ร.บ.ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ...."หมอจรัส" ชี้ต้องมี คกก.ปฐมวัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ประสาน วางทิศทางและติดตามผลงาน รวมถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เด็กได้รับ วางเป้าเสร็จภายใน พ.ค.61

  นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ได้มีการพิจารณาเรื่องการตั้งต้นยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ....เพราะที่ประชุมเห็นว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยหลักการคือ จะต้องให้มีสำนักงานและคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ กำหนดไว้เป็นตัวหลักของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เนื่องจากเรื่องปฐมวัยมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นต้น ส่งผลให้ต้องมีกลไกกลางทำหน้าที่ประสาน รวมถึงวางทิศทางและติดตามผลงาน ซึ่งยังไม่ได้ระบุว่าจะอยู่ภายใต้สังกัดใด แต่คาดว่าการดำเนินการต่างๆ จะคล้ายกับซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา หรือคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ที่มี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งจะหมดวาระลงเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล ทั้งนี้ ตนได้วางเป้าหมายไว้ว่าจะยกร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561

  นพ.จรัสกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ยังต้องมีการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ และที่สำคัญคือ เรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น สำหรับเด็กและการดูแลให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กำหนดไว้ว่า เด็กทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ทั้งในกลุ่มเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน โดยจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ทำให้ช่วยลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ ปัญหาด้านสุขภาพและการบริโภคอาหารต่างๆ ปัญหาเรื่องการไม่มีการดูแลเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโตทั้งด้านสมองและด้านร่างกาย และยังจะต้องใส่องค์ความรู้ในการดูแลเด็กด้วย เช่น การกำหนดมาตรฐานของผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัย เป็นต้น ส่วนในกรณีเด็กต่างชาติ หรือเด็กไร้สัญชาติ คงจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดว่าจะมีการช่วยเหลืออย่างไร โดยเราคงจะมีการให้สิทธิตามมาตรฐานสากล

  “นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นนำมาปรับไปสู่การวางแผนเรื่องการรับฟังความคิดเห็น ส่วนหนึ่งก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นในภาพกว้างเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา อีกส่วนหนึ่งจะรับฟังความเห็นจากกลุ่มเฉพาะ อย่างกลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มประกอบการที่ใช้ผลผลิตทางการศึกษา และกลุ่มอื่นๆ ซึ่งจะมีการดำเนินการในการรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไป” ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น