กกพ.แย้มแนวโน้มตรึงค่าไฟงวด พ.ค.-ส.ค. 61

 • Wednesday, December 27, 2017 - 16:38

  27 ธ.ค. 2560 - นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ทิศทางค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที) ในปี 2561 นั้นในงวดแรก ตั้งแต่เดือนม.ค.-เม.ย.2561 ได้ประกาศตรึงค่าไฟไว้คงเดิม ที่เอฟทีติดลบ 15.90 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟ้ฟ้าเฉลี่ยเรียกเก็บรวมค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่ 3.5966 บาทต่อหน่วย ขณะที่งวดต่อไปในเดือน พ.ค.-ส.ค. 61 หากดูทิศทางราคาก๊าซธรรมชาติที่สะท้อนจากราคาน้ำมันย้อนหลัง 6 เดือนก็ไม่ต่างจากงวดแรกมากนัก ขณะที่ค่าเงินบาทยังแข็งค่าอยู่ รวมถึง กกพ. ยังคงมีเงินค่าปรับจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่ไม่เป็นไปตามแผนเหลือจากงวดแรกอีกประมาณ 5,000 ล้านบาท จึงทำให้คาดการณ์ได้ว่าค่าไฟในงวดถัดไปนี้มีแนวโน้มจะตรึงราคาได้

  ขณะที่ค่าไฟฟ้าฐานใหม่ที่จะใช้ปี 2561-2563 นั้น กกพ. อยู่ระหว่างการศึกษาที่คาดว่าจะนำมาใช้ได้ในงวดสุดท้ายของปี 61 ซึ่งจะต้องศึกษาแผนการลงทุนของ 3 การไฟฟ้า การซื้อไฟฟ้าจากเอกชน ว่าในช่วงดังกล่าวจะมีการใช้เงินมากน้อยอย่างไร ซึ่งหากในช่วงดังกล่าวมีการใช้เงินต่ำกว่าในแผนที่วางไว้ก็จะมีผลให้ค่าไฟฐานลดลงได้เช่นกัน แต่หากการลงทุนของการไฟฟ้า และซื้อไฟจากเอกชนต้องใช้เงินสูงกว่าเดิมก็อาจจะส่งผลให้ค่าไฟฐานเพิ่มขึ้น

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น