สถานะแน่นปึ้กคลังรีดภาษีกระฉูด

 • Thursday, December 28, 2017 - 00:00

  คลังแจง 2 เดือนแรกปีงบ 61 เงินคงคลังแน่นปึ้ก 2.16 แสนล้านบาท โกยรายได้เข้าหีบ 3.45 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1.68 หมื่นล้านบาท “สรรพสามิต” แชมป์รีดภาษี

  นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.-พ.ย.60) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 3.4 แสนล้านบาท ขณะที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6.78 แสนล้านบาท รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 1.12 แสนล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 2.16 แสนล้านบาท
  นอกจากนี้ รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิ 3.45 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1.68 หมื่นล้านบาท เนื่องจากรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 7.09 พันล้านบาท หรือ 22.3%, การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตสูงกว่าประมาณการ 3.61 พันล้านบาท หรือ 5.4% และส่วนราชการอื่นจัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการ 1.77 พันล้านบาท หรือ 8%

  สำหรับผลการจัดเก็บรายได้รวมของกรมสรรพากร ในช่วง 2 เดือนแรกในปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.-พ.ย.60) อยู่ที่ 2.4 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 4.26 พันล้านบาท หรือ 1.7% โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคล ขณะที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้รวมอยู่ที่ 7 หมื่นล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 3.61 พันล้านบาท หรือ 5.4% โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีเบียร์ ภาษีรถยนต์ และภาษีน้ำมัน ส่วนกรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวม 1.79 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1.41 พันล้านบาท หรือ 7.3% เนื่องจากการจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าเป้าหมาย จากการใช้สิทธิพิเศษภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีที่ขยายตัวต่อเนื่อง.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น