พนง.องค์การค้าเฮ!ได้ดบ.ค้างจ่าย

 • Friday, December 29, 2017 - 00:00


  พนักงานองค์การค้าฯ เฮ! ได้รับดอกเบี้ยค้างจ้างคืน “พินิจศักดิ์” เผยบอร์ดองค์การค้าฯ เห็นชอบ วิธีการไกล่เกลี่ยเรื่องการชำระหนี้ บ.ล็อกซเล่ย์

  นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ได้มีการรายงานเรื่องที่คณะกรรมการกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษตามโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค) ได้อนุมัติเงินกู้จำนวน 520 ล้านบาท ให้กับองค์การค้าของ สกสค. ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินในส่วนของดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่พนักงานองค์การค้าของ สกสค. ตามที่ศาลฎีกาตัดสิน ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้ขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ องค์การค้าของ สกสค. จำนวน 2,294 คน ทั้งนี้ มีผู้ยินยอมมารับเงินดอกเบี้ยค้างจ่ายคืน จำนวน 1,942 คน และไม่มีการตอบรับ จำนวน 352 คน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจ่ายเงินพนักงานที่เป็นเงินต้น จำนวนกว่า 1,000 ล้านบาทไปแล้ว

  นอกจากนี้ในที่ประชุมองค์การค้าของ สกสค. ยังมีความเห็นชอบวิธีการไกล่เกลี่ยเรื่องการชำระหนี้กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด ตามที่องค์การค้าของ สกสค.เสนอ โดยจะมีการดำเนินการไกลเกลี่ยในวันที่ 29 ธันวาคมนี้ ในกรณีที่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการฝากขายหนังสือเรียนกับองค์การค้าฯ จำนวน 1,400 ล้านบาท แต่การไกล่เกลี่ยที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ ได้ให้องค์การค้าฯ ชำระหนี้โดยปลอดดอกเบี้ยในวงเงิน 1,200 ล้านบาท ซึ่งองค์การค้าของ สกสค.จะชำระหนี้ในวงเงินดังกล่าวเป็นระยะ 5 ปี ปีละ 120 ล้านบาท.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น