'ป๋า'ดึงสติประยุทธ์ เตือนแทบไม่เหลือกองหนุน-แนะทำดีให้เห็นจะกลับมาเอง

 • Friday, December 29, 2017 - 00:00


  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษอวยพรปีใหม่นายกฯ-ครม.-ผบ.เหล่าทัพ ให้ยึดสัญญานำความสุขมาให้คนไทย เตือน "ตู่" ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้ว แทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้ว แนะต้องทำให้เห็นถึงความปรารถนาดี-ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี กองหนุนก็จะมาเอง "ประยุทธ์" บ่น "3 ป." โดนโจมตีหนักทุกวัน รับปากเรื่องที่สัญญาไว้กับป๋าจะทำให้สำเร็จ แต่บางเรื่องใจร้อนไม่ได้

  วันที่ 28 ธันวาคม ที่บ้านสี่เสาเทเวศร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปิดบ้านให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) บางส่วน และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

  พล.อ.เปรมได้มอบหนังสือนวมินทรานุสรณียเทศนา ที่รวบรวมพระธรรมเทศนา 3 กัณฑ์ ของพระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จัดพิมพ์ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 โดยคณะศิษยานุศิษย์พระพรหมมุนี ให้แก่ทุกคนที่มาร่วมอวยพรปีใหม่ในวันนี้

  พล.อ.ประยุทธ์เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรปีใหม่ว่ากราบเรียนท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่เคารพรักเป็นอย่างสูง วันนี้พวกเราทุกคนมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ผู้แทนหรือทุกๆ คนที่มาในวันนี้ มาด้วยความรู้สึกอบอุ่น และมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมากราบอวยพรท่านองคมนตรีและรัฐบุรุษทุกครั้งเช่นที่ผ่านมา และปีนี้เป็นปีที่เราคาดหวังว่า ในปี 2561 จะเป็นปีแห่งความสำเร็จในการที่จะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความสงบสุขอย่างสันติ อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้เป็นแบบอย่างให้พวกเราทุกคน

  พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ทั้ง ผบ.เหล่าทัพ และตำรวจ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)สำนักงานปลัดกระทรวงต่างๆ และรัฐบาล ครม. ได้มาร่วมอวยพรปีใหม่พร้อมกันในวันนี้ อย่างที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า พวกเราทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมือง และให้เป็นไปตามที่ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้เคยกล่าวไว้ว่า "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม เราจะต้องทำหน้าที่นั้นเพื่อแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของเรา รักษาไว้ซึ่งแกนหลักของประเทศคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหน้าที่ของเหล่าทัพต่างๆ ก็คือประชาชน ซึ่งเราต้องดูแลทุกข์สุขเขาด้วยเวลานี้"

  นายกฯ และหัวหน้า คสช.กล่าวต่อว่า อย่างที่พวกเราได้ติดตามสถานการณ์บ้านเมือง ทั้งสถานการณ์นอกประเทศและในประเทศช่วงที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศก็ตาม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการที่เราทำงานให้ประเทศชาติของเรานั้นรุ่งเรือง สถาพรต่อไป ฉะนั้นเราจึงต้องปรับรูปแบบต่างๆ หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลประชาชนให้มีรายได้ที่ดีขึ้น สูงขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการประจายรายได้ในทุกมิติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่มองดูแล้วไกลเกินไป เพราะว่าหลายอย่างเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน เราจึงเป็นต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้ทันต่อสถานการณ์ และเราก็เป็นความคาดหวังของประชาชนทั้งประเทศ

  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้วางแนวทางไว้แล้ว ตั้งแต่ท่านเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งถึงวันนี้ เป็นบุคคลที่เราเคารพนับถือ ยกย่องอย่างจริงใจในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี และหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือ นำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถนั้น ให้ลงไปถึงประชาชนทุกคนให้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินต่อประชาชนคนไทยทุกคนให้จงได้

  นายกฯ กล่าวต่อไปว่า อีกประการหนึ่ง นำความจงรักภักดี นำความปรารถนาดี หรือความตั้งใจของประชาชนทุกคนในการทำหน้าที่ถวายให้กับสถาบันและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ นี้เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมาในการสร้างความมั่นคงในเรื่องของสถาบัน และทำทุกอย่างให้เกิดการยอมรับในเรื่องของการที่เราจะร่วมมือซึ่งกันและกันในการทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไปข้างหน้าได้ พวกเราทุกคนนั้นเข้าใจดีว่า เฉพาะพวกเราทุกคนนั้น ถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่ง หรือนอกตำแหน่งก็ตาม หรือในหน้าที่อื่นๆ ก็ตาม ครม.ทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกับประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมีสิทธิมีหน้าที่ของแต่ละคน เพราะฉะนั้นเราต้องยึดมั่นในแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ได้รับสั่งไว้ว่า ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ

  ขณะเดียวกันต้องสร้างความร่วมมือสืบสานสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงาม อัตลักษณ์ของความเป็นธรรม ตามแนวทางพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของการสร้างจิตอาสาในการร่วมมือกันในการรักษา สืบสานและต่อยอดแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้ต่อไป และขยายประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในวันนี้ ตนคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำในวันนี้ ก็ได้รับความกรุณาจากท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษตลอดมา เสมอมา ในการให้กำลังใจกับพวกเราทุกคน และให้เราได้ยึดมั่นในคุณงามความดีในสิ่งที่เป็นมงคลมาโดยตลอด

  ตนคิดว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้มันเป็นความผูกพันซึ่งกันและกัน ซึ่งตนต้องกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยในหลายๆ อย่างที่ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้กรุณากับพวกเราเสมอมา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ที่จะถึงในอีกไม่กี่วันในวันข้างหน้านี้ พวกเราขอตั้งจิตอธิษฐานร่วมใจกันกราบอวยพรปีใหม่และตลอดไป ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนับถือ ตลอดจนเดชะบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ดลบันดาลประธานพรให้ท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษมีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงตลอดไป มีอายุมั่นยืนยาวเป็นขวัญกำลังใจให้พวกเราตลอดไป และในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ตนขอความกรุณากราบขอพรท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อให้พวกเราได้ยึดถือ ยึดมั่น และเป็นกำลังใจในการทำงานจากนี้ตลอดไป

  จากนั้น พล.อ.เปรมกล่าวว่า ตนขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี และพวกเราทุกคน ที่กรุณารักษาประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมเดิมของเรา ด้วยการมาอวยพรวันปีใหม่ที่จะมาถึงอีกใน 3 วัน ทั้งนี้ คนไทยทุกคนทราบ ได้ยิน ได้อ่านว่ารัฐบาลของตู่ กองทัพต่างๆ ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน กำลังทำอะไรกันอยู่เพื่อชาติบ้านเมืองของเรา ตู่ได้ให้สัญญาว่าจะนำความสุขมาให้คนไทยเท่าที่สามารถจะทำได้ ดังนั้นตู่จะต้องดำรงความมุ่งหมายนี้ไว้ให้ได้ว่าเราจะทำทุกอย่าง ขอให้คนไทยมีความสุขมากขึ้น โดยเฉพาะคนยากคนจน

  "ตู่ใช้กองหนุนไปเกือบหมดแล้ว แทบจะไม่มีกองหนุนเหลืออยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาดีที่มีต่อประชาชนชาวไทย กองหนุนก็จะมาเอง เพราะฉะนั้นขอให้ดำรงความมุ่งหมายเพื่อเติมกองหนุนมากขึ้นให้ได้ ผมเชื่อว่าตู่ทำได้ พวกเราทุกคนก็ทำได้ และกำลังทำกันอยู่ อย่างไรก็ตาม ข้อสำคัญที่สุดก็คือขอให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีกับชาวไทย ว่าคนไทยที่ดีคืออย่างไร ก็ขอแสดงความชมเชยและภูมิใจในการกระทำของคณะรัฐบาลตู่ และขอย้ำอีกทีว่า ที่ตู่พูดว่าจะนำความสุขมาให้คนไทยจะต้องดำรงความมุ่งหมายนี้ให้ได้แม้จะเหนื่อยยากก็ตาม"

  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษกล่าวว่า โอกาสวันปีใหม่นี้ ตนขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรามุ่งมั่นปรารถนา ขอให้ประสบความสำเร็จ ในส่วนตัวขอให้ทุกคนมีความสุข ครอบครัวมีความสุข ประเทศชาติจะได้มีความสุขไปด้วย และขอให้ตู่มีความสำเร็จนำพาชาติบ้านเมืองมอบความสุขให้คนไทยให้จงได้นะตู่นะ ขอบคุณมาก

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก พล.อ.เปรมอวยพรจบ ได้เดินมาทักทาย ครม.และ ผบ.เหล่าทัพ โดยถามพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ปีนี้เหนื่อยกว่าปีที่แล้วไหม โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ตอบว่า "เหนื่อยกว่าปีที่แล้วครับ" พล.อ.เปรมกล่าวว่า "หนักกว่า แต่คุณเอาอยู่ไหม" ด้าน พล.อ.ประยุทธ์บอกว่า ตำรวจต้องพึ่งได้ สร้างความไว้วางใจขึ้นมาให้ได้ ทุกคนช่วยกันอยู่

  พล.อ.เปรมได้ถามอีกว่า "ตำรวจนี้ไม่มีวันหยุดใช่ไหมคุณป้อม เพราะใครๆ ก็ไปเที่ยวกัน แต่ตำรวจต้องมาทำงาน" พล.อ.ประยุทธ์อธิบายว่า สิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้นเยอะ ช่วงนี้ฝ่ายความมั่นคงทำงานเต็มที่ หลายอย่างดีขึ้น ขาวขึ้น เพราะทำมาตลอด แต่ยังมีส่วนน้อยที่มีปัญหา ไม่ใช่ทั้งองค์กรทั้งหมด

  จากนั้น พล.อ.เปรมได้ถามถึง ครม.ใหม่ โดยเฉพาะรองนายกฯ ทั้ง 4 คน โดยนายกฯ ตอบกลับว่า นายวิษณุ เครืองาม และ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ติดภารกิจ จึงไม่มา ส่วน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ก็ขึ้นมาเป็นรองนายกฯ แล้วตั้ง รมช.ช่วยเกษตรฯ เพิ่ม เพราะมางานเยอะ

  ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า จากนั้น พล.อ.เปรมได้สอบถาม พล.อ.ประวิตร ว่ายังเล่นกอล์ฟอยู่หรือเปล่า พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่ได้เล่นแล้ว ขาเจ็บ นอกจากนี้ นายกฯ ได้พูดกับ พล.อ.เปรมว่า พล.อ.ประวิตรนิ้วล็อก ซึ่ง พล.อ.เปรมถาม พล.อ.ประวิตรว่า “ไปต่อยใครมา" พล.อ.ประวิตรตอบว่า “ต่อยตัวเอง” สร้างเสียงหัวเราะในวงพูดคุย

  ขณะเดียวกัน นายกฯ ได้แนะนำ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาฯ ในฐานะหัวหน้า คปต.ส่วนหน้า ว่า ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นในปีหน้า เพราะหลายอย่างทำมาสามปี ผลงานก็ออกมา จะใจร้อนไม่ได้หรอก ทำวันนี้ไม่เสร็จวันนี้ พรุ่งนี้ จะเสร็จวันมะรืน หรืออีกปีก็ได้ เพราะเราจะแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ หลายคนเขาท้อแท้ เพราะรัฐมนตรีทุกคนเหนื่อย อายุเยอะแล้ว ตนก็อยากให้แข็งแรงเหมือนป๋า อายุ 90 กว่าปีแล้ว ยังจำได้ทุกอย่าง

  จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้เรียก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย พร้อมบอก พล.อ.เปรมว่า “สาม ป.ผมเนี่ยหนักครับ โดนอยู่ทุกวัน เพราะคนไม่เข้าใจ และยากที่จะให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว และสิ่งที่ผมสัญญากับป๋าไว้ ผมก็จะทำให้ได้ และจะไม่โมโห ยิ้มอย่างเดียว ประชาชนอยากให้ผมยิ้มเยอะๆ แม้ว่าใครจะทำให้ผมหงุดหงิดก็ตาม”

  ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะเดินทางกลับ ได้หันมาทางแถวของทหารที่นำโดยปลัดกระทรวงกลาโหม, ผบ.ทสส., ผบ.เหล่าทัพ และ ผบ.ตร. ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมกล่าวว่า “ทำให้ดี ทำให้เร็ว ใช้สมอง”.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น