คนไทยกลับบ้าน คาดค่าเครื่องบิน ทะลัก1.8พันล้าน

 • Saturday, December 30, 2017 - 00:01

  นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั่วประเทศ 25 แห่ง กรมได้มีการคาดการณ์ถึงรายได้ โดยแบ่งเป็น 7-7-7 คือช่วง 7 วันแรก วันที่ 21-27 ธันวาคม 2560 ช่วง 7 วันกลาง (ช่วงเทศกาล) 28 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561 และช่วง 7 วันหลัง 3-10 มกราคม 2561 โดยในช่วง 7 วันแรก คาดว่าจะมีรายได้จากการเดินทางรวมประมาณ 580 ล้านบาท ส่วนช่วง 7 วันกลาง (ช่วงเทศกาล) รายได้รวมประมาณ 627 ล้านบาท และในช่วง 7วันหลัง วันที่ 3-10 ม.ค.61 รายได้รวมประมาณ 630 ล้านบาท

  อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งเทศกาล คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ทั้งหมดประมาณ 1,838,481,000 บาท ซึ่งเม็ดเงินในส่วนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองรอง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายรายได้ไปสู่ชนบท

  “กรมได้วางแผนรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลทุกจุดในท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ให้บริการรถสาธารณะ รถรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน ให้บริการผู้โดยสารอย่างเพียงพอทุกเที่ยวบิน กำชับเรื่องอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน" นายดรุณกล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น