พลังของพายุสื่อดิจิตอล อำนาจเศรษฐกิจปิดล้อม

 • Saturday, December 30, 2017 - 00:01


  รัฐบาลยืนยันตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจที่ดีขึ้นหลังจากรัฐบาลภายใต้การนำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้ามาบริหารประเทศกว่า 3 ปี แม้ตัวเลขจะไม่พุ่งทะยานจนสร้างความรู้สึกทางจิตวิทยาให้กับประชาชนได้สัมผัสถึงสภาพคล่องในการใช้จ่าย แต่ก็ดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามสไตล์การบริหารแบบข้าราชการ สำหรับคนยากคนจนที่ต้องเจอกับปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำด้วยสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ การล้นเกินในการผลิตที่ไม่มีการวางแผนทางนโยบายของชาติมานาน เพราะรัฐบาลที่ผ่านมาไม่อยากเสียฐานเสียงประชาชนในระดับรากหญ้า จึงไม่กล้าขยับปรับโครงสร้างในเรื่องนี้ ก็อาจต้องแบกรับปัญหาเรื่องปากท้องอย่างหนักหนาสาหัสต่อไป

  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกหลายคนในรัฐบาลนี้ ประกาศนับแต่ก้าวเข้ามาบริหารประเทศว่า โจทย์แรกที่อยากทำให้โครงสร้างรายได้ของคนในชาติไม่ถ่างเกินไป ลดความเหลื่อมล้ำลง แต่ดูเหมือนว่าประโยคดังกล่าวกลับเป็นเรื่องของความฝัน เนื่องจากการดำรงอยู่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังไม่กล้าหักหาญกลับกลุ่มทุนใหญ่ การออกนโยบายหรือแก้ไขปัญหา ก็จะเกรงต่อผลกระทบของคนกลุ่มนี้ ทำให้การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การลดความเหลื่อมล้ำ ไม่ต่างจากการโฆษณาหาเสียงทางการเมือง

  เศรษฐกิจที่กำลังค่อยๆ โงหัวขึ้นจึงเป็นเรื่องของการหนีตายของภาคธุรกิจระดับกลางและเล็ก รวมไปถึงการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีขึ้นไม่ได้บ่งบอกถึงการขยับตัวของภาคธุรกิจขยับกลางและเล็กได้ในระดับที่จะอยู่รอดได้หมด สภาวะเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลเองควรต้องสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน และแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดจากข้อมูลความเดือดร้อนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างจริงใจ

  เพราะอย่าลืมว่า มาตรการและนโยบายที่ออกมา มีผลในการดำรงอยู่ของผู้ประกอบการ เอกชน ที่จะอยู่รอดได้ไปต่อ หรือต้องม้วนเสื่อกลับบ้านเลิกกิจการไป การแก้ไขปัญหาและปรับตัวทางธุรกิจเป็นส่วนสำคัญในการต่ออายุองค์กร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผลประกอบการจะพอเลี้ยงคนในองค์กร ซึ่งก็คือมนุษย์เงินเดือน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ยังมีค่าใช้จ่าย หนี้สิน ความรับผิดชอบที่ยังแบกรับอยู่ได้ในระดับที่พอเพียง แต่ต้องกลืนเลือดกระเบียดกระเสียร เพื่อขยักเงินไว้ต่อลมหายใจให้องค์กรด้วย

  เมื่อมาดูธุรกิจสื่อ ในปีที่ผ่านถือว่าเป็นการขยับ ปรับเปลี่ยน ในระดับที่เรียกว่าสร้างแรงกระแทกที่รุนแรง โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ต้องปิดตัวไปหลายเล่ม ทีวีดิจิตอลผลประกอบการ เรตติ้งโดยเฉลี่ยก็ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน สื่อวิทยุโดยเฉพาะรายการด้านข่าวไม่มีโฆษณาเข้า เรียกได้ว่าเจ๊งไปตามๆ กัน นอกจากคำอธิบายเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจโดยภาพรวมไม่ดีแล้ว พฤติกรรมการบริโภคสื่อในช่วงสองปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปในลักษณะที่หน้ามือเป็นหลังเท้า

  โซเชียลมีเดีย คือสิ่งแรกที่คนเกือบทุกวัยเสพได้ทุกเวลา ทุกคนมีอำนาจอยู่ในมือ ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว มีลูกเล่นในการนำเสนอที่ไม่จำเจ ใช้เวลาในการนำเสนอสั้น กระชับ เน้นรูปภาพ สนองตอบการตลาด ภายใต้การปรับตัวของเนื้อหาที่แข็งแรงจากการเป็นสื่อเดิม แต่นำเสนอด้วยรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ เพื่อจูงใจในการยอดไลค์ การเข้าถึง การมีส่วนร่วมของผู้รับสาร เพื่อเป็นส่วนในการดึงเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาสนับสนุนสื่อของตนเอง ซึ่งความง่ายในการจัดทำสื่อทำให้มีคู่แข่งในการดึงเม็ดเงินโฆษณามากขึ้น

  บริษัทสำรวจเรตติ้งและเม็ดเงินโฆษณาได้ระบุว่า ครึ่งปีหลังที่ผ่านมาเม็ดเงินโฆษณาในธุรกิจสื่อลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่มีรายงานว่า งบประชาสัมพันธ์ และโฆษณาขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ กระทรวง ทบวง กรม ในปีงบประมาณนี้ก็ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของปีก่อน ส่งผลให้เกิดการวิเคราะห์ว่า การจัดสรรปันส่วน งบประมาณด้านนี้ เพราะเห็นถึงช่องทางในการใช้โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์องค์กร และงานของหน่วยงานแทนหรือไม่

  กล่าวคือ ในอดีตภาครัฐจะใช้งบโฆษณาของหน่วยงานในการซื้อสื่อโฆษณา และหวังผลในการควบคุมสื่อ สร้างแรงต่อรองให้ข่าวลบให้ลดการโจมตีลง แต่ในปัจจุบันด้วยการเติบโตของสื่อดิจิตอล พฤติกรรมของผู้บริโภคเสพโซเชียลมีเดียหลายชั่วโมงต่อวัน องค์กรของรัฐ กระทรวง ทบวง กรม ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อที่เคยมีอยู่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่สามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เลยไปถึงกระจายเป็นลักษณะของสื่อสาธารณะที่เข้าถึงคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ใช้การตลาดเป็นเครื่องมือในการสร้างความสนใจต่อเนื้อหาและรูปแบบที่นำเสนอ

  จากสภาวะของสื่อที่ต้องปรับตัวอย่างหนักหน่วง ภายใต้บริบทของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสภาพธุรกิจสื่อที่ย่ำแย่ ยิ่งทำให้การทำหน้าที่ในอาชีพสื่อมีข้อจำกัด ทั้งในแง่การทำหน้าที่ ความเป็นอยู่ในฐานะปุถุชนคนหนึ่งในสังคม ที่ต้องมีอาชีพ รายได้ การเลี้ยงดูครอบครัว ภาระรับผิดชอบ เหมือนอาชีพอื่นๆ เหมือนกัน การปล่อยให้สื่อตายไปกับสภาวะเศรษฐกิจที่ลักลั่น และต้องหาที่พึ่งพิงทางเศรษฐกิจเพื่อเอาตัวรอด มีผลต่อคุณภาพ เนื้อหา การทำหน้าที่สื่อที่เคยมามีแต่อดีต อีกทั้งคำว่าฐานันดรสี่ได้หมดไปแล้ว กลายสภาพคนสื่อเป็นลูกจ้างทำหน้าที่ผลิตงานป้อนความพึงพอใจของคนมีพลังอำนาจในการกำหนดเศรษฐกิจด้วยการแบ่งเค้กแจกไพ่ให้นายทุนฝ่ายสยบยอม ลดพลังการตรวจสอบ เพื่อลบเงาความชั่วของอำนาจที่ไร้คุณธรรม.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น