ส่งออก‘ข้าวไทย’โตพรวด 11เดือนระบาย10ล้านตัน

 • Saturday, December 30, 2017 - 00:02

  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผยรายงานสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 11 เดือนของปี 60 มีปริมาณ 10,474,084 ตัน โตขึ้น 19.9% "พาณิชย์” ส่งสายตรวจออกตรวจสอบสินค้าทั่วประเทศ ป้องกันผู้บริโภคโดนเอาเปรียบ เผยจะตรวจเข้มทั้งสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ แหล่งท่องเที่ยว และปั๊มน้ำมัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะไม่โดนเอาเปรียบ เผยหากพบเห็นการฉวยโอกาส แจ้งสายด่วน 1569 ทันที

  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วง 11 เดือนของปี 2560 (มกราคม-พฤศจิกายน) ว่า มีปริมาณ 10,474,084 ตัน มูลค่า 156,633 ล้านบาท (4,618 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 19.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 14.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีการส่งออกปริมาณ 8,735,155 ตัน มูลค่า 137,262 ล้านบาท (3,914 ล้านเหรียญสหรัฐ)

  โดยการส่งออกข้าวในเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณ 1,488,049 ตัน มูลค่า 22,281 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 98.3% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 87.5% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ที่มีการส่งออกข้าวปริมาณ 750,093 ตัน มูลค่า 11,884 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายนมีการส่งออกทั้งข้าวนึ่งและข้าวขาวเพิ่มขึ้น และมีการเร่งส่งมอบข้าวตามสัญญาที่ค้างอยู่เพื่อให้ทันใช้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

  สำหรับในเดือนพฤศจิกายน มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 639,773 ตัน เพิ่มขึ้น 73.3% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ในขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 579,627 ตัน เพิ่มขึ้นถึง 157.8% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณรวม 223,319 ตัน เพิ่มขึ้น 76.1% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม

  ทั้งนี้ สมาคมคาดว่าในเดือนสุดท้ายของปีจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 800,000 ตัน ซึ่งจะทำให้ปริมาณส่งออกทั้งปีอยู่ที่ 11.2-11.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นปริมาณส่งออกที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของการส่งออกข้าวไทย เนื่องจากผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาส่งมอบ ที่ต้องเร่งส่งมอบให้ทันใช้ก่อนช่วงเทศกาล ประกอบกับหลายประเทศในแถบแอฟริกาที่นำเข้าทั้งข้าวขาว (ข้าวใหม่และข้าวเก่า) และข้าวนึ่งอย่างต่อเนื่อง

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วงนี้ค่าเงินบาทจะเริ่มอ่อนค่าลงมาบ้างจากระดับประมาณ 32.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่ระดับ 32.70 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ประกอบกับอุปทานข้าวหอมมะลิในตลาดมีจำกัด จึงยิ่งทำให้ราคาข้าวหอมมะลิของไทยแพงกว่าประเทศคู่แข่ง

  โดยราคาข้าวหอมมะลิ 100% (ปีการผลิต 2560/61) ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ราคาอยู่ที่ 993 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ราคาข้าวหอมของเวียดนามราคาอยู่ที่ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนกัมพูชาราคาอยู่ที่ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐต่อตัน

  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต) ว่า กรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าบริเวณสถานีขนส่งและสถานีรถไฟทั่วประเทศ เช่น สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ สถานีขนส่งย่อยนครชัยแอร์ สถานีขนส่งย่อยสมบัติทัวร์ สถานีขนส่งย่อยสยามเฟิสท์ทัวร์ และสถานีรถไฟหัวลำโพง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสและเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

  “ช่วงปีใหม่ ประชาชนเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด และต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟ โดยในการเดินทางต้องรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม และยังซื้อหาสินค้าเพื่อใช้บริโภคหรือนำไปเป็นของฝากญาติพี่น้อง จึงได้ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบและติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด เพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว”

  ทั้งนี้ กรมยังได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ เช่น ผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างชัดเจน รวมทั้งกำชับให้คิดค่าสินค้าและบริการให้ตรงกับป้ายราคาที่แสดงไว้ เพื่อป้องปรามมิให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาจำหน่ายสินค้าและบริการสูงเกินสมควรในช่วงเทศกาลที่มีประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยมาใช้บริการกันอย่างคับคั่ง

  นายบุณยฤทธิ์กล่าวว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบมาตรวัดของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งที่เข้าร่วมโครงการ “น้ำมันเต็มลิตร” และสถานีบริการที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่าจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเติมน้ำมัน โดยขอแนะนำให้ประชาชนที่เติมน้ำมันให้มองหาปั๊มที่มีป้าย “น้ำมันเต็มลิตร” ที่ติดอยู่ทางเข้าสถานีบริการ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 3,582 แห่งทั่วประเทศ

  อย่างไรก็ตาม หากประชาชนพบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และในต่างจังหวัดร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ และหากพบการกระทำความผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุก 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น