2วันเฉียด100ศพ มนุษย์เมาขับยังเต็มถนนผุดไอเดียชวนสวดมนต์ข้ามปี

 • Sunday, December 31, 2017 - 00:04

  วันที่สอง 7 วันอันตราย อุบัติเหตุบนท้องถนนคร่าไปอีก 49 ชีวิต บาดเจ็บ 609 คน เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 576 ครั้ง สาเหตุหลักยังเป็นเมาสุรา แค่ 2 วันเกือบทะลุร้อยศพแล้ว จับตาถนนสายรองหลังเริ่มเข้าบรรยากาศฉลองปีใหม่ ผุดไอเดียเชิญชวนประชาชนสวดมนต์ข้ามปีหวังดึงคนเมาออกจากท้องถนน เผยสถิติยอดแย่ มีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติไปแล้ว 1,107 คดี เมาขับนอนมา 727 ราย กรุงเทพฯ แชมป์ร่ำสุรา

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน คนที่ 1 ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เปิดเผยเมื่อวันที่ 30 ธันวาคมว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 576 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 49 ราย ผู้บาดเจ็บ 609 คน

  สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 42.19 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 23.26 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 77.57 รถปิกอัพ ร้อยละ 6.07 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 67.53 บนถนนกรมทางหลวง ร้อยละ 40.80 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 32.12 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ร้อยละ 32.81

  ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,003 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,941 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 665,922 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 100,106 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 33,630 ราย ไม่มีใบขับขี่ 32,936 ราย

  โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (25 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ พิษณุโลก ปทุมธานี และอุบลราชธานี (3 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (29 คน)

  สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน (28-29 ธ.ค.60) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,053 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 92 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 1,107 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 32 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (44 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ศรีสะเกษ (7 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (48 คน)

  จับตาถนนสายรอง

  นายการุณกล่าวว่า แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดแรกของเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งประชาชนบางส่วนเดินทางถึงที่หมายแล้ว ในขณะที่บางส่วนยังคงอยู่ระหว่างการเดินทาง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้เน้นย้ำจังหวัดให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนทั้งถนนสายหลักและสายรอง โดยเฉพาะถนนสายหลักออกสู่ภูมิภาคและเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยว ควบคู่กับการอำนวยความสะดวก โดยเปิดช่องทางพิเศษและจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรบริเวณทางร่วมทางแยก

  ทั้งนี้ ในบางพื้นที่เริ่มมีการเฉลิมฉลองแล้ว จึงได้กำชับจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นการดูแลเส้นทางโดยรอบพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลอง โดยจัดชุดปฏิบัติการสอดส่องดูแลความปลอดภัยทั้งบนเส้นทางสายหลัก-สายรอง และถนนในชุมชน/หมู่บ้าน เน้นกวดขันรถจักรยานยนต์ รถกระบะที่บรรทุกคนโดยสารท้ายกระบะ ผู้ที่ดื่มแล้วขับและขับรถเร็ว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุรุนแรง

  เขากล่าวว่า สำหรับประชาชนที่อยู่ระหว่างการเดินทาง สามารถเข้าใช้บริการในจุดบริการอำนวยความสะดวกของสำนักงานอาชีวศึกษา ซึ่งได้ตั้งจุดบริการบนเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศ รวมกว่า 250 ศูนย์ ให้บริการตรวจสภาพรถ บริการอาหารเครื่องดื่ม แนะนำข้อมูลเส้นทางการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

  ด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง เน้นการวางแผนแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์อุบัติเหตุ โดยเฉพาะการดูแลจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมและชุมชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง โดยให้จังหวัดเพิ่มความเข้มข้นของจุดตรวจและด่านชุมชน

  โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และกลุ่มจิตอาสา ร่วมสอดส่องดูแลและเฝ้าระวัง เพื่อป้องปรามและสกัดกั้นผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

  ชวนสวดมนต์ลดตาย

  นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าในเขตชุมชนและถนนสายรองมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้น โดยมีสาเหตุจากการเมาแล้วขับและขับรถเร็ว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้สั่งการให้จังหวัดเข้มข้นดำเนินมาตรการป้องกันในมิติเชิงพื้นที่ เน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่ที่ใช้ความเร็วเกินกำหนด ดื่มแล้วขับ และกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และคุมเข้มการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีอย่างเคร่งครัด

  ที่สำคัญ ให้จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ปรับมาตรการและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชน

  นอกจากนี้ ให้จังหวัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับพุทธศักราชใหม่ 2561 และเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมกันลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน สำหรับประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุ สามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 หรือสายด่วน 1669 เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการเปิดเผยของนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พบว่าระหว่างวันที่ 28 ถึง 29 ธ.ค.60 ทั่วประเทศมีผู้ที่ศาลสั่งคุมประพฤติทั้งหมดจำนวน 1,107 คดี จำแนกเป็น ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 727ราย, ขับรถประมาท จำนวน 43 ราย, ขับซิ่ง จำนวน 1 ราย, ขับเสพและอื่นๆ จำนวน 336 ราย เมื่อพิจารณาสถิติคดีเมาแล้วขับในจังหวัดต่างๆ สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 70 คดี, จ.สุรินทร์ 48 คดี, จ.มหาสารคาม 45 คดี, จ.นนทบุรี 36 คดี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 24 คดี

  อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถูกคุมประพฤตินอกจากจะต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติแล้ว ยังจะต้องถูกสั่งให้ไปทำงานบริการสังคม โดยดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจากรถตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่ร่วมโครงการกับกรมคุมประพฤติตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข สำนักงานคุมประพฤติก็จะรายงานต่อศาลเพื่อให้ศาลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาเป็นการลงโทษอย่างอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรต่อไป

  หางขบวนยังแน่น

  ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ว่ายังมีปริมาณรถยนต์จำนวนมาก รถยนต์วิ่งชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้าเป็นบางช่วง โดยเฉพาะช่วงทางขึ้นเขาตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง ไปจนถึงตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเปิดช่องทางพิเศษตรงช่วงจราจรจุดดังกล่าว แต่สภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพโดยรวมยังเคลื่อนตัวได้ดี

  สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจังหวัดพิจิตรตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. จนถึงล่าสุด พบว่าเกิดอุบัติเหตุแล้ว 18 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 68 ราย และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

  ที่จังหวัดจันทบุรี ร.ต.อ.ศรีจันทร์ เรือนเงิน ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเพิงขายหมูปิ้งริมทาง บริเวณถนนสายเกาะขวาง-หนองบัว ขาออก หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดจันทบุรี ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

  ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่ารถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตน่าจะเสียหลักพุ่งไปชนเพิงขายหมูปิ้งข้างทางเอง ก่อนจะเสียหลักตกไปในร่องน้ำใต้เพิงขายหมูปิ้ง เพราะจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยรถจักรยานยนต์มีการถูกเฉี่ยวชนแต่อย่างไร การเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่ 2 ของจังหวัดจันทบุรี

  จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเวลา 00.10 น. ของวันที่ 30 ธ.ค. ร.ต.อ.ทนงศักดิ์ รักสัตย์ พนักงานสอบสวน สภ.ชะอำ ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์เก๋ง บริเวณ 4 แยกเจ้าลาย ถนนนราธิป ทางลงชายหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตจำนวน 1 ราย จึงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถานเพชรบุรีจุดชะอำ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยศิรินทร์ชะอำ

  ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ สีแดงดำ หมายเลขทะเบียน 3 กศ-3667 กรุงเทพมหานคร ล้มอยู่ข้างทาง สภาพหน้ารถพังเสียหายยับเยิน ถัดมาพบรถเก๋งฮอนด้าซีวิค สีแดง หมายเลขทะเบียน กต-9116 เพชรบุรี ชนติดกับขอบรั้วบนฟุตบาท สภาพหน้ารถข้างซ้ายพังเสียหาย กระจกหน้ารถแตก ส่วนคนขับ เป็นชาวต่างชาติ ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่จุดเกิดเหตุ ทราบชื่อภายหลังคือ Mr.HARALD ANDERSEN อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ตามบัตรประชาชน 988/153 ถ.พุหวาย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ใกล้กันพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย สภาพศพมีเลือดออกบริเวณศีรษะเป็นจำนวนมาก

  ชายแดนคึกคัก

  ทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือนายนพดล บุญญาแสง อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ตามบัตรประชาชน 15 หมู่ 5 ตำบลบ้านโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยศพได้นำส่งชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อที่ รพ.ชะอำ และนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดถ้ำแก้ว อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนทั้งชาวไทยและกัมพูชาแห่ข้ามฝั่งมาซื้ออาหาร-เครื่องดื่มที่บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ อย่างคึกคัก เพื่อนำไปประกอบอาหารและดื่มเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ข้ามแดนเข้าไปซื้อเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มชนิดต่างๆ เพื่อนำไปดื่มเฉลิมฉลองสังสรรค์กับครอบครัว ญาติพี่น้อง เนื่องจากมีราคาถูกกว่าฝั่งไทย

  ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเงื่อนไขปริมาณการซื้อจำพวกเหล้า เบียร์ บุหรี่ ไว้บริเวณประตูเข้า-ออกด้วย หากใครซื้อเกินปริมาณที่กำหนด จะถูกจับปรับและดำเนินคดีตามกฎหมาย

  ส่วนประชาชนชาวกัมพูชา ส่วนมากจะเลือกซื้อจำพวกพืชผัก ผลไม้ และอาหารสด ไปกักตุนไว้ ประกอบอาหารเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของประเทศกัมพูชาคึกคักเช่นเดียวกัน

  โดยช่วงนี้มีประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาข้ามฝั่งมาเลือกซื้อสินค้ามากกว่าปกติ ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น

  ขณะที่แม่ค้าขายผลไม้ฝั่งไทยรายหนึ่งบอกว่า ช่วงนี้มีประชาชนฝั่งกัมพูชาข้ามมาซื้อสินค้าฝั่งไทยคึกคัก โดยเฉพาะพืชผัก ผลไม้ และอาหารสดจะขายดีเป็นพิเศษ ทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละ 3,000-4,000 บาท จากปกติจะขายได้เพียงวันละ 1,000-2,000 บาทเท่านั้น และคาดว่าจะขายดีจนสิ้นสุดเทศกาล

  ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สรรพสามิต และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ทำการตรวจตราทั้งบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก และสิ่งของอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่อย่างเข้มงวดด้วย แต่ขณะนี้ก็ยังไม่พบผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดแต่อย่างใด

  หาดใหญ่ปิดถนนจัดงาน

  ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งวันนี้เริ่มมีการปิดถนนเสน่หานุสรณ์ และถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ย่านการค้าการท่องเที่ยวใจกลางเมืองหาดใหญ่ เพิ่มเตรียมสถานที่จัดงาน Night Paradise Hatyai Countdown 2018 ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม ถึงวันที่ 1 มกราคมนี้ โดยมีการตั้งเวทีและเต็นท์ออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมทั้งตกแต่งสถานที่ต้อนรับปีใหม่

  เทศบาลนครหาดใหญ่ ฝากประชาสัมพันธ์การปิดการจราจรการพื้นที่การจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ Night Paradise Hatyai Countdown 2018 ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยทาง สภ.หาดใหญ่จะดำเนินการปิดถนนเสน่หานุสรณ์ และถนนธรรมนูญวิถี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 24.00 น. ไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 06.00 น. เพื่อจัดตั้งเวทีและสถานที่โดยรอบ และจะมีการปิดกั้นการจราจรไม่ให้รถยนต์ผ่าน ได้แก่ แยกห้างโอเดียนแฟชั้นมอลล์ แยกหน้าโรงแรมอินทรา แยกโรงแรมเมย์ฟราวเวอร์ แยกเข้าโรงแรมเดอะรีเจ้นท์ แยกทางลงที่จอดรถโรงแรมเซ็นทารา แยกซอยสุคนธหงส์ แยกซอยพาหุรัด และแยกซอยโรงแรมพิงค์เลดี้ จะปิดช่องทางดังกล่าวไม่ให้รถเข้า แต่ประชาชนสามารถเดินผ่านเข้างานได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจวัตถุต้องสงสัยตลอดเวลา โดยวัตถุที่ห้ามนำเข้าไปได้แก่ ประทัด พลุ อาวุธ ของมีคมต่างๆ ที่สามารถทำร้ายบุคคลอื่นได้.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น