3 ม.ค.ร่างพรบ.อุดมฯ เข้าบอร์ดกก.อิสระ เผยเพิ่มอำนาจกกอ.

 • Wednesday, January 3, 2018 - 00:00

  "หมอจรัส" เตรียมนำร่าง พ.ร.บ.อุดมศึกษาเข้า คกก.อิสระพิจารณา 3 ม.ค.นี้ ลั่นตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาประเทศ ไม่ใช่ทำเพื่อตั้งกระทรวง "รมช.ศธ." เผยให้อำนาจ กกอ.เพิ่มขึ้น หวัง เป็นตัวกลั่นกรองที่สำคัญและเกิดความสมดุลกับอำนาจของรัฐมนตรี คาดเสร็จ ก.ย.61

  นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอุดมศึกษา กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาว่า ตนจะนำร่างดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอิสระฯ ในวันที่ 3 มกราคมนี้ และจากการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการปฏิรูปการอุดมศึกษา ซึ่งทุกฝ่ายได้คำตอบที่ตรงกันว่า การปฏิรูปการอุดมศึกษามีความแตกต่างจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการดำเนินงาน การสนับสนุน และการดูแล จำเป็นต้องมีกระทรวงการอุดมศึกษาขึ้นดูแล เพื่อให้การปฏิรูปอุดมศึกษาประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะต้องแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา การผลิตบุคลากรที่เกินความต้องการของตลาดแรงงานและทำให้บัณฑิตตกงาน ซึ่งจะต้องมีผู้รับผิดชอบ การแก้ปัญหาธรรมาภิบาล การสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางวิชาการกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย
  ประธาน คกก.อิสระฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การมีร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาว่า เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศ ไม่ใช่ทำเพื่อตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเท่านั้น แต่จะต้องแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องที่อุดมศึกษาสร้างปัญหาของประเทศ เช่นการผลิตบัณฑิตแต่บัณฑิตว่างงาน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาของประเทศ โดยเกี่ยวโยงทั้งเรื่องการอุดหนุนงบประมาณการศึกษาที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ต้องรับนักศึกษามากขึ้น รวมถึงค่านิยมของสังคมและการกำหนดราคาปริญญาให้ได้เงินเดือน 15,000 บาท ก็เป็นส่วนที่ทำให้คนมุ่งหวังเรียนให้ได้ปริญญาตรี ทั้งที่คนทำงานระดับอาชีวศึกษามีความจำเป็นต่อประเทศเช่นกัน แต่อาชีวศึกษาไม่ได้รับการประกันหรือการันตีเงินเดือนเหมือนปริญญาตรี ซึ่งเรื่องนี้ ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาจะมีส่วนแก้ไขคือ การกำหนดให้มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้เรียน หรือข้อมูลบัตรประชาชนเลข 13 หลัก เพื่อจะได้ทราบว่าใครเรียนอยู่ที่ใด สาขาอะไร จำนวนเท่าใด เพื่อให้ฝ่ายกำหนดนโยบายใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผน และเป็นข้อมูลสาธารณะให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบว่าแต่ละสาขามีผู้เรียนเท่าใด อีกทั้งภาครัฐต้องมีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานในอนาคตว่าเป็นเช่นไรด้วย
  ด้าน นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ในฐานะประธานคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษามีการปรับปรุงบางอย่าง เช่น จำนวนคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เป็น 18 คน และเพิ่มอำนาจจากเดิมที่ดูแลเฉพาะด้านวิชาการและมาตรฐานหลักสูตร ล่าสุดได้ข้อสรุปคือให้ กกอ.มีอำนาจการพิจารณาครอบคลุมทุกเรื่อง ยกเว้นงานบุคลากรที่ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ดูแล เนื่องจากต้องการให้ กกอ.เป็นตัวกลั่นกรองที่สำคัญ โดยรัฐมนตรีไม่ต้องเข้ามากำกับดูแลทั้งหมด เกิดความสมดุลในอำนาจ ไม่เช่นนั้นอำนาจจะอยู่ที่รัฐมนตรีทั้งหมด อย่างไรก็ตามคาดว่าร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอิสระฯ ในต้นเดือนมกราคมนี้ จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าใช้เวลา 4 เดือน และส่งต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ซึ่งคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.61 เป็นไปตามโรดแมปและนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาให้สำเร็จก่อนการเลือกตั้งเดือน พ.ย.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น