"สบส."จับมือ"วพ.-มว." ทำคู่มือวัดอุปกรณ์แพทย์ ที่ใช้ในสถานพยาบาล

 • Thursday, January 4, 2018 - 00:00

  กรม สบส.จับมือ วพ.และ มว.จัดทำคู่มือทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ สร้างมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

  พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการทำเอ็มโอยูกันระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาการทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่การใช้งานในสถานบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้จัดทำคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่ใช้เป็นเครื่องต้นแบบในการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต, ตู้อบทารกแรกเกิด, เครื่องช่วยหายใจ, เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าซึ่งแสดงค่าอุณหภูมิสูงสุด, เครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์แบบไฟฟ้าสำหรับการวัดค่าต่อเนื่อง, เครื่องวัดอุณหภูมิในช่องหูแบบอินฟราเรด, เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ, เครื่องกระตุกหัวใจ และเครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด ใช้ควบคุม กำกับการทดสอบเครื่องมือแพทย์ในสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดจำนวนเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานได้อีกด้วย

  นายปริญญา คุ้มตระกูล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กล่าวว่า กองวิศวกรรมการแพทย์มีหน้าที่หลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านวิศวกรรมการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งคู่มือทดสอบฯ ประกอบด้วย ขั้นตอนมาตรฐานวิธีการทดสอบและประเมินผล เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปปฏิบัติถูกต้อง แม่นยำ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งกรม สบส.จะดำเนินการลงพื้นที่ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ และจะออกใบรายงานผลการทดสอบ สอบเทียบ พร้อมติดสติกเกอร์ให้กับเครื่องมือที่ผ่านการทดสอบ สอบเทียบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถานบริการสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ ทั้งนี้ ได้ทยอยส่งมอบคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ทั้ง 9 เล่มให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาจำนวน 150 แห่ง

  นอกจากนี้ กรม สบส.ได้มอบหมายให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ ดำเนินการจัดอบรมแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2561 จะดำเนินการจัดทำเพิ่ม ได้แก่ เครื่องดูดของเหลว เครื่องจี้ไฟฟ้า และเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หากหน่วยงานใดสนใจ หรือขอรับคู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2149-5680 ต่อ 1301.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น