SCBเท204ล้าน ซื้อหุ้น"PACE" หวังเสริมแกร่ง

 • Thursday, January 4, 2018 - 00:00

  SCB ทุ่ม 204 ล้านบาท ซื้อหุ้น PP ของ PACE ครั้งแรก 400 ล้านหุ้น หวังเสริมสภาพคล่อง พร้อมยกเลิกบริษัทย่อย PCA

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 ม.ค.61 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ให้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ครั้งแรก 400 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 9.62% มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ที่ราคาหุ้นละ 0.51 บาท รวมมูลค่า 204 ล้านบาท

  อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ ได้สอบถามถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงที่อาจจะส่งผลกระทบแก่สัญญาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้ชี้แจงเรื่องต่อธนาคารฯ และได้แจ้งว่ายังคงมีความประสงค์ที่จะเข้าลงทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ และเพื่อให้ บริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไปตามปกติเต็มตามศักยภาพต่อไป

  นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้เลิกบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท เพซ ครีเอทีฟ เอเจนซี่ จำกัด (PCA) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบโฆษณา การสื่อสารทางการตลาด และมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ใน PCA ที่ 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PCA อย่างไรก็ตาม การเลิกบริษัทย่อยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น