อนุมัติ4พันล.หนุนบ้านประชารัฐ ดึงที่ราชฯผุด2,700ยูนิตอุ้มคนจน

 • Thursday, January 4, 2018 - 00:00

  ครม.หนุน 4 พันล้านบาท โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุ 4 ภาค จำนวนกว่า 2,700 ยูนิต ราคา 3.5-7 แสนบาท ให้สิทธิ์รายได้น้อยก่อน พร้อมเปิดทางเงินเดือนไม่เกิน 3.5 หมื่นบาทและประชาชนทั่วไป

  นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2561 มีมติเห็นชอบโครงการบ้านคนไทยประชารัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งใช้พื้นที่ราชพัสดุ 4 ภาคในพื้นที่ 49.9 ตารางวา รวมจำนวน 2,757 ยูนิต ประกอบด้วย บ้านแฝด, บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย ในพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ราคา 350,000-700,000 บาทต่อหน่วย โดยใช้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท

  ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยอันดับแรกจะให้สิทธิ์ประชาชนที่อยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกับกระทรวงการคลังก่อนและหากกลุ่มดังกล่าวใช้สิทธิหมดแล้ว จะเปิดให้กับกลุ่มที่ 2 คือ ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มสุดท้าย คือ ประชาชนทั่วไป โดยธนาคารจะไม่สนับสนุนดอกเบี้ย

  ส่วนสินเชื่อในการดำเนินการนั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหรือพรีไฟแนนซ์ ซึ่งธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1-3 ที่ 3% ต่อปี และหลังจากนั้นคิด MLR-1% ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี

  ขณะที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือโพสต์ไฟแนนซ์ กำหนดอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนปีที่ 1-4 ที่ 2.75% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีสวัสดิการหักเงินเดือนคิด MRR-1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี ด้านการดำเนินการนั้นจะจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกิน 30% ของโครงการ เพื่อรองรับกิจกรรม.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น