สาธารณสุขเลิก ห้ามชาร์จมือถือ อ้างปฏิบัติยาก!

 • Monday, January 8, 2018 - 00:00


  สาธารณสุขทนรับก้อนหินไม่ไหว ออกหนังสือเวียนให้มีผลบังคับใช้ทันทีในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ยกเลิกมาตรการห้ามชาร์จแบตมือถือ อ้างไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ ลั่นไม่มีแถลงข่าวในวันจันทร์

  เมื่อวันอาทิตย์ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงหนังสือเวียนของสำนักงานปลัด สธ. เรื่องมาตรการป้องกันกรณีใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ว่าได้ลงนามประกาศสำนักงานปลัด สธ.ไปเมื่อวันที่ 6 ม.ค.2561 เรื่องยกเลิกมาตรการป้องกันกรณีใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ลงวันที่ 29 ธ.ค. ซึ่งมีมาตรการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่หลายคนกังวลแล้ว และจะนำกลับมาทบทวนโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่าประกาศเรื่องดังกล่าวออกมาเป็นเช่นใดต่อไป และขอย้ำว่าที่มีกระแสว่าจะแถลงข่าวในวันจันทร์ที่ 8 ม.ค.นี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

  ทั้งนี้ นพ.เจษฎาได้ลงนามเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ในหนังสือที่ สธ.0201.04/ว44 เรื่องขอยกเลิกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องมาตรการป้องกันกรณีใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ส่งถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัด สธ.

  เนื้อหาหนังสือระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานปลัด สธ. ได้แจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัด สธ.เรื่องมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น สำนักงานปลัด สธ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากมาตรการตามประกาศฉบับดังกล่าวมีประเด็นความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรให้มีการทบทวน เพื่อความเหมาะสมและเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงให้ยกเลิกประกาศดังกล่าว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

  สำหรับมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่ออกประกาศเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. ระบุว่า เพื่อเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้แก่ ข้อ 1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว, ข้อ 2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัวมาชาร์จไฟในสถานที่ราชการ, ข้อ 3 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของทางราชการ ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว, ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้พนักงานขับรถยนต์ของหน่วยงาน ไปกระทำภารกิจส่วนตัว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องในหน้าที่หรือภารกิจของทางราชการ, ข้อ 5 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำรถยนต์ส่วนตัวและครอบครัวมาจอดค้างคืนในสถานที่ราชการ และข้อ 6 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ส่วนตัว มาล้างในสถานที่ราชการ

  ส่วนกลไกการกำกับตามมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ข้อ 1 ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ, ข้อ 2 ผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการ, ข้อ 3 หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทราบมาตรการ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยและได้รับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี

  ขณะเดียวกัน โลกออนไลน์ในเพจเฟซบุ๊กต่างๆ มีการแชร์และโพสต์ภาพเอกสาร สธ.0201.04/ว44 ที่ลง นามโดย นพ.เจษฎา เมื่อวันที่ 6 ม.ค.กันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งมีการวิพากษ์วิจารณ์ด้วย โดยมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีจากพลังโซเชียลฯ เพราะเป็นการออกประกาศในวันเสาร์ ซึ่งไม่ใช่วันทำงานของราชการ ในขณะที่บางส่วนก็อยากให้มีการติดตามต่อว่าใครเป็นผู้ต้นคิดมาตรการดังกล่าว.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น