ปลดล็อกท้องถิ่น เลือกตั้งกลางปี ก่อนระดับชาติ

 • Tuesday, January 9, 2018 - 00:00

  "วิษณุ" คาดชงร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเลือกตั้งท้องถิ่นเข้า สนช.กลาง ก.พ.นี้ แย้มเป็นไปได้จัดกลางปีเพราะไม่อยากให้กระชั้นชิดเลือกตั้งระดับชาติ พร้อมเร่งคลายล็อกผู้บริหารท้องถิ่นติด ม.44 ประธาน กกต.เชื่อ สนช.ไม่แก้ร่าง กม.เพิ่มอำนาจ กกต.ตรวจค้นโดยไม่มีหมายศาล หวั่นเป็นดาบสองคมมีอำนาจมากเกินไปอาจใช้ในทางมิชอบ

  เมื่อวันจันทร์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับว่า ตนได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาพบเพื่อสอบถามเรื่องดังกล่าว รวมถึงได้พบกับนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารจัดการเลือกตั้ง จึงทราบว่าในวันที่ 9 ม.ค.นี้ กกต.จะประชุมหารือถึงเรื่องดังกล่าว ส่วนการปรับแก้ไขที่กฤษฎีกาทำไว้นั้น เป็นการปรับในเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่เมื่อ กกต.พบประเด็น 30-40 ประเด็นที่ต้องแก้ไขไปพร้อมกันด้วย เราจึงต้องรอฟังที่ประชุม กกต.ก่อน เมื่อส่งมาแล้วจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และส่งให้กฤษฎีกาปรับแก้ประเด็นต่างๆ

  "คาดว่าใช้เวลาไม่นานและจะนำเข้า ครม.อีกครั้งก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงเดือน ก.พ. ส่วน สนช.จะใช้เวลาพิจารณานานเท่าใดนั้นไม่ทราบ แต่เมื่อสนช.พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องที่ คสช.จะพิจารณาว่าจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทใด ระดับใด เมื่อใด อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งท้องถิ่นสามารถจัดได้หลังกฎหมายประกาศใช้ประมาณ 45-60 วัน ไม่เหมือนเลือกตั้งระดับชาติที่ใช้เวลาภายใน 5 เดือน" นายวิษณุกล่าว

  เมื่อถามว่ารัฐบาลตั้งตุ๊กตาจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นช่วงใด รองนายกฯ กล่าวว่าตนไม่สามารถตอบได้เพราะกฎหมายยังไม่เข้า สนช. ถามย้ำว่ามีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเสนอควรเลือกตั้งช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. รองนายกฯ กล่าวว่าเช้าวันเดียวกันนี้ได้หารือกับปลัด มท.เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น ทราบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่ผู้บริหารบางท่านของ มท.ให้ความเห็น ตนได้สอบถามไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังไม่สามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้ เพราะไม่รู้ว่ากฎหมายจะเสร็จเมื่อไหร่ อย่างไร

  ถามย้ำว่าการเลือกตั้งดังกล่าวจะเป็นไปได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่ามีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้น เราไม่อยากให้กระชั้นชิดกับการเลือกตั้งระดับชาติ หากแบ่งได้ก็อาจเลือกตั้งบางอย่างก่อน อย่างไรก็ดีตามประกาศ คสช.ที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่หมดวาระอยู่ทำหน้าที่ต่อไปนั้น ไม่ได้ระบุว่าให้อยู่ถึงเมื่อใด แต่ระบุไว้เพียงว่าให้อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งหรือ คสช.จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

  "เวลานี้รัฐบาลกำลังคลี่คลายการตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครควรจะให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเพื่อกลับสู่ระบบเลือกตั้ง" นายวิษณุกล่าว

  ด้านนายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต.กล่าวถึงกรณีที่นายวิษณุ เครืองาม จะให้ กกต.แก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นว่า เบื้องต้นยังไม่มีวาระเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กกต.ในวันที่ 9 ม.ค. แต่ในฐานะผู้ปฏิบัติพร้อมปฏิบัติตาม กกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งและได้เตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือเลือกตั้งทั่วไป อย่างไรก็ตามยังไม่ขอให้ความเห็นว่าควรจะเลือกตั้งอะไรก่อน ขอให้เป็นหน้าที่ คสช.พิจารณา

  ประธาน กกต.กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ สนช.จะแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.และให้อำนาจ กกต.ตรวจค้นได้โดยไม่มีหมายศาลนั้น ต้องขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ส.ส.ที่จะขอแปรญัตติเรื่องดังกล่าว แต่ขอยืนยันว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนของ กกต.เคยเสนอเรื่องนี้ไปแล้ว แต่ประเด็นนี้ได้ถูกตัดไป ซึ่งมองได้ว่าเป็นดาบสองคมให้อำนาจ กกต.มากเกินไป อาจมีการใช้อำนาจโดยมิชอบ ถ้ามองเจตนาที่ดีก็เพื่อความรวดเร็ว ให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม ซึ่งมีหลายอย่างในเรื่องแนวความคิด แต่ตามกฎหมายที่ออกมาเมื่อมีการเลือกตั้งก็ให้อำนาจ กกต.เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หากจะค้นต้องขอหมายศาลซึ่งต้องทำด้วยความรับผิดชอบ เพียงแต่หากทำด้วยความรวดเร็ว การไปค้นโดยไม่ต้องมีหมายศาลจะทำให้การแก้ปัญหาทุจริตเร็วขึ้น แต่ต้องไม่มีการกลั่นแกล้ง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ สนช.พิจารณาผ่านไปแล้ว การจะแก้ไขเหมือนทำกลับไปกลับมาเหมือนกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่า สนช.คงไม่พิจารณาให้อำนาจเรื่องนี้หรอก

  เมื่อถามว่าเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อยื้อเวลาการออกกฎหมายหรือไม่ นายศุภชัยกล่าวว่าไม่ทราบ แต่อย่างที่บอกการออกกฎหมายต้องใช้บังคับกับคนทั้งประเทศ ออกไปแล้วไปแก้ทำให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ออกมาอย่างไร กกต.ก็พร้อมปฏิบัติตาม

  นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ของ สนช. ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม กมธ.ว่า ขณะนี้ได้พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ดังกล่าวเสร็จครบทุกมาตราแล้ว โดยมีการปรับแก้ 17 มาตรา ขณะนี้เป็นขั้นตอนของการรับฟังเหตุผลของผู้แปรญัตติจำนวน 4 คน รวมทั้งนำความคิดเห็นที่เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์มาประกอบการพิจารณา ซึ่งการประชุมวันนี้จะมีการพิจารณามาตรา 129 เกี่ยวกับการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ที่กรรมาธิการบางคนได้เสนอขอปรับแก้การวิธีการคิดคำนวณ ซึ่งสอดคล้องกับของตัวแทน กกต.ที่เห็นด้วยให้ปรับแก้ในบางประเด็นที่อาจมีปัญหา

  "โดยตามหลักการในร่างเดิมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่นำวิธีการคำนวณมาจากประเทศเยอรมนี ที่ใช้วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้กำหนดตายตัว คือเมื่อคำนวณคะแนนแล้วมีเศษ 0.5 ก็จะเป็นปัดเศษนี้ขึ้นเป็น 1 คน แต่ของเรามีการกำหนดจำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตายตัว 150 คน ดังนั้น ส.ส.ไม่เกินจำนวนนี้ หากคิดจึงต้องมีวิธีคิดว่าจะจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อตามคะแนนที่คำนวณจากคะแนน ส.ส.แล้วไม่เต็มจำนวนอย่างไร ซึ่งก็ต้องมีการพิจารณากัน"

  นายทวีศักดิ์กล่าวว่า กมธ.บางคนแสดงความเป็นห่วง หากมีการปรับแก้ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ รวมทั้งการปรับแก้จะต้องสอดคล้องกับมาตรา 44 ที่ประกาศขยายเวลาการปรับฐานสมาชิกตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองด้วย ที่กำหนดกรอบเวลาการปรับฐานสมาชิกใหม่ ซึ่งพรรคเก่าและพรรคที่จะจดทะเบียนใหม่จะมีเวลาที่เหลื่อมกัน ดังนั้นการพิจารณาของ กมธ.ก็ต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกัน

  เมื่อถามว่าหลายคนเป็นห่วงเกรงว่า สนช.จะคว่ำกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับ นายทวีศักดิ์กล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของ กมธ. เพราะการพิจารณาจะลงเรื่องรายละเอียดในรายมาตรา จากนั้นจะทำรายงานเสนอต่อประธาน สนช. ก่อนเสนอให้วิป สนช.กำหนดวันพิจารณาในที่ประชุม สนช. และ กมธ.มีหน้าที่ไปอธิบายข้อสงสัยของสมาชิก สนช.ในมาตราที่ กมธ.แก้ไข ส่วนการคว่ำหรือไม่เป็นการลงมติของ สนช. ทั้งนี้ กมธ.มีเวลาพิจารณาถึงวันที่ 26 ม.ค. หากไม่เสร็จรัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้นำร่างเดิมของ กรธ.มาใช้เลย แต่เชื่อว่า กมธ.จะพิจารณาเสร็จทันตามกรอบเวลากำหนด และเสนอต่อที่ประชุมวิป สนช.เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระต่อไป.

 • เปลว สีเงิน

  ก็เห็นใจ "อดีตนายกฯ อภิสิทธิ์"! ที่ดิ้นสู้............ ถึงขั้นเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าการออกคำสั่ง คสช.ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ของนายกฯ เข้าเงื่อนไขการใช้มาตรา ๔๔ หรือไม่? ในความเห็นผมนะ.......
 • บทบรรณาธิการ

  ข้อมูลที่สำคัญในการดำเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 15 ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปี งบประมาณ โดยรวมคือ 290,901.6 ล้านบาท
 • เอ็กซ์-ไซท์

  รพ.ตำรวจเตรียมทำวิจัยศึกษาสาเหตุการฆ่าตัวตายของตำรวจ หลังพบเพิ่มมากขึ้น
  แนะตรวจให้ละเอียด ตำรวจท้าเสกฟ้อง รอง ผบ.ตร.-ผบช.น.โต้นักร้องดัง ยันบุกจับกุมที่บ้านดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย จะใช้สิทธิฟ้องร้องก็เชิญ รองเลขาฯ อย.เตือนตรวจฉี่ซ้ำแยกแยะชนิดยา เสพติด
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชนผลิตสารเคลือบหมวกกันน็อกกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อจูงใจคนสวมหมวกวิน
 • x-cite inside

  ปัจจุบันการเรียนรู้ของเด็กได้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมาย โดยเฉพาะจากสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถเข้าไปพัฒนาการศึกษาของเยาวชนได้โดยไม่ต้องพึ่งตำราและการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว ที่จะทำให้เกิดความเครียดให้แก่ชีวิตพวกเขา รวมทั้งปัญหาสุขภาวะตามมาอีกด้วย
  เมื่อเทศกาลปีใหม่เวียนมาถึง ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นใหม่ของใครหลายๆคน ในการเปิดรับกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต บางคนถือโอกาสบอกลาสิ่งไม่ดีในปีเก่า และบางคนใช้ปีใหม่นี้ในการเปลี่ยนแปลงนิสัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างของตัวเอง หรือการเริ่มต้นทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ
  โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) ถือเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะการกินอาหารที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการทำกิจกรรมทางกายที่นำมาโดยโรคอ้วน เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์ ที่ทำให้คนบนโลกนี้เสียชีวิตไปมากที่สุด และยิ่งนับวันคนไทยก็มีความเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้มากขึ้น