คลังยิ้มบอนด์ออมทรัพย์ขายดีจ่อเพิ่มวงเงินรอบสอง


   

บอนด์ออมทรัพย์ขายดีไม่หยุด คลังเพิ่มวงเงินรอบสองอีก 5,000 ล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลังได้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ขายให้ประชาชน วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.85% และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.45% แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.  –  30 มี.ค. 2561 ซึ่งจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว

ที่ผ่านมาคลังได้เพิ่มวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์อีก  3,000 ล้านบาท ซึ่งเปิดจำหน่ายเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2561 ขณะนี้จำหน่ายได้ครบตามวงเงินที่ประกาศแล้ว และเนื่องจากยังมีความต้องการซื้อจากประชาชน 

ดังนั้น นายอภิศักดิ์ ตันติวรงศ์ รมว.คลัง จึงเห็นชอบจำหน่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 ล้านบาท  จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.  – 30 มี.ค.  2561 
 


"หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป"อริยสงฆ์ "สายหลวงปู่มั่น" ละสังขารแล้ว เมื่อวันตรุษจีน ที่ ๑๕ กุมภา ๖๑ภายในกุฏิท่าน ณ วัดป่าอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ปีแห่ง "โชคลางกระถางแตก"
ว่าด้วยกินและเที่ยว 'ตรุษจีน'
'หมอธี...บนทางคิดจริยธรรม'
'ไซด์ไลน์' ภาคสังคมจริยธรรม
ประชาธิปไตยกลับหัว
สำนึกข้าราชการ 'วิทูรัช ศรีนาม'