เศรษฐกิจ

Saturday, 5 January, 2013 - 00:00

มือถือ-ไวไฟทำคนกรุงแฮปปี้ แอลจียิ้มโกยยอดขาย2.2หมื่นล.ชี้ปี56ขอโต15%

  แอลจีทำโพลสำรวจความสุขคนกรุงเทพฯ พบโทรศัพท์มือถือ  และไวไฟฟรี ช่วยทำให้ชีวิตมีความสุขมากที่สุด พร้อมรับโกยยอดขายปี 55 กว่า 22,000 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 56 โตไม่ต่ำกว่า 15%
    เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แถลงผลสำรวจไลฟ์ กู๊ด โพลล์ (Life’s Good Poll) ซึ่งแอลจีร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทำการสำรวจความสุขในทัศนคติต่อแนวคิดไลฟ์กู๊ดหรือชีวิตที่ดี ทัศนคติต่อความสุขของตนเองและสังคม และอิทธิพลของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชีวิตแบบไลฟ์กู๊ด โดยสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 1,037 คน อายุระหว่าง 20-45 ปี ในเขตธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนปีที่แล้ว
    น.ส.ศุภรางคุ์ อนุชปรีดา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ กล่าวว่า ผลการสำรวจความสุขของคนกรุงเทพฯ หรือไลฟ์ กู๊ด โพลล์ พบว่า ด้านทัศนคติของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม พบว่า คนกรุงเทพฯ ยกให้โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มให้ชีวิตมีความสุขมากที่สุดถึง 32% รองลงมาเป็นโทรทัศน์และโน้ตบุ๊ก 24% และ 19% ส่วนเทคโนโลยีที่จะทำให้มีความสุขมากขึ้นคือ สัญญาณไว-ไฟ หรือบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย ที่ให้บริการฟรีและแรงครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและนวัตกรรมใหม่จะช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นถึง 35%
    ส่วนเทรนด์หรือแนวโน้มของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คนกรุงเทพฯ ต้องการคือ ราคาที่เหมาะสม คุณภาพดี และใช้งานง่าย
    สำหรับการสำรวจทัศนคติด้านความสุขของตนเองและสังคม คนกรุงเทพฯ 32% เชื่อว่าปัญหาด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลต่อชีวิตและความสุข และอีก 16% คือปัญหาด้านการเมือง คอรัปชั่น และความสามัคคีภายในชาติ ความสุขของคนกรุงเทพฯ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.37 โดยคนที่คิดว่าตัวเองมีความสุขมากถึงมากที่สุดมีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น แต่มีความสุขปานกลางถึงร้อยละ 54 แต่เมื่อจำแนกตามช่วงอายุ พบว่า อายุระหว่าง 20-25 ปีมีความสุขน้อยที่สุด โดยให้เหตุผลว่า จะมีความสุขมากหากได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและใช้ชีวิตตามที่ต้องการ และให้ความสำคัญต่อเพื่อนร่วมงานที่ดีมากกว่าความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
    อย่างไรก็ตาม ในการทำสำรวจครั้งนี้บริษัทได้วางแผนที่จะขยายพื้นที่ในการดำเนินการสำรวจในอนาคต    
    ด้านนายธันยเชษฐ์ เอกเวชวิช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า  บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายโดยรวมเติบโตขึ้น 10% หรือ 22,000 ล้านบาท ผลความสำเร็จมาจากการที่บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้ายอดขายโดยรวมในปี 2556 เติบโตเพิ่มขึ้น 15% หรือประมาณ 25,000 ล้านบาท สำหรับแผนงบการตลาดเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในปีนี้บริษัทตั้งไว้ 1,200 ล้านบาท คาดว่าจะทำให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น.