เศรษฐกิจ

Monday, 10 September, 2012 - 00:00

“บัญชีกลาง”พร้อมคืนเงินโครงการรถคันแรก1ต.ค.

  บัญชีกลาง เผยพร้อมจ่ายเงินคืนประชาชนในโครงการรถคันแรก 1 ต.ค.นี้ เตรียมงบปี 2556 ไว้ 7,500 ล้านบาท ระบุโอนผ่านกรุงไทย
    นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า การคืนเงินตามโครงการรถยนต์คันแรกตามนโยบายของรัฐบาลนั้น กรมสรรพสามิตได้ตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายคืนเงินไว้ในปีงบประมาณ 2556 อยู่ที่ 7,500 ล้านบาท โดยจะเริ่มทำการจ่ายเงินคืนให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.5555 โดยการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ธนาคารโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว
    สำหรับรูปแบบการโอนเงินนั้น จะแบ่งจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง คือจ่ายทุกๆ วันที่ 5 และ 20 ของเดือน ตามรายชื่อที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยังไม่ได้รับเงินคืนตามวันเวลาดังกล่าว สามารถแจ้งปัญหามาที่กรมบัญชีกลาง เพื่อประสานงานกับกรมสรรพสามิตและกรมขนส่งทางบกต่อไป นอกจากนี้ กรมบัญชียังมีหน้าที่ติดตามเงินคืน กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ไม่เข้าข่ายได้รับการใช้สิทธิ์คืนเงิน เนื่องจากการมีการโอนเปลี่ยนมือก่อน 5 ปี ตามที่กำหนดไว้ด้วย
    “การเบิกจ่ายงบประมาณขณะนี้ พบว่า หน่วยงาน 225 หน่วยงาน ที่แจ้งเข้ามาและได้มีการก่อหนี้ผูกพัน เพื่อกันเป็นงบเหลื่อมปีไว้แล้ว เป็นเงิน 89,000 ล้านบาท คาดว่างบลงทุนในปี 2555 จะสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 91% จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 89% เพราะส่วนใหญ่อยู่ในช่วงการตรวจรับงาน ส่วนปี 2556 ตั้งเป้าเบิกจ่ายงบลงทุนไว้ที่ 80% ส่วน 73 หน่วยงานที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และไม่ได้แจ้งมายังกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้ระงับการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว คิดเป็นเงิน 30,000 ล้านบาท
    นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ขณะนี้มียอดการขอใช้สิทธิรถคันแรกถึง 180,000 คัน เป็นเงินที่ต้องจ่ายคืนผู้ซื้อรถ 13,000 ล้านบาท มั่นใจว่าสิ้นปี 2555 จะมียอดการใช้สิทธิถึง 500,000 คัน ตามเป้า.
++++++++++++++++++++++