เศรษฐกิจ

Thursday, 12 December, 2013 - 00:00

การเมืองดึงส่งออกอาหารหดตัว6%

  สถาบันอาหารห่วงชุมนุมการเมืองยืดเยื้อ กระทบต่างชาติไม่กล้าสั่งซื้ออาหารไทย คาดส่งออกทั้งปี 56 หดตัว 6% มูลค่าเหลือ 913,000 ล้านบาท      นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อกว่า 1 เดือน เริ่มมีผลกระทบด้านจิตวิทยาต่ออุตสาหกรรมอาหารไทย ทำให้ประชาชนจับจ่ายน้อยลง และหากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไปอีก อาจส่งผลกระทบต่อการสั่งซื้ออาหาร หรือการส่งออกอาหารของไทย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริโภค เพราะแม้แต่ในช่วงเกิดสงครามอาหารก็ยังมีความจำเป็นในการบริโภค
     ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่อาจมีการเลือกตั้งใหม่ หรือรัฐบาลที่มาหลังการเลือกตั้งไม่ใช่พรรคการเมืองเดิมนั้น อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อ-ขายอาหารผ่านข้อตกลงแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่อาจต้องมีการทบทวนบางมาตรการ เช่น โครงการที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน ซึ่งอาจทำให้ไทยเสียโอกาสไปบ้าง แต่ไม่กระทบต่อโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร
     สำหรับสถานการณ์การส่งออกอาหารไทยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2556 ระหว่างเดือน ม.ค.-ต.ค. มีมูลค่าการส่งออก 765,566 ล้านบาท ลดลง 6.6% จากช่วงเดียวกันปี 2555 และคาดว่าตลอดทั้งปี 2556 นี้จะมีมูลค่าส่งออกรวมประมาณ 913,000 ล้านบาท ลดลง 6% จากปี 2555 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ค่าเงินบาทแข็งค่ากว่าเงินสกุลประเทศคู่แข่งในภูมิภาค
    ส่วนแนวโน้มการส่งออกอาหารของไทยในปี 2557 มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ไม่สูงมากนัก คาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 970,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.2% ซึ่งเป็นมูลค่าใกล้เคียงกับปี 2555 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน จากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2557 จะขยายตัว 3.6% สูงสุดในรอบ 3 ปี ขณะที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มทรงตัว หรืออ่อนค่าลงเล็กน้อย คาดว่าทั้งปี 2557 จะเฉลี่ยอยู่ที่ 31.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับราคาและความต้องการน้ำตาลในตลาดโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว.