การศึกษา-สาธารณสุข

Tuesday, 14 May, 2013 - 00:00

"พนิตา"เล็งแก้หนี้ครู รีไฟแนนซ์คิดดบ.ต่ำ

  “พนิตา” เล็งแก้ปัญหาหนี้สินครู ใช้วิธีรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำ มอบ สกสค.ไปกู้เงินก่อนปล่อยเงินกู้ให้ครูอีกที ระบุหวังปรับโครงสร้างหนี้ครูใหม่ให้เป็นหนี้ก้อนเดียวกัน เล็งประสาน กอศ.-กศน.ส่งเด็กสอนอาชีพให้ครูเพิ่มรายได้
    นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่า ตนมีแนวคิดให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) หาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ หรือซอฟต์โลน มาซื้อหนี้ครูที่เป็นหนี้เสีย เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ให้ครูกลุ่มนี้มีหนี้อยู่ที่เดียว โดยจะลดดอกเบี้ยให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 จากขณะนี้ที่สูงประมาณร้อยละ 7-8 โดยแนวทางดังกล่าวนี้จะให้เฉพาะกลุ่มครูที่มีหนี้เสียจริงๆ คือเป็นครูที่มีหนี้วิกฤติขั้นรุนแรง เช่น โดนฟ้องเรื่องบัตรเครดิต ถูกอายัดทรัพย์ หรือผ่อนหนี้ต่องวดแล้วไม่เหลือเงินใช้จ่ายดำรงชีวิตเลย เป็นต้น ทั้งนี้ สำหรับวิธีการที่คิดไว้คือ จะกู้ในนาม สกสค. และปล่อยให้ครูกลุ่มนี้กู้ในอัตราที่เป็นดอกเบี้ยถูก เพื่อผ่อนปรนภาระที่แบกอยู่ ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครูในระยะยาวนั้น ถึงจะพูดและทำกันมานาน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นวิธีการที่ยั่งยืนควรจะส่งเสริมให้ครูที่เป็นหนี้ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า
    อีกวิธีคือการแก้ปัญหาโดยส่งเสริมให้ครูมีรายได้เพิ่มนั้น เช่น อาจประสานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ส่งครูหรือนักเรียน นักศึกษา มาให้ความรู้กับครูกลุ่มนี้ ทั้งเรื่องการผลิตสินค้าเพื่อนำไปขาย หรือการนำสินค้าโอท็อปไปปรับปรุงต่อยอด ส่งเสริมให้ครูมีรายได้เพิ่ม.