อ่านเอาเรื่อง

Thursday, 16 May, 2013 - 00:00

ข้องใจนกแอร์

  รพ.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช

                ๙  พ.ค. ๒๕๕๖
เรียน ผู้บริหารนกแอร์ บรรณาธิการไทยโพสต์ 
เรื่อง สอบถามมาตรฐานในการออกใบกำกับภาษี
    ข้อเท็จจริง ผม นพ.สวรรค์ กาญจนะ หมายเลขสมาชิกนกแฟนคลับ AF ๒๔๒๕ ได้เดินทางไปที่บุรีรัมย์ด้วยสายการบินนกแอร์ โดยการจองเป็นหมู่คณะ  รหัสการจอง ๙๒๔๑๓๕๙๒ เดินทางไป-กลับ ดอนเมือง-บุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ กลับ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
          ในวันที่ ก่อนออกเดินทาง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ ผมได้ไปติดต่อที่สนามบินนครศรีธรรมราชตอนเช้าเพื่อขอรับใบกำกับภาษีรายบุคคล เพื่อประกอบในการเบิกจ่ายในการไปราชการ ได้รับแจ้งจากนกแอร์ที่นครศรีธรรมราชว่า ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ในขณะนั้น ผมได้เขียนใบแสดงความจำนงเพื่อขอรับใบกำกับภาษีในนาม นพ.สวรรค์ กาญจนะ โดยได้ระบุชัดเจนว่าให้ส่งไปทางไปรษณีย์ ตามสถานที่ที่ระบุ
         ในวันเดียวกัน ผมได้เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเข้าร่วมอบรมเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ ขณะที่อยู่ที่บุรีรัมย์ผมได้รับโทรศัพท์จากนกแอร์ ว่าผมสามารถรับใบเสร็จใบกำกับภาษีที่สนามบินนครศรีธรรมราชได้เลย ผมได้ตอบยืนยันทางโทรศัพท์ว่า ขอให้ส่งไปตามที่อยู่ในเอกสารคำร้องที่ผมยื่นที่สนามบินนครศรีธรรมราชเพราะผมไม่สะดวก
          เพราะตามปรกติที่ผมบินกับนกแอร์ โดยการจองผ่าน website เมื่อใส่รหัสการจองและนามสกุลก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกตามอินเทอร์เน็ต และทางนกแอร์ก็ส่งเอกสารใบเสร็จและใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์ภายใน ๑ อาทิตย์ทุกครั้ง
    เมื่อผมกลับจากบุรีรัมย์ ผมก็ยังไม่ได้รับใบเสร็จดังกล่าว
    ๘ พ.ค.๒๕๕๖ ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๑๐ น. ผมได้ติดตามสอบถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องใบเสร็จผ่าน call center ๑๓๑๘ ได้รับการแนะนำให้โทร.ไปที่เบอร์ของการจองเป็นหมู่คณะ โทร.ไปที่ ๐-๒๒๓๒-๘๓๑๑ ก็ไม่มีคนรับ ผมค้น internet ได้ติดต่อไปที่ ๐-๒๒๓๒-๘๓๒๒ เวลา ๐๙.๔๗ น. ได้มีผู้รับเรื่องเอาไว้แล้วจะตรวจสอบข้อมูล และรับปากว่าจะติดตามเรื่องให้และติดต่อกลับ ผ่านมา ๙ พ.ค.๒๕๕๖ ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ
    ๙ พ.ค.๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๑๙ น. ผมได้ติดต่อไปอีกครั้งก็ได้รับคำตอบว่า เรื่องอยู่ในระหว่างดำเนินการตรวจสอบอยู่ จากข้อมูลปัจจุบันระบุว่าผมขอรับกำกับภาษีที่สนามบินด้วยตนเอง ผมสอบถามว่าผมจะได้รับใบกำกับภาษีเมื่อใด   ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน
    ผมยืนยันว่า ผมขอรับไปกำกับภาษีทางไปรษณีย์ตามที่ผมระบุในใบคำร้อง เนื่องเพราะเมื่อผมมาที่สนามบินนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการของนกแอร์ไม่สามารถออกให้ผมได้ในขณะนั้น
        ข้อเท็จจริง ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖ วันเดียวกันที่สนามบินดอนเมือง  เพื่อนแพทย์ที่บินไฟลต์เดียวกันรหัสจองเดียวกัน ยื่นขอใบเสร็จที่สนามบินดอนเมือง ได้ภายในสิบห้านาที
    ผมในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการ มีความไม่เข้าใจในมาตรฐานการให้บริการของนกแอร์ ดังนี้
    ๑.ในเมื่อนกแอร์ประกาศว่าสามารถรับใบเสร็จได้ทุกสนามบิน ทำไมเมื่อผมไปแสดงตนที่สนามบินนครศรีธรรมราชแล้ว    ไม่ได้ใบเสร็จเหมือนที่สนามบินดอนเมือง พนักงานที่ทำหน้าที่ที่นครศรีธรรมราชทราบข้อปฏิบัตินี้หรือไม่ ในเมื่อข้อมูลเชื่อมออนไลน์ หลังจากนั้นมีการโทร.ไปว่าสามารถรับที่สนามบินนครศรีฯ ได้ ทำไมข้อมูลขัดแย้งกัน????
    ๒.เมื่อมีการเขียนใบคำร้อง และแสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าต้องการรับทางไปรษณีย์ ทำไมไม่ส่งให้ทางไปรษณีย์ (ในเมื่อนกแอร์ไม่สามารถมีมาตรฐานเดียวกันได้ทุกสนามบิน)
    ๓.การตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีปัญหา ทำไมมี service mind น้อย ถ้าเป็นความบกพร่องของผู้โดยสารหรือเป็นของผม ผมจะยอมรับ หากเป็นความบกพร่องของนกแอร์ นกแอร์ก็ต้องปรับปรุง อย่าให้ผมมีความรู้สึกว่า "โทษผู้โดยสารไว้ก่อนคืองานของเรา” ณ ปัจจุบัน การระบุว่าหลังจากการตรวจสอบข้อมูลระบุว่า ผู้โดยสารระบุว่าจะรับที่สนามบินเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ยาก
    ๔.หากข้อมูลต่างๆ ที่ผมเล่าไปมีการบิดเบือนผิดไปจากข้อเท็จจริง ผม นพ.สวรรค์ กาญจนะ ขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว.
                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                                        นพ.สวรรค์ กาญจนะ
          E-mail: Doctornursethailoyalty@hotmail.com                                
    "คุณหมอสวรรค์" คุณหมอนักสู้เพื่อประชาธิปไตยจากโรงพยาบาลทุ่งสง แถวๆ บ้านผมนี่แอง
    เอาละครับ...นานทีปีหนผมถึงจะขึ้นเครื่องบินสักครั้ง แต่ไม่เคยขอใบกำกับภาษีกับเขาจึงไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ เอาเป็นว่าคนของนกแอร์เป็นแฟนไทยโพสต์เยอะครับ เข้ามาอ่านแล้วช่วยแจ้งข่าวไปยังผู้บริหารด้วยนะครับ "คุณหมอสวรรค์" ท่านอธิบายปัญหาที่ท่านเจอมาอย่างละเอียดแล้ว หากเป็นความเข้าใจผิดก็ขอโทษขอโพยคุณหมอไปเสีย  แต่หากเป็นความบกพร่องก็แก้ไขปรับปรุง 
    นกแอร์คือธุรกิจให้บริการ ฉะนั้นคำว่า "บริการ" ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เชิญติดต่อคุณหมอตามอีเมล์ข้างต้นได้เลยครับ.

                        เกณฑ์ทหาร
เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
    ผลงานของกระทรวงกลาโหม ยุคที่มีพลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต เป็นรัฐมนตรี มีพฤติกรรมที่น่าอดสู ต้องจารึกเป็นประวัติศาสตร์ของการบริหารราชการแผ่นดินที่น่าละอาย ไม่สมกับเป็นองค์กรของชายชาติทหาร
    ๑.ชายไทยทุกคนต้องเข้ารับราชการทหารโดยการจับใบดำใบแดงหรือการสมัคร เมื่อกระทาชายนายหนึ่งสมัครเป็นทหาร มีการฝึกทหารตามระเบียบ จนได้รับยศนายทหารสัญญาบัตรและได้รับบรรจุเป็นอาจารย์โรงเรียนนายทหาร เวลาล่วงเลยมากว่า ๒๐ ปี กระทรวงกลาโหมกลับมีคำสั่งว่า การเข้ารับราชการของชายคนนั้นไม่ถูกต้อง โดยทั่วไปแล้วชายไทยมักจะหลีกเลี่ยงการเป็นทหาร แต่นี่ชายไทยคนหนึ่งซึ่งช่วงเวลาที่มีการเกณฑ์ทหาร อาจมีภาระไม่ได้มาตามกำหนด แต่ก็ได้มาสมัครเป็นทหารภายหลัง ไม่ได้หลีกเลี่ยงหรือหนีไปไหน มีความตั้งใจที่จะรับใช้ชาติ เป็นทหารของชาติตามหน้าที่ของชายไทย แต่ทำไมกระทรวงกลาโหมจึงปฏิเสธและเอาผิด
    ๒.ในการแต่งตั้งผู้บริหารของกระทรวง ทบวง กรม มีหลักเกณฑ์ชัดเจนว่า  การดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง ต้องแต่งตั้งจากตำแหน่งอธิบดี ตั้งแต่มีกระทรวงมา ไม่มีกระทรวงใดแต่งตั้งรองอธิบดีหรือผู้ช่วยอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวง แม้ในสมัยรัฐบาลเผด็จการก็ไม่เคยมี แต่กระทรวงกลาโหมในยุคนี้ทำได้ โดยแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบก ซึ่งมีศักดิ์เทียบเท่าผู้ช่วยอธิบดี ขึ้นเป็นปลัดกระทรวง ข้ามหัวผู้บัญชากองทัพถึง ๓ ระดับ จากผู้ใต้บังคับบัญชา กระโดดขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชา สั่งการเจ้านายเก่าด้วยอำนาจทางการเมือง โดยที่ผู้บังคับบัญชาเหล่าทัพรู้เห็นเป็นใจ ไม่รักษาระเบียบและความถูกต้อง ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการประจำ กลายเป็นแหล่งประทับความถูกต้อง ให้กับรัฐมนตรี
    จากสองกรณีนี้ ผมดูถูกกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพ รวมทั้งนายทหารยศนายพลทั้งหมดที่ประจำการ เพราะไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างที่ประกาศไว้ตามหน้ากรมทหาร แต่ทำหน้าที่เพื่อคุ้มครองรัฐบาลขี้ข้านักโทษหนีคุก ปล่อยให้รัฐมนตรีที่ไม่เคยมีผลงานในกองทัพมาใช้อำนาจในทางที่ผิด
    ๓.ผมเคยนิยมตระกูลสุวรรณทัต โดยเฉพาะนายไถง สุวรรณทัต และ ดร.ปรีชา สุวรรณทัต เพราะเป็นนักการเมืองและนักวิชาการ ที่ต่อสู้กับนักการเมืองที่โกงบ้านโกงเมือง มีชาติตระกูลน่านับถือเพราะบรรพบุรุษเป็นผู้พิพากษา รับใช้ประเทศชาติและราชบัลลังก์ จนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาและได้รับพระราชทานนามสกุลที่ไพเราะ ขณะนี้มีคนนามสกุลสุวรรณทัตขึ้นมามีอำนาจในรัฐบาลฉ้อฉลถึง ๒ คน มีอำนาจราชศักดิ์ล้นฟ้า แต่ไม่มีวิญญาณความยุติธรรมเหมือนบรรพบุรุษ จึงไม่แน่ใจว่านายทหาร ๒ คน นามสกุลสุวรรณทัต เป็นผู้สืบสกุลจากพระยาธรรมศาสตรนารถประณัย (จุ้ย) และพระยาราชภักดี (ทองคำ) หรือไม่?? เพราะมีความแตกต่างจากนายไถง และ ดร.ปรีชา ราวฟ้ากับดิน
    ๔.น่าจะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบดูว่า บุคคลนามสกุลเดียวกันเข้าโรงเรียนนายทหารในเวลาไล่เลี่ยกัน ใช้หลักฐานอะไร สอบเข้าได้เองหรือใช้อิทธิพลฝาก หากพบว่าเข้าไปด้วยเส้น ต้องมีคำสั่งปลดและงดเบี้ยหวัดตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหาร.
                            ด้วยความนับถือ
                            เพชร เมืองราช
    ผมขอท้าพลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต เลย ถ้าแน่จริงปราบขบวนการยัดเงินไม่ต้องเกณฑ์ทหารให้ได้ซิครับ อย่าบอกว่าไม่มีนะ ชาวบ้านเขารู้กันทั่ว  หลายคนไม่พูดเพราะตัวเองร่วมขบวนการสินบนนี้ด้วย ลองสืบดูซิครับว่าแต่ละปีจ่ายกันกี่ร้อยล้าน เงินไปถึงมือใครบ้าง นายพลคนไหนรวยผิดปกติ ผมท้าแล้วนะ กล้าหรือเปล่าทั่นรัฐมนตรี
    กรณีของ "พี่มาร์คสุขุมวิท" มันคือการเมืองล้วนๆ ผมก็ยังงงไม่หาย หากมีการทุจริตโกงทหารจริง พลเรือนฝ่ายเดียวมันทำไม่ได้ครับ เพราะคนออกเอกสารทั้งหมดคือกองทัพ ถ้าพลเรือนโกงก็แสดงว่ากองทัพโกงด้วย มีการให้เงินให้ทองกัน ผมยังไม่เห็นพลอากาศเอกสุกำพลพูดถึงเรื่องนี้เลย.

                    เอายังไง เอากัน
        ๑   "เพื่อไถ" มาเพื่อไถเรียบเกลี้ยง    ขวากหนาม
        อุปสรรคสัตว์ตะกละมูมมาม        แดกบ้าน
        แดกเมืองเบ็ดเสร็จทุกคาม            ยอมแผ่
        บริหารนิติฯเรียบทุกด้าน            เสร็จกิจแล้วลามศาล
        ๒  หากศาลถูกไถเรียบเกลี้ยง        ฤๅ เอวัง
        คิดผิดแล้วไอ้สังคัง                หมกเหน้า
        ประราษฎร์ยังขมัง-                เวทย์สู้   
        รู้ชัดดำชัดแดงระเร้า            หยัดแท้ธรรมฤๅมาร
        ๓   ผู้คนยังอีกมากโว้ย            รักเป็นธรรม
        สุดอดสุดทนไถระยำ            ย่อมสู้
        สิ้นที่พึ่งตามกำ-                หนดกฎ เกณฑ์ "ถูก"
        ย่อมพึ่งตน "ถูก" กอบกู้            ที่ "ผิด" ร้ายพาลสยอง
        ๔  มวลชนจักมากน้อย            ช่างมึง
        ยิ่งพวกมีหน้าที่มิคำนึง            ที่ถูกต้อง
        ใครจักสยบให้ถูกขึง-            พืดขย่ม ฝ่ายเดียว
        สุดแล้วสู้ยิบตาปกป้อง            ชาติยั้งอยู่เป็นธรรม.   
                                วรฤทธิ์ ฤทธาคนี